Chcesz sprawdzić, jak Guardium wypada na tle innych rozwiązań? Tutaj dowiesz się wszystkiego.

Chcesz sprawdzić, jak Guardium wypada na tle innych rozwiązań? Tutaj dowiesz się wszystkiego. Porównaj nowoczesne zabezpieczenia danych

8 czerwca EMA i IBM omówią ustalenia dotyczące bezpieczeństwa danych oraz zalety rozwiązania Guardium Insights w wersji 3.0.

Proste rozwiązanie dla bezpieczeństwa danych w złożonym środowisku chmury

Wiele źródeł danych jest wyposażanych w mechanizmy bezpieczeństwa, które monitorują tylko to konkretne źródło. W efekcie obraz zabezpieczeń jest niepełny, a prywatność i bezpieczeństwo danych oraz zgodność z wymogami są zagrożone. Dzięki Guardium Insights można wdrażać i skalować rozwiązania w odpowiedzi na zmiany zachodzące w rozrastających się środowiskach wielochmurowych, centralizując zabezpieczenia danych, redukując czas konieczny na zapewnienie zgodności z przepisami i definiując ryzykowne zachowania użytkowników we wszystkich źródłach danych. Takie podejście wykorzystuje strategię zerowego zaufania. Cechujące się architekturą kontenerową rozwiązanie Guardium Insights to prosta, ale potężna platforma, którą można wdrażać wszędzie tam, gdzie jest potrzebna, realizując cele związane z bezpieczeństwem danych bez konieczności rezygnacji z celów biznesowych związanych z chmurą.
Zrzut ekranu z panelem kontrolnym Guardium Insights

Dowiedz się więcej o Cloud Pak for Security, pakiecie zintegrowanych zabezpieczeń dla zmodernizowanych centrów SOC

Dowiedz się więcej o Cloud Pak for Security, pakiecie zintegrowanych zabezpieczeń dla zmodernizowanych centrów SOC Przeczytaj poradnik rynkowy (PDF, 14,1 MB)

Szybsze osiąganie zgodności z przepisami

Zautomatyzowane procesy kontroli zgodności i raportowania mogą skrócić czas poświęcany na przygotowanie i przeprowadzenie audytu o 75%.

Inteligentne działanie

Scentralizowany wgląd w zabezpieczenia danych oraz zaawansowane analizy pozwalają na szybsze identyfikowanie ryzyka towarzyszącego przetwarzaniu danych i dzielenie się spostrzeżeniami z członkami zespołów ds. bezpieczeństwa, zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia naruszeń zabezpieczeń danych o 40%.

Gotowe do wdrożenia w dowolnym środowisku

34% organizacji korzysta z dwóch źródeł usług chmurowych, a 11% używa więcej niż trzech. Wdrażane w kontenerach Kubernetes rozwiązanie Guardium Insights można adaptować i skalować, dopasowując je do rosnących potrzeb.

Najważniejsze cechy i funkcje

 • Scentralizowane monitorowanie w środowisku wielochmurowym
 • Zaawansowane analizy pozwalają na identyfikowanie, analizowanie i ocenianie zagrożeń
 • Zautomatyzowane przepływy pracy i możliwość długoterminowego przechowywania danych ułatwiają osiągnięcie zgodności z wymogami
 • Zmodernizowana architektura zapewnia możliwości elastycznego wdrażania i skalowania
 • Integracja z newralgicznymi systemami bezpieczeństwa i narzędziami IT
 • Szybkie raportowanie ułatwia analizę trendów i powiadamianie interesariuszy

Najczęstsze zastosowania

 • Centralizacja widoczności zabezpieczeń danych

  Problem

  W hybrydowym środowisku wielochmurowym ilość danych rośnie w tempie wykładniczym w miarę dodawania nowych chmur publicznych lub prywatnych albo lokalnych baz danych, które mają wspomagać rozwój działalności lub transformację cyfrową. Musi istnieć sposób na scentralizowanie widoczności wszystkich tych danych.

  Rozwiązanie

  Guardium Insights można zintegrować z rozwiązaniami Guardium Data Protection, AWS Kinesis lub Microsoft Azure, aby scentralizować ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane w całej chmurze hybrydowej. Oglądając ten film, przekonasz się, jak łatwo przeprowadzić integrację — w tym przypadku z rozwiązaniem Guardium Data Protection — i zwiększyć widoczność danych. Ułatwia to pozyskiwanie bardziej szczegółowych analiz, wykrywanie zagrożeń i identyfikowanie wzorców zachowań użytkowników.

 • Tworzenie raportów w oparciu o szablony

  Problem

  Informacje dotyczące audytu, naruszenia zabezpieczeń, analizy ryzyka lub innych zdarzeń o wysokim priorytecie muszą być opracowywane błyskawicznie i aktualizowane niemal w czasie rzeczywistym. Ze względu na ograniczenia technologiczne lub rozproszenie danych na wielu platformach tworzenie raportów o bezpieczeństwie danych może trwać wiele godzin.

