Transformacja zarządzania bazami danych

IBM Data Studio udostępnia zintegrowane, modułowe środowisko umożliwiające tworzenie baz danych IBM Db2® w systemach Linux®, UNIX i Microsoft Windows oraz administrowanie nimi. Oferuje również narzędzia do grupowego opracowywania baz danych IBM Db2 for z/OS®, IBM Db2 for i, IBM Informix® oraz IBM Big SQL.

serwerownia

Korzyści

Zarządzanie wieloma bazami danych

Umożliwia łatwe tworzenie heterogenicznych środowisk baz danych i zarządzanie nimi. Udostępnia menedżera wdrażania do upraszczania implementacji korporacyjnych baz danych.

Usprawnione tworzenie baz danych

Wykorzystuje zaawansowane funkcje sprawdzania poprawności zapytań, zarządzania obiektami i wdrażania systemów w celu usprawniania procesu tworzenia bazy danych.

Udoskonalona współpraca

Udostępnia zintegrowane środowisko i współużytkowaną platformę, które usprawniają pracę zespołową w dziale IT.

Obsługa Big SQL

Zapewnia łączność z Big SQL i obsługę analizatora składni w specyficznej gramatyce Big SQL.

Wyróżnione cechy i funkcje

Szybsze tworzenie baz danych

Umożliwiaj programistom szybkie pisanie wysokiej jakości kodu dzięki zoptymalizowanym środowiskom. Skracaj czas wprowadzania na rynek nowych produktów i usług. Dbaj o większą zgodność z przepisami poprzez modelowanie zasobów danych i automatyzowanie procesów projektowania baz danych.

Lepsza współpraca między zespołami

Wspólne opracowywanie produktów i usług może opierać się na procesie, który będzie obejmować wymagania dotyczące baz danych, aplikacji i dostępu do danych. Podnoś jakość i spójność danych, wykorzystując współużytkowane strategie, modele i metody. Zwiększaj produktywność, zapewniając osobom pełniącym różne role dostęp do tego samego rozwiązania.

Zaawansowane testowanie baz danych

Ograniczaj ryzyko, koszty i czas związane z procesami testowania korporacyjnych baz danych, a także skuteczniej dotrzymuj warunków umów dotyczących poziomu usług. Umożliwiaj przeprowadzania rygorystycznych testów poprzez przechwytywanie i ponowne odtwarzanie obciążeń produkcyjnych. Oferuj udoskonalone możliwości testowania aktualizacji i migracji do nowych wersji i migracji, a także implementuj zmiany powiązane ze strojeniem.

Usprawnione tworzenie baz danych i zarządzanie nimi

Centralizuj monitorowanie stanu poprawności baz danych i zarządzanie zadaniami. Zmieniaj obiekty, uprawnienia i zależności przy użyciu funkcji zarządzania zmianami. Dostrajaj zapytania pod kątem optymalnej wydajności i automatyzuj projekty migracji Db2. Rozwiązanie obsługuje rodzime szyfrowanie Db2 10.5 FP5 i nowszych wersji. Korzystaj z pakietu SDK Eclipse, który umożliwia współużytkowanie powłoki z systemami IBM InfoSphere® Data Architect, Rational Application Developer i Rational Developer for z/OS.

Zacznij od razu

Zacznij od razu Pobierz produkt