Czym jest IBM ELM Automotive Compliance?

IBM® Engineering Lifecycle Management (ELM) Automotive Compliance to rozwiązanie, które pomaga dostosować produkt IBM ELM pod kątem potrzeb sektora motoryzacji. IBM ELM ułatwia efektywne i ekonomiczne wdrażanie nowoczesnych standardów inżynieryjnych, takich jak Automotive SPICE czy ISO-26262.

Obejrzyj wideo i dowiedz się, czym jest rozwiązanie IBM ELM Automotive Compliance. Wystarczy, że poświęcisz niecałe 5 minut.

Korzyści

Kompleksowy model danych

IBM ELM Automotive Compliance bazuje na modelu cyklu życia danych, który pozwala śledzić informacje dotyczące wymagań, testów i projektów systemów, a także procesów związanych z zarządzaniem i zapewnianiem wsparcia.

Elastyczność

Możesz szybciej reagować na zmiany i dowiedzieć się, jak skutecznie wykorzystywać zwinne metodyki w obszarach podlegających ścisłym regulacjom. IBM ELM Automotive Compliance obsługuje środowisko SAFe® 5.0.

Gotowe do użycia funkcje raportowania

Kompleksowe ujęcie informacji o Twoim projekcie przekłada się na większą transparentność. Możesz wykrywać wyjątki występujące w danych inżynieryjnych i w dziedzinie zarządzania projektami.

Zaawansowane treści dotyczące zgodności

IBM ELM Automotive Compliance zawiera rozbudowane mapowanie sprawdzonych procedur opisanych w standardzie Automotive SPICE. Na potrzeby standardu ISO 26262 dostępne są zaawansowane listy kontrolne do weryfikacji produktów.

Szybsza droga do MBSE

Dowiedz się, jak modelować architekturę i funkcjonowanie systemów. Postaw na sprawdzone procedury i przyspiesz wdrożenie inżynierii systemów bazującej na modelach (MBSE).

Konfigurowalność i rozszerzalność

IBM oferuje plan minimum, który Twoje przedsiębiorstwo może i powinno rozwinąć. Pakiet stanowi doskonały punkt wyjścia, pozwalający efektywniej korzystać z usług IBM i usprawniający współpracę z Partnerami Handlowymi.

Najważniejsze cechy i funkcje

 • Predefiniowany proces oraz towarzyszące mu przepływy pracy i raporty — współdziałające z innymi narzędziami IBM
 • Przygotowywanie wymagań i zarządzanie nimi w ramach predefiniowanej struktury uwzględniającej sprawdzone procedury branżowe
 • Przygotowywanie scenariuszy testowych i zarządzanie nimi w ramach predefiniowanej struktury uwzględniającej sprawdzone procedury branżowe
 • Planowanie i śledzenie zadań, czynników ryzyka, zleceń zmian i problemów w oparciu o predefiniowane elementy pracy

Poznaj IBM ELM Automotive Compliance

Śledzenie pochodzenia i monitorowanie spójności

Podczas oceny niezbędne jest niezawodne i kompleksowe ujęcie danych inżynieryjnych. Dlatego rozwiązanie IBM ELM Automotive Compliance zawiera pełny zestaw raportów. Możesz śledzić pochodzenie i rozwój:

 • Wymagania
 • Architektury i szczegółowych projektów
 • Scenariuszy testowych i planów testów

Ekran przedstawiający schemat przepływu w produkcie ADAS Solution Management
Kokpit zarządzania rozwiązaniem ADAS

Kolejne kamienie milowe

Ważnym aspektem audytu jest możliwość monitorowania wyjątków występujących w procesie i podejmowania w odpowiedzi na nie właściwych działań. IBM ELM Automotive Compliance zawiera widgety i raporty, które pozwalają w czasie rzeczywistym sprawdzać:

