Cechy i funkcje produktu IBM Fault Analyzer for z/OS

Wielojęzyczne rozwiązanie obsługujące większość najważniejszych aplikacji

Oferujemy rozbudowaną obsługę najczęściej używanych języków, takich jak: Enterprise COBOL, Enterprise PL/I, IBM Java for z/OS, Assembler, C/C++.

Możliwość przeprowadzania analiz, w tym także powtórnych analiz

Analiza w czasie rzeczywistym pozwala na błyskawiczne wykrywanie awaryjnego przerwania pracy aplikacji (ABEND). Później można przeprowadzić powtórną analizę w trybie wsadowym lub interaktywnym.

Obsługa wszystkich newralgicznych systemów

Zapewniamy kompleksową obsługę wszystkich newralgicznych podsystemów, w tym m.in. takich rozwiązań jak: DB2, IMS, z/OS, CICS Transaction Server i UNIX System Services.

Inteligentna analiza przyspieszająca rozwiązywanie problemów

Interaktywna analiza powtórna pozwala przejrzeć rozszerzone komunikaty o błędach i istotne kody awarii. Możliwe jest nawet przejrzenie kodów i komunikatów dla konkretnej aplikacji wraz z informacją o instrukcji kodu źródłowego, co pozwala na precyzyjne przeanalizowanie awarii.

Znajome interfejsy zwiększające produktywność

Możesz pracować z ulubionym interfejsem: ISPF 3270, wtyczką interfejsu GUI opartego na technologii Eclipse lub z interfejsem WWW. Teraz to Ty decydujesz o tym, jak najlepiej przeanalizować informacje o awaryjnym przerwaniu działania.

Dostęp dla całego zespołu

Nawet osoby, które nie mogą logować się do środowiska TSO, są w stanie z łatwością sprawdzić i przeanalizować pliki z historią przypadków awaryjnego przerwania działania. Ponadto wyniki analiz można udostępniać użytkownikom w całej organizacji.

Zasoby

Większa zwinność i elastyczność

Elastyczne rozwiązania płatnicze od IBM pomogą Ci dopasować inwestycję w infrastrukturę do Twoich potrzeb związanych z obciążeniami.