Najważniejsze cechy i funkcje

Niższe koszty eksploatacji brzegowych bram plikowych

Przeczytaj krótki opis rozwiązania (PDF, 137 kB)

Samoobsługowy portal myFileGateway uniezależnia partnerów handlowych i użytkowników od pomocy ze strony personelu IT. Obsługa wielu protokołów komunikacyjnych i możliwość skalowania na żądanie pomaga w ekonomicznym skonsolidowaniu wszystkich internetowych transferów plików w jednej bramie.

Certyfikowane kontenery

Przeczytaj opracowanie (PDF, 669 kB)

Kontenery IBM Certified Container dla rozwiązania IBM Sterling B2B Integrator są produktami klasy korporacyjnej ze wzmocnionymi zabezpieczeniami i zintegrowanymi typowymi usługami programowymi. Pomagają w ujednoliceniu całego cyklu wdrożenia, oferując m.in. łatwość instalacji i konfiguracji, zarządzanie aktualizacjami i wycofywaniem zmian, skalowalność oraz bezpieczeństwo.

Centralne zarządzanie relacjami ze społecznością B2B

Przeczytaj opracowanie (PDF, 201 kB)

Produkt Partner Engagement Manager współpracuje z bramą IBM Sterling File Gateway, centralizując proces włączania nowych partnerów do ekosystemu i zarządzanie relacjami z partnerami. Samoobsługowe przystępowanie partnerów do ekosystemu B2B oraz kampanie komunikacyjne zapewniają aktualność danych kontaktowych oraz certyfikatów bezpieczeństwa, a tym samym pomagają unikać błędów w procesach.

Utrzymywanie wysokiej dostępności

Przeczytaj krótki opis rozwiązania (PDF, 137 kB)

IBM Sterling Global Mailbox odpowiada na potrzeby przedsiębiorstw w dziedzinie wysokiej dostępności i nadmiarowości, oferując stabilne i niezawodne rozwiązanie do przechowywania danych w rozproszonych lokalizacjach geograficznych. Rozwiązanie obsługuje komunikację w modelu aktywny-aktywny, przez co jest odporne na zakłócenia i umożliwia przywracanie sprawności po awariach w czasie bliskim rzeczywistemu. Komponent Global Mailbox jest dostępny dla użytkowników produktów IBM Sterling B2B Integrator i IBM Sterling File Gateway oraz przystosowany do współpracy z IBM Sterling Control Center.