Dlaczego warto wybrać pakiet IBM Environmental Intelligence Suite

o 40%

wyższy cyfrowy wskaźnik ROI (artykuły konsumpcyjne)

o 50%

krótszy czas przeznaczony na przywracanie zasilania (energia i media)

o 70%

niższe koszty usuwania śniegu (transport)

Fronty atmosferyczne i burze zaznaczone na mapie świata w oprogramowaniu IBM Environmental Intelligence Suite

Ograniczenie przestojów dzięki pakietowi Environmental Intelligence Suite

Firmy borykają się ze związanymi z klimatem stratami w obrębie zasobów, zakłóceniami łańcuchów dostaw i działalności, a także rosnącymi oczekiwaniami konsumentów i inwestorów, którzy wymagają od nich pełnienia roli liderów w zakresie ochrony środowiska. W miarę nasilania się wpływu zdarzeń pogodowych i zmian klimatycznych na operacje biznesowe i łańcuchy dostaw liderzy mają coraz większe trudności z ocenianiem wpływu ekstremalnych zjawisk pogodowych na ich działania oraz z określaniem wpływu tych działań na środowisko naturalne. Bez tej wiedzy przedsiębiorstwa nie tylko ponoszą ryzyko nieprzewidzianych zakłóceń, ale także napotykają problemy związane z kwestiami regulacyjnymi i dotyczące zgodności z przepisami.

Produkt IBM Environmental Intelligence Suite to oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie, które pomaga liderom biznesowym przygotowywać się na krytyczne warunki pogodowe i środowiskowe a także reagować na nie oraz jednocześnie lepiej poznawać i kontrolować ich wpływ na planetę.

  • Monitorowanie warunków środowiskowych powodujących zakłócenia, takich jak trudne warunki pogodowe, pożary, powodzie i jakość powietrza, a także wysyłanie alertów w przypadku ich wykrycia.
  • Przewidywanie potencjalnych skutków zmian klimatycznych i warunków pogodowych na prowadzoną działalność przy użyciu analiz ryzyka klimatycznego.
  • Uzyskiwanie informacji o potencjalnych zakłóceniach operacyjnych oraz priorytetyzacja wysiłków w zakresie łagodzenia skutków i reagowania.
  • Pomiary i raportowanie w zakresie inicjatyw środowiskowych oraz praktyczne wykorzystanie rozliczania emisji dwutlenku węgla przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia związanego z tą sprawozdawczością w zespołach zamówień i operacji.

Zalety pakietu IBM Environmental Intelligence Suite

Monitorowanie

Monitorowanie warunków środowiskowych powodujących zakłócenia, takich jak trudne warunki pogodowe, pożary, powodzie, jakość powietrza i emisja dwutlenku węgla, a także wysyłanie alertów w przypadku ich wykrycia.

Analizy

Przewidywanie potencjalnych skutków zmian klimatycznych i warunków pogodowych dla prowadzonej działalności przy użyciu analizy ryzyka klimatycznego.

Pozyskiwanie cennych informacji

Uzyskiwanie w czasie niemal rzeczywistym informacji o potencjalnych zakłóceniach operacyjnych oraz priorytetyzacja wysiłków w zakresie łagodzenia skutków i reagowania.

Pomiary i raportowanie

Pomiary i raportowanie w zakresie inicjatyw środowiskowych przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia związanego z tymi czynnościami w zespołach zamówień i operacji.

Przejrzyj zasoby dotyczące pakietu Environmental Intelligence Suite

Widok z lotu ptaka na tropikalny front pogodowy

Analityka środowiskowa to rodzaj analityki biznesowej

Dowiedz się, jak działać proaktywnie, unikać przestojów w działalności i zachować odporność bez względu na panujące warunki pogodowe.

Dwa niedźwiedzie polarne na krze lodowej

Przystosowanie do zmian klimatu albo wyginięcie

Dowiedz się, jak sformalizować strategię zrównoważonego rozwoju w celu złagodzenia ryzyka systemowego i maksymalizacji szans rynkowych w warunkach zmian klimatycznych.

Mężczyzna studiujący analizy modeli turbin wiatrowych

Rola dyrektora ds. IT i technologii w zrównoważonym przedsiębiorstwie oraz w wysiłkach związanych z ESG

Poznaj znaczenie dyrektora ds. IT i technologii w obszarze praktycznego wykorzystania kluczowych technologii leżących u podstaw efektywnego zrównoważonego rozwoju i strategii klimatycznej przedsiębiorstwa.

Przykładowe wdrożenia

Blask świateł miejskich w nocy

Energetyka: Mercados EMI

Firma Mercados EMI dostosowuje ilość przekazywanej energii na podstawie opartego na sztucznej inteligencji rozwiązania do prognozowania zapotrzebowania.

Samochód ciężarowy na drodze

Transport ciężarowy: Knight Transportation

Knight Transportation łączy dane pogodowe, telematyczne i geolokalizacyjne w celu ostrzegania w czasie rzeczywistym kierowców o zbliżających się trudnych warunkach pogodowych.

Ciężarówka na drodze między ośnieżonymi drzewami

Ubezpieczenia: Desjardins Insurance

W ramach swojej transformacji cyfrowej firma Desjardins Insurance zwiększyła popularność swojej aplikacji mobilnej wśród użytkowników, wzbogacając ją o analizy pogodowe.

W jaki sposób klienci korzystają z pakietu Environmental Intelligence Suite

Poznaj komplementarne rozwiązania biznesowe

Mężczyzna w kasku trzymający tablet i wskazujący w górę

IBM Maximo® Application Suite

Zyskaj dostęp do inteligentnego zarządzania zasobami, monitorowania, konserwacji predykcyjnej, rozpoznawania obrazów, bezpieczeństwa i niezawodności w ramach jednej platformy.

Grupa pracowników portu kontenerowego w kaskach

IBM Supply Chain Intelligence Suite

Zobacz, w jaki sposób można zwiększyć odporność łańcucha dostaw, korzystając z możliwości sztucznej inteligencji i szybkości uzyskiwanej dzięki automatyzacji.

Turbiny wiatrowe umieszczone na wzgórzach w pobliżu oceanu

Rozwiązania IBM dla zrównoważonego rozwoju

Zapewnij odporność i zrównoważoną przyszłość dzięki rozwiązaniom IBM w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Czy Twoja firma jest gotowa na następny krok?