Zrzut ekranu przedstawiający panel kontrolny IBM Weather Operations Center

Agrobiznes u progu cyfrowej transformacji

Rosnące zapotrzebowanie konsumentów na większą jakość i trwałość żywności wywołało transformację w rolnictwie. Plantatorzy starają się sprostać tym zwiększonym oczekiwaniom przy jednoczesnej poprawie wyników.

Pomimo dostępności różnych rozwiązań umożliwiających wykorzystanie danych dotyczących pól i upraw pozwalających na poprawę rentowności biznesowej i uzyskanie większych zbiorów występujące przeszkody powodowały, że plantatorzy opierali się cyfrowej transformacji i pozostawali wierni tradycyjnym technikom. W wielu przypadkach plantatorzy stawali na przykład wobec konieczności ręcznego wprowadzania zbyt dużej ilości danych niezbędnych do skutecznego działania danego rozwiązania albo wobec potrzeby użycia zdalnego dostępu internetowego w celu wyświetlenia niezbędnych informacji lub uzyskania do nich dostępu. W związku z tym ogromna ilości danych rolniczych jest generowana, ale nigdy nie zostaje użyta.

Szybsze i trafniejsze decyzje dla rolnictwa

Moduł Regenerative Agriculture w ramach pakietu Environmental Intelligence Suite pomaga pokonać przeszkody na drodze do cyfrowej transformacji poprzez połączenie mocy sztucznej inteligencji (AI), analizy danych i prognozowania z wyjątkowymi danymi rolnymi Internetu rzeczy (IoT), doświadczeniem weteranów w branży spożywczej i liderów w branży rolno-biznesowej oraz dekadami badań IBM.

Rezultatem jest pakiet dostosowanych, przystępnych cenowo rozwiązań, które pomagają zainteresowanym stronom w całym ekosystemie szybko podejmować trafne decyzje.

Pracownik z tabletem monitorujący stan roślin uprawianych w budynku

Korzyści z wykorzystania modułu Regenerative Agriculture

Zwiększona rentowność

Analizuj obrazy satelitarne, dane dotyczące pogody, obsługiwane dane dotyczące sprzętu rolniczego i inne, aby uzyskać informacje, które pomogą zwiększyć liczbę ton z hektara dla określonych upraw.

Wyższy poziom zrównoważenia

Uzyskaj pogłębiony wgląd w czynniki, takie jak optymalizacja upraw, zużycie energii, użytkowanie gruntów i wody, ochrona gleby, zawartość węgla w glebie oraz emisja gazów cieplarnianych.

Wyższa jakość zbiorów

Stosuj unikalne analizy danych rolniczych w celu uzyskiwania zbiorów o wyższej jakości, na przykład jęczmienia o podwyższonej zawartości białka czy buraków o większej zawartości cukru.

Lepsze decyzje w całym ekosystemie rolnictwa

Moduł Regenerative Agriculture w pakiecie Environmental Intelligence Suite automatyzuje również przekazywanie danych między interesariuszami w ramach różnych funkcji, tworząc bardziej przejrzysty, połączony ekosystem i zapewniając korzyści podmiotom niezajmującym się bezpośrednio uprawą, takim jak:

  • Producenci żywności: zastosowanie zintegrowanych łańcuchów dostaw z większą przewidywalnością czasu zbiorów i ich wielkości.
  • Handlowcy: promowanie stabilności cen dla plantatorów za pomocą niestandardowych zapytań predykcyjnych w zakresie wielowarstwowej analizy geoprzestrzennej.
  • Kredytodawcy: zapewnienie plantatorom bardziej atrakcyjnych pożyczek dzięki możliwości sprawdzenia wydajności plonów w porównaniu z ich potencjałem.
  • Ubezpieczyciele: inteligentniejsze generowanie stawek dla plantatorów przy użyciu weryfikowanych danych EFR pozwalających zwiększyć dokładność analiz ryzyka i poprawić przetwarzanie roszczeń.
  • Rządy: poprawa strategii niezależności żywnościowej poprzez zapewnienie plantatorom i agencjom wspólnego zestawu narzędzi.

Prace przy żurawinie błotnej