Najważniejsze cechy

Nieprzerwana dostępność

Umożliwia utrzymywanie wysokiej dostępności przedsiębiorstwa dzięki rozproszonym geograficznie centrom przetwarzania danych i możliwości replikacji danych między tymi centrami w czasie bliskim rzeczywistemu. Rozwiązanie gwarantuje wysoką wydajność dzięki ograniczeniu przestojów do minimum i odtwarzaniu w czasie niemal rzeczywistym. Pozwala to zachować zgodność z umowami dotyczącymi poziomu usług (SLA), a także spełniać oczekiwania klientów i zapewniać im obsługę na najwyższym poziomie.

Ochrona i odzyskiwanie danych

Zapewnia lepszą ochronę przed katastrofami i przestojami oraz umożliwia efektywne usuwanie ich skutków dzięki wyspecjalizowanej architekturze skrzynki pocztowej obsługującej wiele centrów przetwarzania danych. Umożliwia przedsiębiorstwom wdrożenie odtwarzania w konfiguracji aktywny-aktywny lub aktywny-pasywny. Umożliwia sprawne odzyskiwanie danych.

Konfigurowalne opcje dystrybucji w różnych lokalizacjach

Elastyczne i konfigurowalne opcje dystrybucji w różnych lokalizacjach geograficznych pozwalają sprostać wymaganiom w zakresie wydajności i poziomu obsługi klientów.

Łatwy w obsłudze i intuicyjny interfejs użytkownika

Intuicyjny interfejs sprawia, że zarządzanie globalnymi skrzynkami pocztowymi, replikacją danych i odtwarzaniem danych jest łatwe zarówno dla specjalistów IT, jak i zwykłych użytkowników. Zapewnia wysoką dostępność i możliwość odtwarzania w czasie rzeczywistym.

Zobacz także

IBM Sterling B2B Integrator

Pojedyncza, skalowalna i w pełni zabezpieczona platforma integracji B2B.

IBM Sterling Supply Chain Business Network

Wykorzystanie potencjału chmury do bezpiecznej i adekwatnej do potrzeb przedsiębiorstwa integracji B2B.

IBM Sterling Transformation Extender

Umożliwia elastyczną, spójną i skalowalną transformację danych.

IBM Sterling Partner Engagement Manager

Skraca czas i ogranicza zasoby potrzebne do włączenia do systemu nowych partnerów, jednocześnie skutecznie zarządza kontaktami z istniejącymi partnerami.

IBM Sterling File Gateway

Zarządzanie transferami plików, które przekraczają brzeg sieci, za pomocą scentralizowanej bramy.