Mapa świata z symbolami oznaczającymi różne zjawiska pogodowe

Co to oznacza dla Twojej firmy

Interfejsy API danych w produkcie IBM® Environmental Intelligence Suite korzystają z bogactwa i szczegółowości danych meteorologicznych w celu informowania o bieżących i przewidywanych warunkach, prezentowania prognoz sezonowych i krótkoterminowych oraz wskazówek dotyczących stylu życia, a także udostępniania informacji o złych warunkach pogodowych i danych historycznych na potrzeby analiz. Pakiety są selekcjonowane w taki sposób, aby zapewnić najpotrzebniejsze informacje w odpowiednim formacie. Dostęp do interfejsów API za pośrednictwem chmury pozwala szybko i łatwo korzystać z tych danych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej analityki obejmującej kombinację danych biznesowych i pogodowych, takich jak alerty i powiadomienia, prognozy oraz mapy pogodowe, można zbudować fundament dla świadomego podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.

Interfejsy API danych są łączone w pakiety standardowe i premium.

→ Zobacz listę interfejsów API w każdym planie

→ Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Korzyści wynikające z użycia interfejsów API danych

Optymalizacja działań

Szeroki dostęp do historycznych, bieżących i prognozowanych danych zapewniany przez interfejsy API pozwala ograniczyć zakłócenia działalności przedsiębiorstwa, zwiększyć efektywność procesów biznesowych i obniżyć koszty.

Większe przychody i zyski

Planuj rozwój przedsiębiorstwa w obliczu zmian klimatycznych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, łącząc informacje o sprzedaży z przewidywanymi wynikami i uzyskując lepsze wyniki funkcjonowania organizacji.

Niższe ryzyko

Zyskaj przewagę nad niekorzystnymi warunkami pogodowymi, zmianami sezonowymi i innymi wzorcami pogody dzięki dostępnym niemal w czasie rzeczywistym danym pogodowym. Pomaga to chronić zasoby, pracowników i klientów, a jednocześnie łagodzić ryzyko biznesowe.

Standardowe interfejsy API

 • Interfejs podstawowy zapewnia dostęp do wielu niezbędnych interfejsów API do obsługi danych meteorologicznych, od informacji o bieżących warunkach pogodowych i prognoz, po dane radarowe i satelitarne. Bieżące warunki obejmują aktualne obserwacje oparte na lokalizacji oraz obserwacje szeregów czasowych.
 • Rozszerzone warunki bieżące – skorzystaj z danych sieci obserwacji pogodowych wyróżniającej się jedną z najwyższych rozdzielczości prowadzonych badań oraz bazującej na informacjach z niezawodnej sieci osobistych stacji meteorologicznych i tradycyjnych źródeł danych (METAR i SYNOP). Zawiera rozwiązanie Currents on Demand.
 • Rozszerzona prognoza – wykorzystaj modele prognostyczne oparte na wiodących rozwiązaniach z zakresu modelowania prognoz, specjalistyczną wiedzę ponad 100 meteorologów, sieć obserwacyjną, radary, dane satelitarne oraz funkcje modelowania.
 • Wskazówki dotyczące stylu życia – zagadnienia związane z jakością powietrza, pyłkami, ogniskami grypowymi, pływami, meteopatią, łatwością oddychania, suchością skóry, kręceniem się włosów, elektrycznością statyczną, potencjalnym mrozem, ogrzewaniem i chłodzeniem, golfem, podróżami rekreacyjnymi, bieganiem, jazdą na nartach i aktywnością komarów.
 • Historyczne dane pogodowe – odkryj wpływ pogody na Twoją działalność i popraw zarządzanie wynikami w przyszłości dzięki najdokładniejszym w branży historycznym danym o pogodzie. Zawiera wartości godzinowe dla szerokiego zakresu czynników atmosferycznych i pogodowych.

Interfejsy API premium

 • Geoprzestrzenne prądy i prognozy – skorzystaj z naszych zmiennych o rozdzielczości 4 km dla prądów i prognoz; uzyskaj wyniki w formacie KML lub GeoJSON, aby zintegrować je z platformami GIS w celu dalszej analizy lub wykorzystania.
 • Trudne warunki pogodowe – uzyskaj w czasie rzeczywistym dane na temat trudnych warunków pogodowych związanych z trąbami powietrznymi, silnym wiatrem i huraganami, aby przygotować się na te warunki oraz szacować końcowe szkody.
 • Prognozy długo- i krótkoterminowe – planuj zmiany rynkowe dzięki prognozom zapewniającym całościowy obraz przewidywanych anomalii temperatur i opadów w trzech ramach czasowych: następnych 3-5 tygodni, 1-4 miesięcy oraz 1-7 miesięcy.
 • Interfejs probabilistyczny – podejmuj bardziej świadome decyzje dzięki modułowi Probabilistic Forecast, który pomaga użytkownikom poznać prawdopodobieństwo wystąpienia różnych zjawisk pogodowych i ich potencjalny wpływ.
 • Odnawialne źródła energii – przewiduj i oceniaj wpływ kluczowych parametrów pogodowych na produkcję i wydajność energii odnawialnej.
 • Rolnictwo – podejmuj świadome decyzje, korzystając z solidnego zestawu specyficznych dla branży rolnej interfejsów API dostarczających godzinowe prognozy do 15 dni na podstawie ważonych parametrów następujących modeli pogodowych: GFS Operational & Ensemble, ECM Operational, NAM & IBM GRAF.

Czy Twoja firma jest gotowa na następny krok?