Przegląd

Pamięci masowe na potrzeby sztucznej inteligencji i modernizacji chmury hybrydowej nie muszą być skomplikowane

IBM Elastic Storage® System (ESS) to pamięć masowa definiowana programowo, która ułatwia wdrażanie szybkiej, wysoce skalowalnej pamięci masowej dla zastosowań sztucznej inteligencji i wielkich zbiorów danych. IBM ESS pozwala zwiększyć wydajność, obniżyć koszty nabycia, uprościć zarządzanie pamięcią masową, wyeliminować silosy danych oraz zapewnia obsługę wielu wymagających obciążeń i najwyższą wydajność w ramach całej organizacji.

Wykorzystaj innowacyjny potencjał IBM Elastic Storage System

Wykorzystaj innowacyjny potencjał IBM Elastic Storage System (01:29)

Przegląd produktu

Korzyści

Szybkie generowanie wartości

Stoper z trzema liniami poziomymi po lewej stronie

Rozwiązanie ESS 3200 łączy oprogramowanie do zarządzania plikami IBM Spectrum Scale z pamięcią masową NVMe typu flash, co zapewnia najwyższą wydajność i prostotę przy 80 GB/s przepustowości danych na system o wysokości 2U.

Efektywność

Zakrzywiona linia zakończona strzałką skierowaną w prawo

Instalacja skonteneryzowanego oprogramowania i zaawansowany interfejs GUI do zarządzania minimalizują obciążenie działu IT i potrzebę posiadania fachowej wiedzy. Pamięć mieści się w obudowie 2U, więc zajmuje niewiele miejsca w centrum przetwarzania danych.

Niezawodność

Symbol nieskończoności

Zdefiniowany programowo mechanizm kodowania nadmiarowego pozwala na odtwarzanie danych, a przy tym wykorzystuje mniej przestrzeni niż replikacja danych. Zamiast godzin czy nawet dni odtwarzanie zajmuje tylko kilka minut i nie zakłóca realizowanych procesów.

Przegląd produktu

Korzyści

Szybkie generowanie wartości

Stoper z trzema liniami poziomymi po lewej stronie

Rozwiązanie ESS 3200 łączy oprogramowanie do zarządzania plikami IBM Spectrum Scale z pamięcią masową flash NVMe, zapewniając skalowalną wydajność i prostotę obsługi przy przepustowości 80 GB/s na system o wysokości 2U.

Efektywność

Zakrzywiona linia zakończona strzałką skierowaną w prawo

Instalacja skonteneryzowanego oprogramowania i zaawansowany interfejs GUI do zarządzania minimalizują obciążenie działu IT i potrzebę posiadania fachowej wiedzy. Pamięć mieści się w obudowie 2U, więc zajmuje niewiele miejsca w centrum przetwarzania danych.

Niezawodność

Symbol nieskończoności

Zdefiniowany programowo mechanizm kodowania nadmiarowego pozwala na odtwarzanie danych, a przy tym wykorzystuje mniej przestrzeni niż replikacja danych. Zamiast godzin czy nawet dni odtwarzanie zajmuje tylko kilka minut i nie zakłóca realizowanych procesów.

Elastyczne wdrożenie

Fragment sześciokąta z zakrzywioną linią na środku zakończoną strzałką skierowaną w prawo

Dostępne są różne pakiety pojemności od dziesiątek do setek terabajtów na system o wysokości 2U. Możliwość wdrożenia jako samodzielnego systemu do przetwarzania brzegowego lub skalowania z dodatkowymi systemami ESS 3200 lub węzłami IBM ESS 5000.

Zdolność obsługi ogromnych wolumenów danych

Ilustracja trzech prostokątnych serwerów na platformie

IBM ESS 5000 w systemie IBM Spectrum Scale może dostarczać do 55 GB/s przepustowości i skalować pamięć masową do rozmiaru eksabajtów. Rosnącą ilością danych można zarządzać, także wielopoziomowo, praktycznie w dowolnych pamięciach masowych.

Integracja pamięci masowej NVMe

Trzy serwery, jeden z przodu, dwa po bokach

IBM ESS 5000 może działać w klastrze z serwerami IBM ESS 3200 w celu zapewnienia wydajnej i prostej pamięci masowej z interfejsem NMVe z możliwością skalowania dla zastosowań sztucznej inteligencji, intensywnych obliczeń i wielu innych obciążeń.

