Wartość biznesowa rozwiązań IBM Sterling B2B w dziedzinie integracji i zarządzanego przesyłania plików

Konsoliduj i nadzoruj transfery plików na krawędzi sieci

IBM® Sterling File Gateway umożliwia konsolidację wszystkich internetowych transferów plików w ramach pojedynczej, skalowalnej, w pełni zabezpieczonej i zawsze dostępnej bramy brzegowej. Produkt oferuje funkcje potrzebne do inteligentnego monitorowania dużych wolumenów plików przychodzących i wychodzących, do administrowania nimi, kierowania ich i transformowania. Wdrożenie rozwiązań File Gateway pozwala przedsiębiorstwom na obniżenie kosztów zarządzania transferami plików, skrócenie czasu oczekiwania na przychody i zwiększenie satysfakcji partnerów handlowych.

Bramę IBM Sterling File Gateway można również wdrożyć w chmurze hybrydowej za pośrednictwem certyfikowanych kontenerów, dzięki bezproblemowej integracji z interfejsami API RESTful i przy wykorzystaniu rozwiązania IBM Sterling Global Mailbox zapewniającego wysoką dostępność.

Schemat procesu bezpiecznego udostępniania plików w aplikacji

Korzyści z wdrożenia rozwiązania IBM Sterling File Gateway

Niższe koszty operacyjne

Ograniczaj koszty użytkowania dzięki bramie brzegowej, szybciej uzyskuj przychody i zwiększaj satysfakcję partnerów.

Skrócenie czasu implementacji i instalowania poprawek

Wdrożenie rozwiązania w certyfikowanym kontenerze, który zawiera wszystkie wymagane komponenty, istotnie skraca czas instalacji i wdrażania poprawek oprogramowania.

Wysoka dostępność systemu B2B

Rozwiązanie umożliwia prowadzenie z klientami nieprzerwanej komunikacji poprzez skalowalne kanały.

Najważniejsze cechy i funkcje

  • Niższe koszty eksploatacji brzegowych bram plikowych
  • Centralne zarządzanie relacjami ze społecznościami B2B
  • Spójne zarządzanie cyklem życia wdrożenia dzięki wykorzystaniu certyfikowanych kontenerów i zintegrowanych, ogólnodostępnych usług programowych
  • Wysoka dostępność operacji i nadmiarowość dzięki stabilnemu i niezawodnemu rozwiązaniu do przechowywania danych