Pojedyncze połączenie do obsługi wielu transferów plików

IBM® File Transfer Service to chmurowe rozwiązanie do zarządzanego przesyłania plików przeznaczone do realizacji interakcji między firmami (B2B). Umożliwia realizację jednego, dobrze zabezpieczonego i wysoce niezawodnego połączenia między przedsiębiorstwem a jego partnerami B2B. Usługa File Transfer Service jest alternatywą dla droższego oprogramowania instalowanego lokalnie i istotnie odciąża pracowników technicznych firmy, która z niej korzysta.

Ikona przesyłania plików

Korzyści z wdrożenia IBM File Transfer Service

Uproszczenie przesyłania plików B2B

Oferowane rozwiązanie umożliwia konsolidowanie nadmiarowych serwerów przesyłania plików, programów i połączeń z partnerami w celu zoptymalizowania dostarczania plików za pomocą usługi chmurowej.

Szybsze reagowanie na nowe potrzeby

Skalowalna infrastruktura chmurowa z zapleczem w postaci usług wsparcia technicznego pozwala szybciej reagować na nowe potrzeby związane z komunikacją i współpracą między partnerami.

Obniżanie kosztów

Dostępne są elastyczne modele subskrypcji SaaS i modele rozliczeń bazujące na wielkościach plików, objętości danych i liczbie partnerów. Rozwiązanie umożliwia skalowanie wydajności przy niższych kosztach całkowitych.