Wyróżnione funkcje

Elastyczne skalowanie i krótki czas oczekiwania na zyski

Implementacja usługi QRadar on Cloud to najszybszy i najbardziej ekonomiczny sposób, by korzystać z pierwszorzędnych funkcji analizy bezpieczeństwa, które oferuje oprogramowanie IBM QRadar. Produkt QRadar on Cloud można dynamicznie skalować zgodnie z aktualnymi potrzebami firmy, a dzięki jego wykorzystaniu zespoły mogą w kilka dni przygotować i zacząć obsługiwać system gromadzenia i analizowania informacji o zdarzeniach.

Pozyskiwanie ogromnych ilości danych ze środowisk lokalnych i chmury

Rozwiązanie zapewnia pogłębione analizy zasobów w środowisku lokalnym oraz chmurze i analizuje dane w kontekście biznesowym, by zmaksymalizować liczbę istotnych informacji o zagrożeniu i ryzyku.

Korelacja istotnych aktywności w celu priorytetyzacji incydentów

Rozwiązanie w unikalny sposób identyfikuje i śledzi powiązane aktywności na każdym etapie ataku, by analitycy mogli kompleksowo przyglądać się potencjalnym incydentom w zunifikowanym ujęciu.

Dokładne identyfikowanie zagrożeń dzięki analizom w czasie rzeczywistym

Rozwiązanie dokładnie wskazuje znane i nieznane zagrożenia, których inne programy nie zauważają, dzięki analizie danych dotyczących sieci, punktów końcowych, zasobów, użytkowników, słabych punktów i źródeł ryzyka. Wbudowane narzędzia analityczne ułatwiają skrócenie czasu oczekiwania na zyski i nie wymagają zatrudniania ekspertów w dziedzinie analityki danych.

Zgodność z wymogami dotyczącymi kontroli i kwestii formalno-prawnych

Produkt zawiera intuicyjny mechanizm raportujący, który nie wymaga zaawansowanej znajomości baz danych ani umiejętności samodzielnego pisania raportów. Zapewnia przejrzystość, jednoznaczne przypisywanie odpowiedzialności i mierzalność wskaźników — pomagając spełnić wymagania formalno-prawne i obowiązki sprawozdawcze.

Współpraca przy zapobieganiu zagrożeniom

W serwisie IBM Security App Exchange znajdziesz ponad 150 zweryfikowanych aplikacji, w tym nasze pierwszorzędne rozwiązania QRadar User Behavior Analytics i IBM QRadar Advisor with Watson. Pozwolą Ci one na analizowanie nowych przypadków zastosowania i rozszerzanie dotychczasowych możliwości, ułatwiając skuteczniejszą ochronę przedsiębiorstwa.

Błyskawiczna integracja z ponad 450 rozwiązaniami

Produkt pozwala rozwijać ekosystem, zapewniając ponad 450 gotowych integracji, interfejsy API i pakiet SDK, które umożliwiają klientom szybsze pozyskiwanie danych, pozyskiwanie wyników pogłębionych analiz i zwiększanie wartości użytkowanych rozwiązań.

Egzekwowanie strategii ochrony prywatności

Korzystając z produktu IBM QRadar on Cloud, Twoja firma może szybko skalować swoje zasoby i dostosowywać się do zmiennych potrzeb biznesowych — bez wpływu na poziom bezpieczeństwa, prywatności i ryzyka. Dostęp do danych jest ściśle kontrolowany i monitorowany zgodnie z realizowanymi przez IBM wewnętrznymi programami kontroli i monitorowania użytkowników uprzywilejowanych.

Przykłady z praktyki klientów

Zrzut ekranu przedstawiający opis wdrożenia NRGi

Większe bezpieczeństwo dzięki scentralizowanemu monitorowaniu bieżących zagrożeń

NRGi

Zrzut ekranu przedstawiający opis wdrożenia Excellium Services

Pomoc przedsiębiorstwom w wykrywaniu zagrożeń i zabezpieczaniu się przed nimi

Excellium Services

Jak klienci używają tego rozwiązania

 • Wykrywanie zaawansowanych zagrożeń

  Problem

  Autorzy zaawansowanych uporczywych zagrożeń są dobrze wyszkoleni, finansowani i niezwykle zmotywowani — ich działania cechuje aktywność o niskiej intensywności, która stopniowo — bez wszczynania alarmu — staje się coraz bardziej uporczywa.

  Rozwiązanie

  IBM QRadar wykrywa dyskretne, dobrze zorganizowane ataki w momencie ich przeprowadzania i natychmiast uruchamia alarmy. Wykrywając korelacje między aktualnymi i historycznymi informacjami o bezpieczeństwie, QRadar rozpoznaje oznaki ataków ATP, które w innym razie zostałyby niezauważone.

 • Wykrywanie zagrożeń ze strony użytkowników wewnętrznych

  Problem

  60% cyberataków ma swoje źródło wewnątrz organizacji. Takie przypadki są bardzo trudne do wykrycia.

  Rozwiązanie

  Wykorzystując zaawansowane analizy i algorytmy uczenia maszynowego, rozwiązanie IBM QRadar może identyfikować aktywności obarczone wysokim ryzykiem, priorytetyzować użytkowników generujących największe zagrożenie, wykrywać ujawnione dane logowania i alarmować zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo o poważnych incydentach.

 • Zabezpieczanie chmury

  Problem

  W obliczu coraz powszechniejszego zastosowania chmury zespołom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo często brakuje podstawowej widoczności potrzebnej do ochrony zasobów w tych nowych środowiskach.

  Rozwiązanie

  Dzięki głębokiej integracji z usługami w chmurze, takimi jak Amazon Web Services (AWS), Azure, SalesForce.com i Office 365, usługa IBM QRadar zapewnia widoczność rozwiązań i platform chmurowych, gromadząc, normalizując i analizując informacje o zdarzeniach w celu wykrywania zagrożeń.

Zobacz także

IBM QRadar SIEM

QRadar konsoliduje i koreluje zdarzenia z dzienników i dane o przepływach sieciowych z tysięcy urządzeń, punktów końcowych i aplikacji rozproszonych w sieci.

IBM QRadar Advisor with Watson

Wykorzystuje AI do badania oznak IOC i umieszczania zagrożeń w kontekście.

IBM QRadar User Behavior Analytics

Analizuje zachowania użytkowników wewnętrznych, by wykrywać zagrożenia z ich strony.

IBM QRadar Network Insights

Monitoruje ruch sieciowy w czasie rzeczywistym, aby wykrywać ukryte zagrożenia.