Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Moduły Food Trust

IBM Food Trust Trace

Śledzenie lokalizacji i statusu produktów spożywczych w całym łańcuchu dostaw – również na wcześniejszych i późniejszych etapach.

→ Testuj bezpłatnie moduł Trace przez 30 dni

IBM Food Trust Documents

Wyświetlaj dowolne dokumenty i certyfikaty, zarządzaj nimi oraz współużytkuj je z partnerami łańcucha dostaw.

→ Testuj bezpłatnie moduł Documents przez 30 dni

IBM Food Trust Insights

Uzyskaj dostęp do zagregowanych i wyselekcjonowanych danych łańcucha dostaw w celu prowadzenia analiz, poprawy okresu magazynowania i ulepszenia procesu zarządzania zasobami.

→ Testuj bezpłatnie interfejsy API modułu Insights przez 30 dni

IBM Food Trust Consumer

Skonfiguruj progresywną aplikację WWW, która łączy konsumentów z danymi żywnościowymi objętymi zarządzaniem uprawnieniami.

→ Testuj bezpłatnie interfejsy API modułu Consumer przez 30 dni

Usługi dodatkowe

Moduł Virtually Guided Onboarding

Virtually Guided Onboarding (VGO) to usługa wdrożenia świadczona zdalnie przez ekspertów IFT.

Assisted Onboarding

Assisted Onboarding (AO) to praktyczna usługa wdrożenia realizowana z udziałem architektów IFT obejmująca porady w zakresie integracji i inżynierii.

Wsparcie architekta

Świadczona zdalnie usługa obejmująca 10 godzin wsparcia ekspertów IFT SME w zakresie niestandardowych przedsięwzięć klienta.

Środowisko testowe

Środowisko nieprodukcyjne. Dostęp jest przeznaczony tylko dla celów demonstracyjnych, próbnych i testowych.