Technik sprawdzający wskaźniki maszyny

IBM ELO — Integration Adapters for Windchill

Rozwiązanie Integration Adapters for Windchill integruje produkt Windchill PDMLink firmy PTC z oprogramowaniem IBM Engineering Workflow Management, umożliwiając użytkownikom obu narzędzi kompleksowe zarządzanie zmianami — przy użyciu dowolnego z nich. Rozwiązanie Integration Adapters for Windchill koordynuje również funkcje zarządzania zmianami zarówno w systemie zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM), jak i systemie zarządzania cyklem życia produktów (PLM). Oferowane adaptery ułatwiają inżynierom współpracę, pozwalając szybciej i wydajniej realizować harmonogram prac i dostarczać produkty wyższej jakości.

Korzyści

Wykorzystanie narzędzi do zarządzania cyklem życia

Uzupełnij rozwiązanie IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) o mechanizmy integracji z wieloma narzędziami innych firm, aby móc realizować procesy ELM przy użyciu różnorodnych narzędzi do zarządzania cyklem życia.

Większe możliwości

Wykorzystaj Windchill PDMLink, aby łączyć żądania zmian Windchill z elementami pracy Workflow Management. Łącz elementy pracy Workflow Management ze zmianami w rozwiązaniu Windchill, korzystając z oprogramowania Workflow Management.

Bądź na bieżąco

Współpracuj z innymi użytkownikami z różnych obszarów funkcjonalnych bez utraty dostępu do narzędzia wykorzystywanego w danej chwili do wypełniania powierzonych zadań.