Cechy

Zapewnienie skalowalności i błyskawicznych korzyści

Skonfiguruj wiodące w branży mechanizmy analityki zabezpieczeń w ciągu kilku dni. Przeprowadź skalowanie odpowiednio do potrzeb biznesowych, a następnie szybko zacznij działać, gromadząc i analizując zdarzenia.

Import danych lokalnych i przechowywanych w chmurze

Uzyskaj wgląd w zasoby lokalne i chmurowe, stosując kontekst biznesowy do tych danych w celu zmaksymalizowania ilości istotnych informacji o zagrożeniach i ryzyku.

Korelowanie działań w celu nadawania incydentom właściwych priorytetów

Identyfikuj i obserwuj powiązane działania w kolejnych fazach ataku, zapewniając analitykom kompleksowy wgląd w potencjalne incydenty z poziomu jednego ekranu.

Identyfikacja zagrożeń z analizą w czasie rzeczywistym

Analizuj sieci, punkty końcowe, dane o zagrożeniach związanych ze słabymi punktami zabezpieczeń i nie tylko, aby wykrywać znane i nieznane zagrożenia. Przyspiesz uzyskanie korzyści bez korzystania z pomocy ekspertów ds. analizy danych.

Spełnianie wymagań dotyczących audytu i zgodności

Zyskaj przejrzystość, odpowiedzialność i wymierność niezbędne do spełnienia wymogów regulacyjnych oraz raportowania w zakresie zachowania zgodności, korzystając z intuicyjnego mechanizmu raportowania.

Wzmocnienie zarządzania oraz współpracy w zakresie zapobiegania zagrożeniom

Rozszerz zakres możliwości dzięki ponad 150 aplikacjom na platformie IBM Security™ App Exchange, w tym IBM® QRadar User Behavior Analytics i IBM QRadar Advisor with Watson®.

Integracja gotowa do użycia

Importuj dane w szybszym tempie, uzyskaj głębsze analizy i zwiększ wartość istniejących rozwiązań dzięki ponad 450 gotowym integracjom, interfejsom API i pakietowi SDK.

Wymuszanie strategii ochrony danych

Uzyskaj skalowalność i adaptację bez narażania bezpieczeństwa. Kontroluj dostęp do danych zgodnie z wewnętrznymi programami IBM do monitorowania i kontroli użytkowników uprzywilejowanych.

Przykładowe wdrożenia

Wykrywanie zaawansowanych zagrożeń

Co to są uporczywe i zaawansowane zagrożenia?

Co to są uporczywe i zaawansowane zagrożenia? (02:10)

Wykrywanie zaawansowanych zagrożeń

Wykrywaj ataki w miarę ich występowania i aktywacji alarmów. Budując korelację bieżących i historycznych informacji dotyczących bezpieczeństwa, QRadar identyfikuje symptomy zagrożeń, które w przeciwnym razie pozostałyby niezauważone.

Wykrywanie zagrożeń ze strony użytkowników wewnętrznych

QRadar UBA 2 5

QRadar UBA 2 5 (07:30)

Wykrywanie zagrożeń ze strony użytkowników wewnętrznych

Identyfikuj niebezpieczne działania, priorytetyzuj użytkowników o najwyższym poziomie ryzyka, ujawniaj naruszone dane uwierzytelniające i sygnalizuj incydenty zespołom, ds. zabezpieczeń, korzystając z zaawansowanych analiz i algorytmów uczenia maszynowego.

Zabezpieczanie chmury

Demo rozwiązania QRadar Cloud Security Analytics

Demo rozwiązania QRadar Cloud Security Analytics (03:11)

Zabezpieczanie chmury

Rozszerz widoczność na rozwiązania i platformy chmurowe, gromadząc i analizując zdarzenia w celu wykrywania zagrożeń dzięki integracjom z usługami przetwarzania w chmurze, takimi jak Amazon Web Services (AWS), Azure i inne.

Opinie