Wyróżnione materiały

Walka z przestępczością finansową

Rozwiązania kognitywne zmieniają podejście do zgodności z procedurami przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz sposób walki z oszustwami oraz sprawowania nadzoru.

IBM Financial Transaction Manager

Dowiedz się, jak monitorować przetwarzanie płatności oraz transakcje realizowane za pośrednictwem alternatywnych sieci płatniczych i systemu SWIFT.

Badanie dotyczące globalizacji oszustw ubezpieczeniowych

Raport, który podkreśla dramatyczny wzrost liczby oszustw ubezpieczeniowych dokonywanych na całym świecie i pokazuje, że ponad 55% organizacji jest nieprzygotowana na takie zagrożenia.

Zasoby

Blog

Dlaczego bank QIIB wybrał IBM Safer Payments jako zaufane narzędzie do przeciwdziałania oszustwom na przestrzeni wielu kanałów transakcyjnych?

Omówienie

Nadszedł czas na lepszą obsługę płatności.

Omówienie

Dowiedz się więcej o kompleksowej platformie IBM Customer Lifecycle Management.

Czy Twoje przedsiębiorstwo jest gotowe zrobić pierwszy krok?

Umów się na konsultację z jednym z naszych ekspertów, aby poprawić swój system zarządzania ryzykiem i zgodnością regulacyjną.