  Rozwiązanie

  Oglądając ten film, przekonasz się, jak łatwo można samodzielnie wygenerować gotowy do użytku raport w Guardium Insights. Zadnie, które normalnie zajęłoby wiele godzin, jest wykonywane w ciągu kilku sekund. Te szablony powstały na podstawie popularnych raportów, które są tworzone w organizacjach w celu powiadamiania interesariuszy o dokonywanych zmianach, osiągania zgodności z przepisami lub stosowania sprawdzonych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa danych.

 • Generowanie w pełni niestandardowych, zaawansowanych raportów

  Problem

  Każda organizacja jest inna, a zespoły ds. bezpieczeństwa często nie mogą w pełni polegać na gotowych szablonach raportów. Tworzenie raportów niestandardowych może zajmować wiele godzin, ponieważ administratorzy muszą poświęcić dużo pracy, aby zdefiniować parametry niestandardowe, nie wspominając o uruchamianiu raportów czy planowaniu ich dystrybucji.

  Rozwiązanie

  Te zadania można błyskawicznie wykonać w Guardium Insights — zdefiniowanie niestandardowych parametrów i filtrów zajmuje tylko kilka minut. Korzystając z poniższych znaczników czasu, można przejść do fragmentów filmu poświęconych poszczególnym etapom tworzenia nowego raportu. 0:00–1:42 — Nadawanie nazwy, oznaczanie i definiowanie zakresu raportu 1:43–15:18 — Korygowanie parametrów raportu 3:19–5:51 — Zaawansowane filtry wg użytkowników i grup 5:52–8:01 — Tworzenie nowego raportu od podstaw

 • Widoczność problemów związanych z bezpieczeństwem danych w całym centrum SOC

  Problem

  Bezpieczeństwo danych dotyczy nas wszystkich. Rosnące koszty naruszeń zabezpieczeń danych, odseparowanie poszczególnych zespołów ograniczające możliwość kompleksowego monitorowania zabezpieczeń i złożony krajobraz zagrożeń związanych z rozwojem hybrydowych środowisk chmurowych sprawiają, że udostępnianie danych gromadzonych przez zespoły ds. bezpieczeństwa organizacjom nadrzędnym i wspólne stawianie czoła zagrożeniom staje się koniecznością.

  Rozwiązanie

  Kluczową funkcją Guardium Insights jest możliwość integracji ze sprawami IBM Cloud Pak for Security. Dzięki tej integracji zgłoszenie utworzone w Guardium Insights — dotyczące na przykład dużej, niespodziewanej operacji wyodrębniania danych wykonywanej przez użytkownika, który zwykle nie ma dostępu do wykorzystanej w tym celu bazy danych — można odwzorować w rozwiązaniu Cloud Pak for Security i otworzyć jako sprawę na tej platformie, zapewniając lepszą widoczność analitykom bezpieczeństwa w centrum operacyjnym zabezpieczeń. Ułatwia to współpracę, wspomagając dochodzenia prowadzone przez zespoły pełniące różne funkcje oraz reagowanie na takie incydenty. W tym filmie przedstawiono sposoby, w jakie można skonfigurować tę integrację, a także metody udostępniania zgłoszeń.

 • Ograniczanie liczby używanych narzędzi dzięki integracji

  Problem

  Większość organizacji korzysta z wielu platform do obsługi zgłoszeń oraz innych systemów IT i zabezpieczeń danych, ale nie jest w stanie skutecznie integrować tych rozwiązań.

  Rozwiązanie

  W organizacji podlegającej cyfrowej transformacji rzeczywiście stosowanych jest wiele zabezpieczeń. W tym filmie przedstawiono sposoby, w jakie Guardium Insights wykorzystuje interfejsy API REST do udostępniania informacji o bezpieczeństwie danych innym aplikacjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i przetwarzanie danych, ułatwiając integrację różnych narzędzi i tworzenie spójnych strategii ochrony danych.

 • Integracja z najważniejszymi platformami bezpieczeństwa

  Problem

  Poza ogólnymi integracjami warto także zapewnić komunikację między narzędziami i platformami bezpieczeństwa o newralgicznym znaczeniu dla organizacji, takimi jak Splunk. Nie należy zwlekać z wykonaniem tego zadania, ponieważ ma ono kluczowe znaczenie dla właściwego udostępniania danych na temat bezpieczeństwa.

  Rozwiązanie

  Z pewnością jedną z istotnych zalet rozwiązania Guardium Insights jest zdolność do integracji z pozostałymi rozwiązaniami IBM Security, takimi jak IBM Cloud Pak for Security SOC i IBM Security Qradar SIEM. Jednak nasi klienci korzystają także z innych narzędzi, a jednym z najczęściej używanych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa danych jest Splunk. Oglądając ten film, przekonasz się, jak łatwo zintegrować Guardium Insights z rozwiązaniem Splunk i rozpocząć udostępnianie newralgicznych informacji o zdarzeniach dotyczących bezpieczeństwa danych.