Zrzut ekranu przedstawiający mapę obszaru objętego zarządzania roślinnością w programie IBM Weather Operations Center

Zarządzanie rozrostem, ograniczanie wyłączeń

Właściwe zarządzanie zasobami jest zawsze bardzo ważne, ale staje się jeszcze ważniejsze, gdy tymi zasobami są linie energetyczne, którym może zagrażać rozrastająca się roślinność. Niestety przyjęte techniki i procesy mające na celu rozwiązanie tego problemu nie są wydajne, przez co podnoszą koszty systemu i nie oferują wystarczającego bezpieczeństwa ani niezawodności.

Program Vegetation Management w ramach pakietu Environmental Intelligence Suite to kompleksowe rozwiązanie, które wykorzystuje sztuczną inteligencję i zaawansowane metody analityczne do regularnego monitorowania stanu roślinności na całym obsługiwanym obszarze. Identyfikuje też obwody i korytarze wysokiego ryzyka, które najprawdopodobniej są najbardziej narażone na negatywne skutki wzrostu roślinności. Vegetation Management oblicza nawet punkty i kluczowe wskaźniki wydajności, aby pomóc w ustalaniu właściwej hierarchii projektów, co ułatwia podejmowanie decyzji – od planowania, licytowania i zawierania umów, aż po inspekcje i kontrole.

Zalety produktu Vegetation Management

Skalowanie

Automatycznie oceniaj wzrost roślinności występujący w pobliżu setek kilometrów linii energetycznych.

Częstotliwość

Priorytetowo traktuj obszary, na których roślinność może stanowić zagrożenie dla linii energetycznych.

Ograniczenie kosztów

Optymalizuj obciążenia pod kątem konserwacji prewencyjnej i szybkiego reagowania, ponosząc ułamek typowych kosztów.

Pogłębiaj swoją wiedzę na temat zarządzania roślinnością

Połączone obrazy dwóch pracowników idących do półciężarówek oraz jednego pracownika na tle wysokich traw

Lepsza odporność

Dowiedz się, jak uwzględniać sztuczną inteligencję w programach do zarządzania roślinnością.

Dwóch menedżerów oglądających wyświetloną mapę roślinności

Rosnące znaczenie zaawansowanych technologii dotyczących pogody

Dowiedz się, w jaki sposób zakłady energetyczne mogą łączyć sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe z nowoczesnymi technikami modelowania i analizami predykcyjnymi.

Pracownik wyposażony w sprzęt zabezpieczający na gałęzi drzewa

Prognozy przestojów związanych z zadrzewieniem na danym obszarze

Zobacz, w jaki sposób możesz uzyskać lepszy wgląd w sprawy związane z roślinnością i przewidywać potencjalne zagrożenia.

Zarządzanie roślinnością w działaniu

Spółdzielnia Pedernales Electric generuje oszczędności i zapewnia bezpieczeństwo

Spółdzielnia Pedernales Electric wydaje miliony z rocznego budżetu na przycinanie roślinności w pobliżu teksańskich linii energetycznych. Dzięki IBM Vegetation Management spółdzielnia jest w stanie inteligentniej monitorować teren, wirtualnie nakładając na siebie i skutecznie łącząc zdjęcia satelitarne i mapy zabudowań.

Czy Twoja firma jest gotowa na następny krok?