Wyróżnione cechy i funkcje

Zoptymalizowane dane gotowe do analizy

Cały potencjał oprogramowania IBM Security i2 Analyst's Notebook oparty na systemie przechowywania danych zoptymalizowanym do zastosowań analitycznych.

Różne techniki wyszukiwania

Prawdopodobieństwo wykrycia cennych informacji jest większe dzięki zastosowaniu wielu różnych technik wyszukiwania.

Zaawansowana analiza wizualna

Zaawansowane narzędzia do analizy wizualnej pomagają szybko uzyskać odpowiedzi na pytania „kto, co, kiedy, dlaczego i gdzie”.

Wielowymiarowa analiza wizualna

Wielowymiarowa analiza wizualna umożliwia przeglądanie danych w różnych ujęciach, np. czasowym, geoprzestrzennym (z pomocą programu Esri Connector), na histogramie i w formie sieci kontaktów społecznych, a tym samym pomaga w ujawnianiu nieoczywistych związków, schematów i trendów.

Lokalne repozytorium informacji

i2 Analyst’s Notebook Premium jest wyposażony w lokalne repozytorium analityczne zoptymalizowane pod kątem zarządzania informacjami oraz ich wykrywania i analizowania. Użytkownicy mogą połączyć różnego rodzaju informacje wywiadowcze w jeden zbiór źródłowy. Interfejs wspomnianego repozytorium umożliwia szybkie wprowadzanie danych i zarządzanie nimi oraz oferuje rozbudowane funkcje wyszukiwania i wykrywania.

Przykłady z praktyki klientów

Obraz policyjnego wozu w sekcji opisów wdrożenia — Stop the Traffik

Stop the Traffik

Technologia analizy wywiadowczej w walce z handlem ludźmi

Szczegóły techniczne

Dane techniczne

Przed zakupem zapoznaj się z danymi technicznymi programu i2 Analyst's Notebook Premium.

Wymagania programowe

Przed zakupem zapoznaj się z wymaganiami programu i2 Analyst's Notebook Premium co do systemu operacyjnego.

Wymagania sprzętowe

Przed zakupem zapoznaj się z wymaganiami programu i2 Analyst's Notebook Premium co do systemu operacyjnego.