Mężczyzna patrzący na ekran laptopa

Co rozwiązanie Method Composer może zmienić w Twojej firmie?

IBM Engineering Lifecycle Optimization - Method Composer to elastyczna platforma zarządzania procesami wyposażona w narzędzie do projektowania metod i bibliotekę zasobów procesowych. Wspomaga wdrażanie wymiernych udoskonaleń w procesach korporacyjnych, procesach inżynierii systemowej i procesach dostarczania oprogramowania. Narzędzia Method Composer umożliwiają tworzenie, edytowanie i publikowanie opisów procesów oraz zarządzanie nimi. Biblioteka wchodząca w skład rozwiązania udostępnia treści dotyczące sprawdzonych procedur gotowe do wykorzystania lub dostosowania do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa we własnych procesach użytkownika.

Korzyści

Stosowanie sprawdzonych procedur

Zyskaj dostęp do sprawdzonych procedur i wskazówek dotyczących różnych aspektów programowania zwinnego, inżynierii systemowej, programowania wbudowanych systemów czasu rzeczywistego, nadzoru i zgodności z wymogami branżowymi.

Dokumentowanie procesu

Wybieraj spośród ponad 100 konfigurowalnych wtyczek i procedur lub twórz własne — dopasowane do Twojej organizacji, prowadzonej działalności, projektów i zespołów.

Predefiniowane zasoby do konfiguracji narzędzi

Wyszukuj szablony procesów, artefaktów i raportów w predefiniowanych zasobach do konfiguracji narzędzi. Korzystaj z rekomendowanych metryk i wytycznych dotyczących konfigurowania systemu wspomagającego stałe doskonalenie procesów.

Cechy i funkcje rozwiązania Method Composer

Dostęp do biblioteki sprawdzonych procedur

Dostępna biblioteka zawiera procedury tworzenia systemów i oprogramowania w metodyce szczupłej (lean) i zwinnej (agile) — od definiowania wymagań aż po testy akceptacyjne. Obsługuje wzorce Scaled Agile Framework® (SAFe) i pomaga zachować zgodność ze standardami takimi jak Automotive SPICE, ISO 26262, DODAF, DO178b/c i IEC 62304.

Dokumentowanie i publikowanie niestandardowych treści dotyczących procesów

Pełna dokumentacja procesu pomaga zespołom wdrażać i konsekwentnie stosować sprawdzone praktyki, co jest kluczowe dla zachowania zgodności z wymogami takich standardów, jak ISO 26262, Automotive SPICE i CMMi. Dostępna w rozwiązaniu biblioteka sprawdzonych procedur dotyczących inżynierii systemów i oprogramowania jest gotowa do wykorzystania lub dostosowania we własnych procesach niestandardowych — dopasowanych do danej organizacji, prowadzonej działalności, projektów i zespołów.

Działające w przeglądarce narzędzie do projektowania procesów

Oprócz pełnego klienta Eclipse można korzystać z działających w przeglądarce funkcji projektowania za pośrednictwem szablonu projektu MEC (wchodzącego w skład rozwiązania IBM Engineering Requirements DOORS® Next). Powstaje w ten sposób proste w użytkowaniu środowisko równoległego projektowania procesów. Elementy metod można skonfigurować w przeglądarce i zaimportować do klienta MEC Eclipse w celu publikacji.

Wskazówki dotyczące procesów w zasięgu ręki

Osadzone w kontekście wskazówki dotyczące planów i artefaktów ułatwiają dostęp do dokumentacji procesów. Struktury podziału pracy można definiować na platformie Method Composer i eksportować jako uzupełnienie planów do programów IBM Engineering Workflow Management i Microsoft® Project. Odsyłacze zawarte w elementach planu prowadzą bezpośrednio do odpowiedniego opisu procesu. Odsyłacze prowadzące do kontekstowych wskazówek można również dodać w innych narzędziach.

Zarządzanie wersjami i wydaniami procesu

Bibliotekami procesów można zarządzać praktycznie z dowolnego plikowego systemu zarządzania kodem źródłowym. Rozwiązanie Method Composer obsługuje mechanizmy kontroli kodu źródłowego Jazz, CVS i ClearCase, przez co upraszcza zarządzanie wersjami i umożliwia współbieżną pracę nad projektami. Działające w przeglądarce narzędzie DOORS Next do projektowania udostępnia dodatkowe funkcje, takie jak wyróżnianie różnic w tekście sformatowanym.

Współpraca i usprawnienie procesu pozyskiwania informacji zwrotnych na potrzeby stałego doskonalenia procesów

W witrynach procesów można korzystać z opcjonalnej funkcji dodawania komentarzy. Pozwala to na tworzenie wątków konwersacji na stronach procesów, które są przechwytywane i zarządzane przez elementy pracy IBM Engineering Workflow Management.