Obejrzyj webinarium firmy IBM z przedstawicielami firmy Forrester

3 + 3 kroki dla decydentów usprawniające procedury zapewniania zgodności podczas opracowywania produktu

IBM Engineering Lifecycle Management

IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) jest czołową platformą do tworzenia oprogramowania i produktów, cechujących się dużą złożonością. ELM rozszerza funkcjonalność standardowych narzędzi do zarządzania cyklem życia aplikacji, zapewniając zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie oferujące pełną przejrzystość wszystkich danych inżynieryjnych i możliwość ich śledzenia. Od opracowywania wymagań po testowanie i wdrażanie — ELM optymalizuje pracę grupową i komunikację między wszystkimi zainteresowanymi stronami, usprawniając podejmowanie decyzji oraz zwiększając efektywność i ogólną jakość produktów.

Jakie możliwości oferuje IBM Engineering Lifecycle Management?

Zarządzanie złożonymi projektami

Zachowaj transparentność działań zespołów programistycznych i możliwość śledzenia, aby skutecznie zarządzać zmianami oraz zapewniać zgodność produktu ze wszystkimi wymaganiami i jego pełne przetestowanie.

Podejmowanie trafniejszych decyzji

Podejmuj trafniejsze decyzje, korzystając z inżynierii systemów opartej na modelach, dzięki której lepiej zrozumiesz wpływ zmian w projekcie na wszystkie systemy i cykl życia produktu.

Szybsze wdrożenia

Stosuj założenia metodyki zwinnej podczas integrowania architektury i modelowania projektu, symulacji oraz zarządzania testami i jakością. Ponownie wykorzystuj komponenty w celu zwiększenia efektywności działań inżynieryjnych w ramach linii produktów.

Lepsza jakość

Postaw na zintegrowane testowanie i możliwość śledzenia cyklu życia, które umożliwiają wgląd w artefakty i pełny przegląd procesu programowania, co pozwala upewnić się, że produkt spełnia wszystkie wymagania i jest w pełni przetestowany.

Ciągła współpraca

Zapewnij konfigurowalną automatyzację procesów na potrzeby zespołów, ról i dyscyplin przy użyciu elastycznych narzędzi wspomagających pracę grupową, które spełniają konkretne potrzeby rozproszonego zespołu.

Ułatwione zapewnianie zgodności z wymogami

Zintegruj standardy i wymogi prawne z procesem programowania, zapewniając możliwość kontroli i śledzenia oraz weryfikację i raportowanie.

Piktogram przedstawiający koło zębate w ruchu

Przyspieszenie zapewnienia zgodności produktów z wymogami w celu uzyskania lepszej kontroli jakości

Zobacz, jak kompleksowe rozwiązanie do zarządzania cyklem życia projektów inżynieryjnych (ELM) może pomóc firmie w osiągnięciu lepszej zgodności z przepisami i przejrzystości.

Najważniejsze cechy i funkcje IBM Engineering Lifecycle Management

 • Umożliwia współpracę zespołową nad funkcjami programowania i w ramach zespołów rozproszonych geograficznie
 • Wspiera sprawność działania na dużą skalę (obejmuje obsługę rozwiązania SAFe)
 • Pozwala na implementację standardów branżowych i wymagań prawnych w procesie tworzenia
 • Umożliwia śledzenie wszystkich wymagań oraz danych projektowych i testowych w całym cyklu życia
 • Umożliwia ponowne wykorzystywanie wymagań, danych projektowych i procesów w celu dostarczania wielu wersji i wariantów produktów
 • Umożliwia wizualne modelowanie, symulowanie oraz testowanie architektur i projektu w celu optymalizacji projektów na wczesnym etapie procesu tworzenia
 • Udostępnia konfigurowalne raporty i panele kontrolne
 • Zapewnia pełną ocenę wpływu zmian i zarządzanie zmianami od opracowywania wymagań po testowanie
 • Zapewnia rozszerzalność przy użyciu otwartych standardów takich jak OSLC
 • Umożliwia analizę danych w celu podejmowania lepszych decyzji
 • Promuje ciągły rozwój poprzez automatyzację sprawdzonych procedur
 • Umożliwia kompleksowe zarządzanie cyklem życia procesów programistycznych

Firma Mercedes-Benz dokonuje transformacji cyfrowej działań inżynieryjnych

Stosując zintegrowany zestaw narzędzi IBM do tworzenia złożonych, połączonych systemów, firma Mercedes-Benz przygotowuje grunt pod innowacje.

Narzędzia IBM Engineering Lifecycle Management

Opinie klientów