Cechy

Najważniejsze cechy i funkcje rozwiązań ESS 3200 i ESS 5000

Optymalizacja pamięci masowej dzięki kluczowym funkcjom zapewniającym możliwości integracji i skalowania.

IBM Spectrum Scale

Oprogramowanie Spectrum Scale jest zainstalowane na wstępnie skonfigurowanym systemie oferując skalowalność i wydajność spełniające potrzeby wymagającej analityki danych.

IBM Erasure Coding

Odzyskiwanie danych w ciągu kilku minut zamiast kilku godzin przy wymaganej mniejszej ilości wolnego miejsca, niż przy replikacji danych.

Skalowanie wszerz

Wydajny, jednolity system plików z możliwością skalowania, które pozwala sprostać wymaganiom największych systemów danych.

Współużytkowanie i współpraca na globalną skalę

Dostęp do uprawnień zapisu i odczytu o niskich opóźnieniach z dowolnego miejsca na świecie przy wykorzystaniu technologii routingu rozproszonego AFM i zaawansowanej technologii buforowania.

Zarządzanie poziomami na podstawie reguł i redukcja danych

Przenoszenie danych pomiędzy różnymi poziomami pamięci masowej i poprawa wydajności poprzez zwolnienie podstawowej pamięci masowej.

Blokowanie danych i ścieżki audytu zapewniające cyberbezpieczeństwo

Dostęp do szczegółowego dziennika wszystkich czynności lub działań podjętych w związku z danymi lub raportami.

Powiązane produkty

IBM Spectrum Scale

Oprogramowanie i usługi w dziedzinie danych korporacyjnych o zasięgu globalnym dla wysoce wydajnych pamięci masowych skalowalnych wszerz.

IBM Spectrum Discover

Uproszczenie danych przetwarzanych przez sztuczną inteligencję dzięki całościowemu obrazowi na wszystkich poziomach szczegółowości i ograniczeniu czasu organizacji oraz analizy danych.

NVIDIA storage solutions

Stworzone dla kontenerów rozwiązanie pamięci masowej zapewniające globalny dostęp do danych w chmurze hybrydowej i usługi pamięci masowej przeznaczone dla newralgicznych danych w przedsiębiorstwach.

Zasoby

Dokumentacja

Podręcznik ESS 5000

Ta publikacja IBM® Redbooks® stanowi wprowadzenie do systemu IBM Elastic Storage® System 5000 (ESS 5000) stanowiącego skalowalne, wydajne rozwiązanie do zarządzania danymi i plikami.

Podręcznik ESS 3000

Ta publikacja IBM® Redbooks® stanowi wprowadzenie do systemu IBM Elastic Storage® System 3000 (ESS 3000) - skalowalnego, wydajnego rozwiązania do zarządzania danymi i plikami.

Wsparcie

Zoptymalizowane wsparcie

IBM Premium Support Services usprawnia cały proces wsparcia dzięki narzędziom analitycznym oraz dedykowanym specjalistom ds. wsparcia.

Raport

Kierownik ds. usług wsparcia

Według wyników badania IDC, 85% przedsiębiorstw podaje usługi wsparcia jako kluczowy element przy wyborze dostawcy systemów dla centrów przetwarzania danych.

Większa zwinność i elastyczność

Elastyczne plany płatności IBM ułatwiają dostosowanie inwestycji infrastrukturalnych do potrzeb związanych z obciążeniami.

Przypis

*IBM może według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia zmienić lub wycofać swoje oświadczenia dotyczące planów, kierunków rozwoju i zamiarów. Informacje dotyczące potencjalnych przyszłych produktów mają wskazywać ogólny kierunek rozwoju i nie należy na ich podstawie podejmować decyzji o zakupie. Podane informacje dotyczące potencjalnych przyszłych produktów nie stanowią deklaracji, obietnicy ani zobowiązania prawnego w zakresie dostarczenia jakichkolwiek materiałów, funkcji lub kodu. Informacji dotyczących potencjalnych przyszłych produktów nie można uwzględniać w żadnych umowach. Opracowanie i wydanie wszelkich opisanych przyszłych funkcji produktów IBM oraz czas podjęcia tych działań leży wyłącznie w gestii IBM.