IBM Elastic Storage System

Pamięci masowe na potrzeby technologii AI i modernizacji chmury hybrydowej nie muszą być skomplikowane

IBM Elastic Storage System (ESS) to nowoczesna implementacja pamięci masowej zdefiniowanej programowo. Ułatwia wdrożenie szybkiej, wysoce skalowalnej pamięci masowej na potrzeby technologii AI i wielkich zbiorów danych. Dzięki małemu opóźnieniu i wysokiej wydajności technologii pamięci masowej NVMe oraz globalnemu systemowi plików 8YB i globalnym usługom danych IBM Spectrum Scale węzły ESS 3200 i ESS 5000 mogą osiągnąć konfigurację YB w jednym stowarzyszonym, globalnym systemie pamięci masowej od środowisk brzegowych przez podstawowe centra przetwarzania danych po chmury publiczne. Konsolidując wymagania dotyczące pamięci masowej i łącząc wiele platform — w tym Kubernetes i Red Hat OpenShift — IBM ESS może zwiększyć efektywność, obniżyć koszty zakupu, uprościć zarządzanie pamięcią masową i jednocześnie obsługiwać wiele wymagających obciążeń, zapewniając wysoką wydajność w całej organizacji.

Więcej o rozwiązaniu IBM Spectrum Scale

Więcej o pamięci masowej dla AI i wielkich zbiorów danych

Najważniejsze cechy i funkcje rozwiązań ESS 3200 i ESS 5000

  • IBM Spectrum Scale
  • Kodowanie nadmiarowe z IBM Spectrum Scale
  • Skalowanie wszerz
  • Współużytkowanie i współpraca na globalną skalę
  • Strategia zarządzania warstwami
  • Zintegrowana i modułowa konstrukcja
  • Łatwość zarządzania
IBM Elastic Storage System 3200 (ESS 3200)

Co IBM ESS Storage System 3200 może zmienić w Twojej firmie

Rozwiązanie IBM Elastic Storage System 3200 (ESS 3200) zostało zaprojektowane z myślą o wyzwaniach związanych z zarządzaniem danymi analitycznymi. Serwer ESS 3200 mieści się w kompaktowej obudowie o wysokości 2U i stanowi sprawdzone rozwiązanie do zarządzania danymi, które przyspiesza uzyskiwanie korzyści z zastosowań mechanizmów sztucznej inteligencji/uczenia głębokiego i obciążeń charakteryzujących się intensywnymi obliczeniami. Wszystko to dzięki niesamowicie szybkiej pamięci masowej NVMe oraz prostej, szybkiej instalacji i aktualizacji oprogramowania skonteneryzowanego. Dzięki bezkompromisowej konstrukcji sprzętu i oprogramowania użytkownik zyskuje najlepszą w branży wydajność i optymalnie wykorzystuje łaknące danych procesory. Rozwiązanie ESS 3200 jest kompatybilne ze wszystkimi modelami IBM Elastic Storage System.

Korzyści

Szybkie generowanie wartości

Rozwiązanie ESS 3200 łączy oprogramowanie do zarządzania plikami IBM Spectrum Scale z pamięcią masową NVMe typu flash, co zapewnia najwyższą wydajność i prostotę przy 80 GB/s przepustowości danych na system o wysokości 2U.

Efektywność operacyjna

Instalacja skonteneryzowanego oprogramowania i zaawansowany interfejs GUI do zarządzania minimalizują obciążenie działu IT i potrzebę posiadania fachowej wiedzy. Pamięć mieści się w szafie 2U, więc zajmuje niewiele miejsca w centrum przetwarzania danych.

Niezawodność

Zdefiniowany programowo mechanizm kodowania nadmiarowego pozwala na odtwarzanie danych, a przy tym wykorzystuje mniej przestrzeni niż replikacja danych. Zamiast godzin czy nawet dni odtwarzanie zajmuje tylko kilka minut i nie zakłóca realizowanych procesów.

Elastyczne wdrożenie

Dostępne są różne pakiety pojemności od dziesiątek do setek terabajtów na szafę 2U. Wdrażaj jako samodzielny system brzegowy lub skaluj, korzystając z dodatkowych systemów ESS 3200 lub z systemu IBM Elastic Storage System.

