Centralizacja analiz, raportów i działań w dziedzinie ochrony danych

IBM Security Guardium Insights for IBM Cloud Pak for Security upraszcza architekturę zabezpieczeń danych w organizacji, a ponadto umożliwia ochronę danych i uzyskiwanie zgodności z wymogami w perspektywie długoterminowej. Udostępnia zespołom ds. bezpieczeństwa widoki i alerty dotyczące zagrożeń, a także zaawansowane analizy oparte na technologii uczenia maszynowego IBM na potrzeby ujawniania ukrytych czynników ryzyka. Guardium Insights zapewnia profesjonalistom zajmującym się bezpieczeństwem możliwość szybkiego tworzenia raportów na temat bezpieczeństwa danych i raportów kontrolnych, monitorowania aktywności w źródłach lokalnych i DBaaS oraz podejmowania działań z jednego, scentralizowanego miejsca.

Rozumienie i priorytetyzowanie

Pozyskuj informacje z monitoringu dotyczące DBaaS i Guardium Data Protection — zintegrowanych źródeł do centralizowania, analizowania i szybkiego ujawniania ukrytych zagrożeń, które pomagają w podejmowaniu lepiej umotywowanych decyzji w oparciu o ryzyko.

Analizowanie

Długotrwale przechowuj informacje związane z bezpieczeństwem danych i kontrolami w ekonomiczny sposób. Usprawniaj istniejącą architekturę zabezpieczeń danych, aby zwiększać wydajność pracy zespołów ds. bezpieczeństwa.

Identyfikowanie i reagowanie

Monitoruj i chroń całe środowisko, wykorzystuj nowe, zaawansowane analizy oparte na technologii uczenia maszynowego, zabezpieczaj dane w dynamiczny sposób i twórz raporty w jednym, scentralizowanym miejscu.

Najważniejsze cechy

  • Monitorowanie całego środowiska chmury hybrydowej
  • Raporty dotyczące bezpieczeństwa danych i raporty kontrolne
  • Długoterminowe zabezpieczanie i przechowywanie danych zgodnie z obowiązującymi wymogami
  • Elastyczne wdrażanie
  • Zaawansowane analizy aktywności użytkowników i zagrożeń
  • Dynamiczny panel kontrolny z widokiem czynników ryzyka