W różnych branżach

laptop z ekranem wyświetlającym abstrakcyjny symbol inżynieryjny

IBM® ELM w różnych branżach

Czołowe środowisko do opracowywania produktów i oprogramowania, IBM ELM, zmienia standardowy model zarządzania cyklem życia aplikacji w zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie do programowania. Zapewnia przejrzystość i możliwość śledzenia od opracowywania wymagań po wdrożenie, optymalizuje współpracę między wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz integruje zgodność w procesie tworzenia oprogramowania. Produkt ELM pomaga zmaksymalizować wykorzystanie danych inżynierskich na potrzeby terminowego podejmowania trafniejszych decyzji w celu obniżenia kosztów oraz poprawy wydajności i jakości.

IBM ELM dla przemysłu elektronicznego

Skrócenie czasu wprowadzania na rynek, fanatyczna koncentracja na jakości, spełnianie wymogów branżowych i prawnych oraz optymalne zarządzanie rosnącą złożonością to konieczność w przemyśle elektronicznym. Produkt ELM obsługuje zintegrowane środowisko programistyczne, które w pojedynczym widoku daje dostęp do wszystkich danych inżynieryjnych. Wykorzystanie modelowania i symulacji do szybszego prototypowania, ponowne wykorzystanie prac inżynierskich w obsłudze wersji i wariantów oraz umożliwienie zarządzania zmianami i analizy wpływu w celu lepszego nadzoru decyzyjnego.

człowiek mierzący tętno za pomocą inteligentnego zegarka