IBM ESS 5000

Co IBM ESS 5000 może zmienić w Twojej firmie

IBM ESS 5000 to system elastycznej pamięci masowej oferujący węzły obsługujące obciążenia rzędu petabajtów, które łączą w sobie zdefiniowaną programowo pamięć masową IBM Spectrum Scale z serwerami opartymi na procesorach IBM POWER9® i zaawansowanym podsystemie we/wy. Konsolidując zadania związane z przechowywaniem danych w całej organizacji wokół serwerów IBM ESS 5000 i ESS 3200 z interfejsem NVMe, możesz eliminować przyczyny nieefektywności, ograniczać koszty nabycia oraz odpowiadać na rosnące potrzeby w dziedzinie AI, intensywnych obliczeń (HPC), analiz i/lub przechowywania dużych ilości danych generowanych przede wszystkim w sektorach opieki zdrowotnej, mediów, administracji publicznej czy usług finansowych. Rozwiązanie ESS 5000 może wyjściowo obsługiwać obciążenia rzędu terabajtów, a w razie potrzeby także wolumeny liczące setki petabajtów, a nawet eksabajtów danych w jednej, ujednoliconej przestrzeni nazw, co wyklucza kosztowną konteneryzację danych. IBM Spectrum Scale to równoległy system plików stanowiący fundament działania serwera IBM ESS 5000, który zwiększa przepustowość w miarę rozrastania się serwera. Umożliwia integrację z poprzednimi modelami ESS, pozwalając chronić inwestycje i korzystać z bardziej ekonomicznych systemów, takich jak pamięć masowa w chmurze czy taśmowe pamięci masowe IBM. Dzięki IBM Spectrum Scale możesz rozwiązać problem separacji danych i wąskich gardeł, uprościć zarządzanie pamięcią masową i zyskać szybszy dostęp do danych.

Korzyści

Szybsze osiąganie korzyści

Dzięki IBM Spectrum Scale klienci mogą łączyć w jednym klastrze 8YB węzły serwerów ESS 5000 i ESS 3200 oraz węzły IBM Spectrum Scale, zarówno w chmurze publicznej, jak i w środowisku lokalnym.

Większa efektywność operacyjna

Instalacja skonteneryzowanego oprogramowania i zaawansowany interfejs GUI do zarządzania minimalizują obciążenie działu IT i potrzebę posiadania fachowej wiedzy. Pojemność pojedynczego węzła w konfiguracji 13,5 PB.

Niezawodne odtwarzanie

Zdefiniowany programowo mechanizm kodowania nadmiarowego pozwala na odtwarzanie danych, a przy tym wykorzystuje mniej przestrzeni niż replikacja danych. Zamiast godzin czy nawet dni odtwarzanie zajmuje tylko kilka minut i nie zakłóca realizowanych procesów.

Elastyczne wdrożenie

Serwer ESS 5000 oferuje wiele różnych pojemności — od 500 terabajtów w pojedynczej obudowie do 13,5 petabajtów w 8 obudowach. Wdrożenie jako samodzielny system brzegowy lub skalowanie z dodatkowymi systemami ESS 3200 lub z systemem IBM Elastic Storage System.

Zdolność obsługi ogromnych wolumenów danych

IBM ESS 5000 w systemie IBM Spectrum Scale może dostarczać do 55 GB/s przepustowości i skalować pamięć masową do rozmiaru eksabajtów. Rosnącą ilością danych można zarządzać, także wielopoziomowo, praktycznie w dowolnych pamięciach masowych.

Integracja pamięci masowej NVMe

IBM ESS 5000 może działać w klastrze z systemami IBM ESS 3200 w celu zapewnienia wydajnej i prostej w obsłudze pamięci masowej NMVe z możliwością skalowania na potrzeby AI, HPC i wielu innych obciążeń związanych z danymi.

Prosty, intuicyjny graficzny interfejs użytkownika

Zarządzanie systemem i oprogramowaniem odbywa się w sposób zintegrowany, za pomocą interfejsu GUI Spectrum Scale, który jest wdrażany w centrum przetwarzania danych lub w chmurze publicznej przy użyciu udoskonalonego skonteneryzowanego oprogramowania.

Większa zwinność i elastyczność

Elastyczne plany płatności IBM ułatwiają dostosowanie inwestycji infrastrukturalnych do potrzeb związanych z obciążeniem.

*IBM może według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia zmienić lub wycofać swoje oświadczenia dotyczące planów, kierunków rozwoju i zamiarów. Informacje dotyczące potencjalnych przyszłych produktów mają wskazywać ogólny kierunek rozwoju i nie należy na ich podstawie podejmować decyzji o zakupie. Podane informacje dotyczące potencjalnych przyszłych produktów nie stanowią deklaracji, obietnicy ani zobowiązania prawnego w zakresie dostarczenia jakichkolwiek materiałów, funkcji lub kodu. Informacji dotyczących potencjalnych przyszłych produktów nie można uwzględniać w żadnych umowach. Opracowanie i wydanie wszelkich opisanych przyszłych funkcji produktów IBM oraz czas podjęcia tych działań leży wyłącznie w gestii IBM.