Wyróżnione cechy i funkcje

W pełni zintegrowany interfejs użytkownika

IBM Spectrum® LSF Suites oferuje w pełni zintegrowany interfejs użytkownika, który może zwiększyć produktywność użytkowników dzięki łatwości obsługi i prostocie rozwiązań. Został zaprojektowany z myślą o podniesieniu wydajności i udostępnianiu użytkownikom większej ilości zasobów intensywnych obliczeniowo, w tym klientów mobilnych do monitorowania zadań i powiadamiania oraz zintegrowanego klienta instalowanego lokalnie dla środowisk Windows. Rozszerzalny interfejs użytkownika umożliwia korzystanie z rozszerzeń i dostosowanie do potrzeb klienta.

Dynamiczna chmura hybrydowa

Obejrzyj film (02:56)

IBM Spectrum LSF Suites zapewnia obsługę chmury hybrydowej do intensywnych obliczeń, umożliwia przekazywanie obciążeń do wielu chmur i automatyczne przemieszczanie danych do chmury i z powrotem. Ponadto, skala zasobów wykorzystywanych w chmurze może zostać automatycznie dostosowana w oparciu o wymagania dotyczące obciążeń i strategie planowania.

Prosta forma i łatwa instalacja

Zobacz infografikę (PNG, 51 kB)

Rozwiązanie IBM Spectrum LSF Suites jest dostępne w trzech edycjach wyposażonych kolejno w coraz bardziej rozbudowane możliwości. Oferuje usprawniony proces instalacji w celu szybkiego wdrożenia z pojedynczego serwera do istniejącego środowiska. Zapewnia również możliwość instalacji na komputerach całkowicie pozbawionych oprogramowania.
Zapoznaj się z infografiką w celu porównania funkcji edycji IBM Spectrum LSF Suites.

Rozwiązanie zaprojektowane z myślą o przedsiębiorcach

IBM Spectrum LSF Suites oferuje zaawansowane możliwości, aby zwiększyć produktywność użytkowników i wykorzystanie sprzętu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zarządzania systemem.

Zautomatyzowana konfiguracja procesora graficznego

IBM Spectrum LSF Suites automatycznie wykrywa i konfiguruje procesory graficzne NVIDIA, znacznie upraszczając administrowanie serwerami korzystającymi z procesorów graficznych. W połączeniu z monitorowaniem zachowania procesora graficznego NVIDIA, oceną stanu i diagnostyką oraz statystyką rozliczania i procesów, pomaga organizacjom uzyskać maksymalne wyniki z użyciem ich heterogenicznej infrastruktury obliczeniowej.

Kontenery jako zadania wsadowe

IBM Spectrum LSF Suites zapewnia wsparcie dla organizacji, które korzystają z technologii kontenerowych, takich jak Docker, Shifter i Singularity. Usprawnia budowanie, testowanie i dostarczanie aplikacji, dzięki czemu stos aplikacji jest spójnie wdrażany zarówno lokalnie, jak i w chmurze.

Wymagania systemowe

IBM Power®, x86-64, AArch64