Inżynier pracująca nad konserwacją samolotu

Zyskaj wgląd we właściwe informacje w odpowiednim czasie

IBM Engineering Lifecycle Optimization - Integration Adapter for Aras Innovator to aplikacja WWW, która integruje rozwiązania IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) i Aras Innovator, utrzymując między nimi dwukierunkową komunikację. Korzystając z adaptera, administratorzy rozwiązania Aras Innovator mogą tworzyć powiązania między serwerami, a także kojarzyć projekty w aplikacjach ELM. Rozwiązanie to ułatwia użytkownikom Aras Innovator sprawną pracę w obrębie różnych produktów.

Korzyści

Integracja odseparowanych źródeł danych

Rozwiązanie integruje systemy ALM i PLM w jeden cyfrowy wątek, wiążący działania w cyklu życia prac inżynieryjnych.

Uwidocznienie relacji między artefaktami

Identyfikuje powiązania między różnymi wersjami, komponentami i składnikami systemów ALM i PLM na potrzeby analizy przyczyn i skutków problemów związanych z jakością.

Wsparcie zarządzania zmianami

Zapewnia możliwość zarządzania zmianami w systemach ALM i PLM, aby skorelować materiały wynikowe z procesami tworzenia produktów.

Obsługa dwukierunkowych połączeń

Tworzy dwukierunkowe połączenia między rozwiązaniami Aras Innovator, IBM Engineering Workflow Management i IBM Engineering Requirements Management DOORS® Next.

Wykorzystanie otwartych standardów

Umożliwia tworzenie połączeń OSLC, zoptymalizowanych pod kątem IBM Engineering Workflow Management i IBM Engineering Requirements Management DOORS Next, zapewniając elastyczność w wykorzystywaniu różnorodnych łańcuchów narzędzi.

Łatwe dopasowanie do realizowanych procesów

Ułatwia dostosowywanie narzędzi do modelu działania przedsiębiorstwa.

Cechy i funkcje produktu: integracja sprzętu i oprogramowania

Integracja odseparowanych zasobów

Daje zstępujący, holistyczny wgląd w zasoby. IBM Engineering Lifecycle Management to otwarta platforma, ułatwiająca współpracę opartą na odseparowanych ośrodkach. Daje Ci widoczność i transparentność, umożliwia ograniczenie strat i opóźnień oraz przyspiesza wykrywanie problemów.

Zarządzanie zmianami stowarzyszonymi

Dzięki połączeniom OSLC zapewnia strategię zarządzania danymi stowarzyszonymi, pozwalając różnym użytkownikom na koordynowanie zmian w projektach. Pozwala na włączenie informacji zwrotnych od zespołów i klientów do procesu zintegrowanego zarządzania zmianami.

Zintegrowane zarządzanie wymaganiami

Pomaga upewnić się, że komponenty sprzętowe i systemowe produktów są zgodne z najnowszymi wymogami formalno-prawnymi. Dzięki temu jesteś na bieżąco z przepisami i możesz błyskawicznie reagować na zmiany w wymaganiach.

Korzystanie z cyfrowych bliźniaków

Łączy dane w środowiskach projektowania systemów, umożliwiając zarządzanie pełnym wątkiem cyfrowym i bliźniakami cyfrowymi na potrzeby projektowania, produkcji, działań i konserwacji. Zyskujesz widoczność i możliwość śledzenia operacji w łańcuchu dostaw oraz przejmujesz kontrolę nad dostępem i konfiguracją.

Ilustracje przedstawiające produkt