 • Informacje o tempie i postępach w realizacji zadań oraz o statusie projektów
 • Raporty zawierające przegląd weryfikacji, zleceń zmian i czynników ryzyka
 • Raporty poświęcone rozwiązaniom problemów, pozwalające przewidywać jakość gotowego produktu
 • Raporty przedstawiające wyjątki występujące w procesie, ułatwiające podejmowanie właściwych działań

Szablony ułatwiające projektowanie i współpracę

Skonfigurowanie narzędzi inżynieryjnych tak, by realizowany proces był zgodny z wytycznymi, to czasochłonne zadanie. Trzeba znać ograniczenia towarzyszące procesowi i narzędziom, uwzględnić aspekt skalowalności oraz, rzecz jasna, zadbać o prostotę obsługi końcowego produktu. Dlatego oferujemy:

 • Wstępnie skonfigurowane formularze zleceń zmian, czynników ryzyka i weryfikacji
 • Wstępnie skonfigurowane szablony wymagań, testów i architektury
 • Wstępnie skonfigurowane typy do gromadzenia wszystkich informacji wymaganych przez standard Automotive SPICE
 • Wstępnie skonfigurowane widoki i raporty do zarządzania śledzeniem pochodzenia i spójnością

Ekran formularza zlecenia zmiany
Ekran przedstawiający schematy przepływu

Elastyczność na miarę potrzeb sektora motoryzacyjnego

Predefiniowany, elastyczny proces oparty na sprawdzonych procedurach SAFe pozwala realizować założenia metodyk zwinnych na dużą skalę. W ramach procesu zwinne metodyki są integrowane z modelem prac inżynieryjnych typu V. Oferowane rozwiązanie zawiera:

 • Pojedynczą stronę dla wszystkich istotnych grup procesów
 • Szczegółowe strony treści podzielone według grup procesów
 • Opisy etapów procesu, ról i produktu
 • Międzydomenowy model połączeń i danych uwzględniający także działania w procesie

Kompleksowe mapowania standardów

Oceniając projekt pod kątem zgodności z Automotive SPICE, należy odpowiedzieć na pytania pozwalające zrozumieć, które wytyczne wskazywane przez standard Automotive SPICE są spełnione. Gotowe odpowiedzi na te pytania znajdziesz w treści procesu. Dzięki temu dowiesz się, dlaczego i jak wykorzystywać wytyczne Automotive SPICE do dokumentowania zgodności z przepisami.

 • Dokładne mapowanie wytycznych na treści rozwiązania
 • Informacje o tym, które funkcje i artefakty pomagają osiągnąć zgodność

Ekran przedstawiający ustrukturyzowane menu systemowe

Powiązane webinaria

Negatyw zdjęcia samochodu, na który nałożone są połączone ze sobą poziome znaki wskazujące cztery różne poziomy, ponumerowane od zera do trzech.

Droga ku zgodności ze standardem Automotive SPICE

Przyspiesz realizację standardów obowiązujących w przemyśle motoryzacyjnym, takich jak Automotive SPICE czy ISO-26262.

Negatyw zdjęcia osób, na tle którego, w centralnej części, znajduje się schemat złożony z trzech koncentrycznych okręgów oznaczonych jako „proces”, „narzędzia” i „ludzie”.

Usługi doskonalenia procesów realizowanych z pomocą IBM ELM

Dowiedz się, jak usługi IBM Expert Labs wspomagają i usprawniają procesy projektowania.

Negatyw zdjęcia płyty głównej, na tle którego, w centralnej części, znajduje się schemat z trzema nakładającymi się na siebie kształtami oznaczonymi jako „ISO-26262”, „ASPICE” i „IBM Engineering”.

Synergia ISO-26262, Automotive SPICE i IBM Engineering

Sprawdź, czym się różnią i w czym są podobne standardy Automotive SPICE and ISO-26262.

Zanurz się głębiej

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozwiązania IBM ELM Automotive Compliance? Odwiedź stronę z zasobami.