Kobieta handlowiec w masce patrząca na panel z danymi finansowymi

IBM® ELM dla sektora usługi finansowych

Dostarczanie produktów z szybkością wymaganą przez rynek przy jednoczesnym zwiększeniu gotowości do zachowania zgodności z przepisami.

Niezależnie od tego, czy Twoja firma działa w sektorze usług bankowych, ubezpieczeń, czy rynków kapitałowych, IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) przyspiesza dostarczanie produktów w celu wsparcia gotowości do zachowania zgodności z przepisami oraz pomaga kontrolować gwałtownie rosnące koszty związane z zachowaniem zgodności z przepisami. ELM jest kompleksowym środowiskiem do zarządzania inżynierią oprogramowania, które zapewnia pełną przejrzystość i możliwość śledzenia w procesach projektowania i dostarczania produktów. Panele kontrolne działające w czasie rzeczywistym i konfigurowalne raporty udostępniają „analizę dostawy" z rzeczywistym stanem projektowania i dostawy, zapewniając w ten sposób, że cała organizacja ma dokładny obraz stanu projektu i gotowości na wydanie nowych ofert i produktów.

Korzyści z produktu IBM Engineering dla sektora usług finansowych

Oswajanie złożoności w celu poprawy jakości

Zarządzanie hierarchiami wymagań i wpływem zmian w zespole projektowym.

Zwiększenie efektywności programowania

Zwiększenie produktywności poprzez ponowne wykorzystanie komponentów oprogramowania w wielu aplikacjach. Skrócenie czasu i kosztów, podniesienie jakości i ułatwienie przejścia od projektu do dostawy produktu.

Usprawnienie zgodności w celu zwiększenia pewności

Integrowanie wymagań dotyczących zgodności z procesami tworzenia produktu. Zarządzanie działaniami w zakresie zgodności, zarządzanie zmianami, analiza wpływu i dowody w zakresie standardów, takich jak Basel, MSSF, MFID i NY-DFS Rule 500.

Zwinność w celu poprawy komunikacji

Przyjęcie metod agile w zespołach programistycznych. Zarządzanie programami i projektami zgodnie z praktykami SAFe, lean lub agile w celu wsparcia procesu, który najlepiej pasuje do Twojej organizacji.

Usprawnienie pracy zespołowej

Umożliwienie widoczności, współpracy i dopasowania między działami i innymi zainteresowanymi stronami.

Usprawnienie procesów i podejmowanie lepszych decyzji

Zapewnienie widoczności i możliwości śledzenia w zespołach programistycznych. Zapewnienie wszystkim zainteresowanym stronom dostępu do aktualnych danych za pośrednictwem konfigurowalnych paneli kontrolnych i raportów.

Optymalizacja zarządzania wymaganiami w usługach finansowych

Intact Financial to największy w Kanadzie prywatny dostawca ubezpieczeń majątkowych i NNW. Zatrudnia 12 000 osób, które pracują na rzecz ponad 5 milionów ubezpieczonych osób i firm z różnych kanadyjskich prowincji, i zarządza prawie 8,0 mld CAD środków pochodzących ze składek. Firma Intact wdrożyła oprogramowanie IBM ELM w celu ułatwienia efektywniejszego zarządzania wymaganiami w całym cyklu życia programowania aplikacji oraz usprawnienia kontroli jakości, raportowania i możliwości śledzenia. W rezultacie firma Intact obniżyła koszty i skróciła czas niezbędny do wydawania nowych, wysokiej jakości aplikacji.

Zasoby dotyczące usług finansowych

Ekran laptopa pokazujący macierz decyzyjną Ovum

Opracowanie Ovum Decision Matrix: wybór rozwiązania ALM i DevOps

Oprogramowanie IBM ELM liderem w zarządzaniu cyklem tworzenia aplikacji w porównaniu z sześcioma innymi głównymi dostawcami rozwiązań do zarządzania cyklem życia aplikacji oraz tworzenia i eksploatacji oprogramowania.

Ekran laptopa pokazujący 5 istotnych kroków

Pięć istotnych kroków do pomyślnego dostarczania oprogramowania w stale zmieniającym się świecie

Poznaj korzyści płynące z zastosowania rozwiązania IBM ELM do tworzenia oprogramowania na coraz bardziej złożonym i konkurencyjnym rynku usług finansowych.

Czy Twoja firma jest gotowa na następny krok?