Konsoliduj i nadzoruj transfery plików na krawędzi sieci

IBM® Sterling File Gateway umożliwia konsolidację wszystkich internetowych transferów plików w ramach pojedynczej, skalowalnej, w pełni zabezpieczonej i zawsze dostępnej bramy brzegowej. Produkt oferuje funkcje potrzebne do inteligentnego monitorowania dużych wolumenów plików przychodzących i wychodzących, do administrowania nimi, kierowania ich i transformowania. Przedsiębiorstwa wdrażające File Gateway stwarzają sobie warunki do obniżenia kosztów zarządzania transferami plików, szybciej uzyskują przychody i sprawiają, że ich partnerzy handlowi są bardziej zadowoleni.  

Bramę IBM Sterling File Gateway można również wdrożyć w chmurze hybrydowej za pośrednictwem certyfikowanych kontenerów, dzięki bezproblemowej integracji z interfejsami API RESTful i przy wykorzystaniu rozwiązania IBM Sterling Global Mailbox zapewniającego wysoką dostępność.

Korzyści z wdrożenia rozwiązania IBM Sterling File Gateway

Niższe koszty operacyjne

Ograniczaj koszty użytkowania dzięki bramie brzegowej, szybciej uzyskuj przychody i zwiększaj satysfakcję partnerów.

Skrócenie czasu implementacji i instalowania poprawek

Wdrożenie rozwiązania w certyfikowanym kontenerze, który zawiera wszystkie wymagane komponenty, istotnie skraca czas instalacji i wdrażania poprawek oprogramowania.

Wysoka dostępność systemu B2B

Rozwiązanie umożliwia prowadzenie z klientami nieprzerwanej komunikacji poprzez skalowalne kanały.

Najważniejsze cechy

  • Niższe koszty eksploatacji brzegowych bram plikowych
  • Certyfikowane kontenery
  • Centralne zarządzanie relacjami ze społecznością B2B
  • Utrzymywanie wysokiej dostępności

Szybkie odsyłacze

       

Zobacz, jak to działa

→ Przeczytaj krótkie omówienie rozwiązania (PDF, 137 kB)

Porozmawiaj z ekspertem

→  Kontakt

Kobieta z zestawem słuchawkowym i szereg zestawionych kostek oznaczający ścieżkę przepływu informacji