Mniej zakłóceń działalności spowodowanych warunkami meteorologicznymi

Każdego dnia pogoda wpływa na funkcjonowanie wszystkich sektorów biznesowych. Ograniczanie powodowanych przez nią potencjalnych zakłóceń wymaga czegoś więcej niż tylko gromadzenia danych meteorologicznych. Należy sięgnąć po zaawansowane analizy i inteligentne przepływy pracy, które odmieniają dotychczas realizowane procesy i skutecznie przewidują wpływ pogody na zasoby, pracowników i klientów Twojego przedsiębiorstwa. IBM Environmental Intelligence Suite to zestaw aplikacji, które wszelkimi środkami zapewniają informacje umożliwiające przygotowanie się na zmienne warunki pogodowe i podjęcie odpowiednich działań, tak aby utrzymać ciągłość biznesową.

Widok satelitarny systemów meteorologicznych

Korzyści z aplikacji Environmental Intelligence Suite

Usprawnione interakcje z użytkownikami

Zwiększaj dostęp użytkowników do aplikacji dzięki rozwiązaniom mobilnym, intuicyjnym panelom kontrolnym, mapom, wykresom i alertom oraz dostępowi do danych meteorologicznych, obserwacji Ziemi, danych geoprzestrzennych i współrzędnych GPS.

Skalowalne rozwiązanie typu SaaS

Ułatwiaj pracę użytkownikom w swoich organizacjach dzięki dodatkom przeznaczonym dla różnych branż oraz możliwości łatwego skalowania. Cena rozwiązania zależy od stopnia wykorzystania aplikacji.

Rosnący katalog danych

Uwolnij analityków danych i programistów od uciążliwego procesu przygotowywania danych przy użyciu konwencjonalnych metod. W tym celu zapewnij wygodny dostęp do zróżnicowanych i regularnie aktualizowanych danych geoprzestrzennych i czasowych, które można łatwo przeszukiwać.

Jak działa rozwiązanie Environmental Intelligence Suite

Elastyczność dzięki punktom aplikacji

Korzystaj z licencji rozliczanej według stopnia wykorzystania. Wersja podstawowa przedstawiona poniżej oferuje szeroką gamę funkcji do zarządzania danymi meteorologicznymi i ogromną liczbę wywołań interfejsów API.

Komponenty podstawoweDo wykorzystania miesięcznie (minimum)
Wizualizacje panelu kontrolnego i generowanie alertów

100 lokalizacji panelu kontrolnego

1000 alertów

20 000 powiadomień e-mail

Analizy geoprzestrzenne

10 000 jednostek zapytania

Pamięć rastrowa o pojemności 1,5 TB

Pamięć wektorowa o pojemności 250 GB

Standardowe interfejsy API do obsługi danych meteorologicznych1 milion wywołań interfejsu API
Wyższej klasy interfejsy API do obsługi danych meteorologicznychAmeryka Północna
Interfejsy API dla programistów1000 wywołań interfejsu API dziennie dla zastosowań nieprodukcyjnych

 

W miarę rozwoju Twojego przedsiębiorstwa model punktów aplikacyjnych będzie ułatwiać zarządzanie wykorzystaniem rozwiązania oraz wybór odpowiednich aplikacji dodatkowych i wyższej klasy interfejsów API do obsługi danych meteorologicznych — zgodnie z Twoimi potrzebami biznesowymi i realizowaną strategią IT.