Wykrywaj, powstrzymuj i eliminuj zaawansowane zagrożenia

IBM Security i2 Enterprise Insight Analysis pomaga organizacjom szybko przekształcać przytłaczające ilości odseparowanych od siebie danych w wartościowe informacje i podstawę do analiz. Od bezpieczeństwa narodowego i obrony do zapobiegania cyberprzestępczości i atakom na przedsiębiorstwa — to rozwiązanie pozwala zdobyć kompleksową wiedzę o wszystkich zagrożeniach, identyfikować słabości i odpierać ewentualne ataki. Połączenie narzędzi do analizy i ludzkich zdolności analitycznych umożliwia szybką identyfikację ukrytych powiązań i newralgicznych wzorców ukrytych w danych ze źródeł wewnętrznych, zewnętrznych i otwartych.

Pozyskiwanie, integrowanie, analizowanie

Możesz pozyskiwać i integrować dane z różnych rozproszonych źródeł. Zaawansowane narzędzia, w tym złożone wizualizacje, pozwalają na analizowanie danych, dostarczając analitykom wartościowych spostrzeżeń.

Łatwiejsze współdziałanie

Rozwiązanie można zintegrować z oprogramowaniem innych firm. Oprócz tego zawiera ono konektory danych, które pozwalają na wykorzystanie posiadanych danych i systemów, gromadzenie nowych danych i bezpieczne dzielenie się wiedzą.

Modularność i ekonomiczność

Ponieważ oprogramowanie jest skalowalne i współdziała z innymi rozwiązaniami, z łatwością można rozszerzyć jego możliwości. Jest ekonomiczne i ogranicza koszty szkolenia, konserwacji i wdrożenia.

Najważniejsze cechy i funkcje

  • Prosty dostęp do danych
  • Zaawansowane analizy połączeń
  • Wizualne formułowanie zapytań
  • Analizy sieci społecznościowych
  • Analizy geoprzestrzenne
  • Kompleksowe ujęcia informacji

Ilustracje przedstawiające produkt

Opinie klientów