Co produkty Engineering Lifecycle Optimization mogą zmienić w Twojej firmie?

Produkty IBM Engineering Lifecycle Optimization (ELO) stanowią rozszerzenie oferty IBM Engineering Lifecycle Management (ELM). Ułatwiają:

  • Zbieranie i analizowanie danych z całego środowiska programistycznego w celu usprawnienia procesu decyzyjnego
  • Automatyzację raportowania tak, by cała organizacja dysponowała informacjami potrzebnymi do optymalizacji prac
  • Definiowanie procesów, które pomagają rozszerzonemu zespołowi we wdrażaniu i stosowaniu sprawdzonych procedur
  • Korzystanie z narzędzi innych firm na potrzeby dostosowywania środowiska programistycznego do indywidualnych potrzeb
     

Korzyści

Trafniejsze decyzje

Wizualizuj, analizuj i stymuluj działania w oparciu o pozyskiwane z różnych narzędzi dane dotyczące cyklu życia prac inżynieryjnych.

Wysokiej klasy raporty

Przygotowuj wysokiej klasy konfigurowalne raporty obejmujące całą gamę produktów ELM oraz produkty innych firm.

Stosowanie sprawdzonych procedur

Definiuj i publikuj opisy procesów zgodnie z wprowadzonymi sprawdzonymi procedurami. Spełniaj wymagania standardów, takich jak ISO 26262, Automotive SPICE i CMMi.

Dostęp do narzędzi innych firm

Rozszerzaj środowisko programistyczne, wykorzystując zintegrowane adaptery oparte na otwartych standardach do łączenia się z narzędziami innych firm do zarządzania cyklem życia.

Który produkt Engineering Lifecycle Optimization będzie dla Ciebie odpowiedni?

IBM Engineering Lifecycle Optimization - Engineering Insights

Rozwiązanie Engineering Insights umożliwi wizualizację, analizę i pozyskiwanie spostrzeżeń w oparciu o dane dotyczące prac inżynieryjnych. Zespoły mogą lepiej zrozumieć relacje występujące w złożonych danych dotyczących cyklu życia, a także wykazywać zgodność z normami i standardami branżowymi.

IBM Engineering Lifecycle Optimization - Publishing

Produkt Publishing automatyzuje generowanie raportów w formie dokumentów w rozwiązaniach ELM i narzędziach firm zewnętrznych na potrzeby oficjalnej weryfikacji, realizacji zobowiązań umownych, nadzorowania zgodności z przepisami czy do użytku ad hoc. Obsługuje wysokiej klasy raporty w formatach, takich jak PDF, HTML, Word, Excel czy XSL.

IBM Engineering Lifecycle Optimization - Method Composer

Method Composer to elastyczna platforma zarządzania procesami wyposażona w narzędzie do projektowania i bibliotekę zasobów procesowych. Wspomaga implementację zmian w procesach programistycznych, stwarzając warunki do pomiaru efektów takich zmian. Method Composer pozwala tworzyć, edytować i publikować procesy, a także nimi zarządzać.

IBM Engineering Lifecycle Optimization - Integrations Adapters Tasktop Edition

Rozszerz rozwiązanie IBM ELM dzięki możliwości integracji z wieloma narzędziami innych firm. Konfiguruj środowisko i wykorzystuj dotychczasowe inwestycje w narzędzia do zarządzania cyklem życia. Wbudowany interfejs OSLC zapewnia łączność z produktami Microsoft, Jira, GitHub, MicroFocus, Broadcom, BMC i innych dostawców.

IBM Engineering Lifecycle Optimization - Integrations Adapters for Windchill

Integruje aplikacje PTC Windchill PDMLink i IBM ELM, dzięki czemu oba produkty oferują znakomite funkcje zarządzania zmianami. Ponadto koordynują funkcje zarządzania zmianami w systemach ALM i PLM. Ułatwia to współpracę inżynierów, co z kolei sprzyja szybszym i bardziej optymalnym terminom realizacji oraz wyższej jakości produktów.

IBM Engineering Lifecycle Optimization - Integrations Adapters for Aras Innovator

Umów się na konsultację

Aplikacja WWW, która integruje i utrzymuje dwukierunkową komunikację między aplikacjami IBM ELM i systemem Aras Innovator. Dzięki temu adapterowi administratorzy systemu Aras Innovator mogą budować korzystne interakcje między serwerami a powiązanymi projektami w aplikacjach ELM. To z kolei pozwala użytkownikom systemu Aras Innovator wygodnie pracować z wieloma produktami.