Ekran Test Management

Przemyślane planowanie testów i zarządzanie nimi

IBM Engineering Test Management to rozwiązanie do zespołowego zarządzania jakością, które oferuje funkcje planowania testów i zarządzania zasobami używanymi w testowaniu — od wymagań po defekty. Zespoły mogą bezproblemowo dzielić się informacjami i wykorzystywać mechanizmy automatyzacji do usprawniania przygotowywania złożonych harmonogramów projektów i raportowania metryk w czasie rzeczywistym, przydatne podczas podejmowania decyzji dotyczących wydawania produktów prac programistycznych.
Produkt Test Management można też kupić jako część rozwiązania IBM Engineering Lifecycle Management. To zestaw zintegrowanych narzędzi zawierający IBM Engineering Workflow Management, IBM Engineering Test Management i IBM Engineering Requirements Management DOORS® Next.

Korzyści z produktu IBM Engineering Test Management

Wszechstronne plany testów

Wykorzystuj plany testów, które pozwalają ustawiać cele w zakresie jakości, śledzić informacje o kluczowych elementach i zarządzać obowiązkami.

Zgodność z wymaganiami formalnymi

Rozwiązanie pomaga spełnić wymagania formalno-prawne i przygotować się na audyty.

Raporty, które czemuś służą

W każdej chwili masz do dyspozycji informacje o statusie — aktualizowane w czasie rzeczywistym — i nie musisz kontaktować się z każdym członkiem zespołu z osobna.

Optymalizacja możliwości testowania

Definiowanie i wykonywanie testów przebiega sprawniej dzięki takim funkcjom, jak formatowanie tekstu i wstawianie obrazów, asysta przy wprowadzaniu danych oraz sprawdzanie poprawności.

Większa efektywność inwestycji

Chmura przyspiesza wdrożenie rozwiązania, pozostawiając więcej czasu na pracę nad innowacjami technologicznymi.

Usprawnione zarządzanie maszynami

Wszystkimi zasobami — od laboratorium testów po maszyny wirtualne — zarządzasz w jednym miejscu. Możesz łatwo zadbać o dostępność wszystkich zasobów potrzebnych do realizacji planu testów.

Najważniejsze cechy

  • Integracja z narzędziami do zarządzania wymaganiami
  • Integracja z narzędziami do automatyzacji
  • Wszechstronne plany testów
  • Systemy komunikacji
  • Zaawansowane funkcje sprawozdawcze
  • Testowanie w oparciu o ryzyko

Opinie klientów