Kokpit samolotu wojskowego z pilotem

IBM® ELM dla przemysłu lotniczego i zbrojeniowego

Aby rozwijać kolejne generacje systemów i produktów dla przemysłu lotniczego i zbrojeniowego, wiodące firmy korzystają z rozwiązań IBM Engineering Lifecycle Management (ELM). Przyspieszenie gotowości procesu dzięki standardom branżowym, takim jak DO-178C i ARP 4754A/4761, przyspieszenie rozwoju przez wykorzystanie możliwości pełnego śledzenia od wymagań po dostawę oraz radykalna poprawa jakości poprzez wczesne wychwytywanie problemów.

Korzyści z oferty IBM Engineering dla przemysłu lotniczego i zbrojeniowego

Usprawnienie podejmowania decyzji dzięki inżynierii cyfrowej

Włączanie międzydyscyplinarnych wątków cyfrowych do usprawniania procesu analizy zmian i standaryzacji zgodności z normami. Wykorzystanie pełnej przejrzystości i możliwości śledzenia od opracowywania wymagań po testowanie.

Skrócenie czasu opracowywania poprzez ponowne wykorzystanie projektu

Obsługa konfiguracji danych inżynierskich do ponownego wykorzystania w różnych projektach na potrzeby wydajnego projektowania równoległego i zarządzania wariantami. Pozyskiwanie innowacji z programów do ponownego wykorzystania w różnych liniach produktów.

Poprawa jakości dzięki zintegrowanej weryfikacji i walidacji

Orkiestracja ocen międzydyscyplinarnych poprzez przeglądy cyfrowe oraz planowanie, konstruowanie i wykonywanie testów w oparciu o wymagania. Ciągłe śledzenie i udostępnianie zainteresowanym stronom parametrów dotyczących jakości.

Usprawnienie projektowania przy użyciu inżynierii systemów opartej na modelach

Korzystanie ze zintegrowanych modeli symulacji i prototypowania do sprawdzania wymagań systemowych. Poprawa produktywności i współpracy, skrócenie czasu wprowadzania rozwiązań na rynek i poprawa jakości.

Ulepszenie procesu poprzez usprawnienie zapewniania zgodności

Integracja przepisów, zgodności, raportowania i kontroli z procesem projektowania w celu spełnienia wymagań planu projektowego i wymagań krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa w zakresie wsparcia standardów, takich jak ARP 4754/4761 i DO-178C/DO-331.

Zwiększenie efektywności dzięki zwinności

Zintegrowane wsparcie dla zasad zwinnych i większy wgląd w dane w całym cyklu życia produktu w celu poprawy wymagań, pracy grupowej, widoczności, a także szybkości i jakości projektowania.

Zarządzanie programowaniem coraz bardziej złożonych produktów

Rozwiązanie IBM ELM wspiera zwinną inżynierię cyfrową dzięki holistycznemu modelowi zarządzania w całym cyklu tworzenia produktu. Dowiedz się, w jaki sposób możesz:

  • zapewnić zespołom projektowym pełną widoczność i możliwość śledzenia danych i procesów inżynieryjnych;
  • ułatwić pracę grupową i komunikację w ramach rozbudowanej organizacji projektowej;
  • zapewnić, że decyzje projektowe są podejmowane ze znajomością wszystkich danych i kompromisów;
  • zapewnić natychmiastowy dostęp do danych projektu i statusu przy użyciu standardowych i konfigurowalnych raportów oraz paneli kontrolnych;
  • umożliwić kompleksowe zarządzanie zmianami, a także ponowne wykorzystanie zespołów inżynierskich w celu optymalizacji systemów i procesów projektowania systemów złożonych z innych systemów.

Platforma ELM jest idealnym rozwiązaniem do zarządzania, które pomaga zespołom inżynierskim optymalnie poruszać się po coraz bardziej złożonych projektach produktów bazujących na funkcjach z dużą ilością oprogramowania. Praca z projektami o znaczeniu narodowym wiąże się z większym niż kiedykolwiek nadzorem oraz regulacjami. IBM ELM udostępnia środowisko, które sprawia, że zarządzanie zgodnością jest naturalnym produktem ubocznym procesu tworzenia produktu.

Kołowy schemat blokowy przedstawiający cykl życia w rozwiązaniu IBM Engineering Lifecycle Management ze sztuczną inteligencją: od wymagań do projektu systemów, przez testy do przepływu pracy
Widok pod dużym kątem na profesjonalistów korzystających z laptopów w biurze

IBM na czele transformacji cyfrowej

Usprawnij swoje systemy oraz cykl życia tworzenia oprogramowania, korzystając z wiodącej, zintegrowanej podstawy do inżynierii systemów cyfrowych. IBM ELM nie tylko pomaga uzyskać wgląd w proces tworzenia, sprzyja uzyskaniu spójności artefaktów inżynierskich i wspiera inteligentne procesy podejmowania decyzji, ale też w pełni obejmuje specyfikację Open Services for Lifecycle Collaboration (OSLC), ułatwiając integrację rozwiązania IBM ELM z narzędziami innych firm. W połączeniu z SAFe, IBM ELM obsługuje modele cyklu życia lean i agile, które gromadzą odpowiednie koncepcje, aby wspierać efektywniejsze praktyki inżynierskie i ukierunkowanie na klientów.

Zasoby dotyczące przemysłu lotniczego i zbrojeniowego

Ekran laptopa pokazujący dwóch mężczyzn patrzących na kod

Rozwiązanie do zarządzania wymaganiami dla przemysłu lotniczego i zbrojeniowego

Dowiedz się, w jaki sposób platforma IBM Engineering Requirements Management pomaga inżynierom minimalizować ryzyko, poprawiać jakość i skracać czas wprowadzania na rynek.

Laptop pokazujący ekran startowy interaktywnej dokumentacji z abstrakcyjną grafiką

Zgodność z normą DO-178C dla przemysłu lotniczego

Efektywne i dokładniejsze zarządzanie wymaganiami w celu zbudowania zaufania, zminimalizowania ryzyka i uzyskania zwrotu z inwestycji w przypadku projektów dla przemysłu lotniczego i zbrojeniowego.

Ekran laptopa przedstawiający pracownika biurowego korzystającego z ekranu dotykowego

Jak zasilać mechanizm cyfrowy napędzający opracowywanie produktu

Dowiedz się więcej o zintegrowanym rozwiązaniu, które obsługuje metodologie opracowywania sprzętu i oprogramowania w celu uzyskania efektywności w zespołach globalnych.

Czy Twoja firma jest gotowa na następny krok?