Co IBM ESS 5000 może zmienić w Twoim przedsiębiorstwie

IBM ESS 5000 to serwer Elastic Storage Server, oferujący skalowalne węzły o pojemności rzędu petabajtów, który łączy pamięć masową zdefiniowaną programowo IBM Spectrum Scale z opartymi na procesorach IBM POWER9® serwerami we/wy do intensywnej eksploatacji. Konsolidując zadania związane z przechowywaniem danych w całej organizacji wokół serwerów IBM ESS 5000 i ESS 3000 z interfejsem NVMe, możesz eliminować przyczyny nieefektywności, ograniczać koszty nabycia oraz odpowiadać na rosnące potrzeby w zakresie AI, intensywnych obliczeń (HPC), analiz i/lub przechowywania dużych ilości danych generowanych przede wszystkim w sektorach opieki zdrowotnej, mediów, administracji publicznej czy usług finansowych.

Rozwiązanie ESS 5000 może wyjściowo obsługiwać obciążenia rzędu terabajtów, a w razie potrzeby także wolumeny liczące setki petabajtów, a nawet eksabajtów danych w jednej, ujednoliconej przestrzeni nazw, co wyklucza kosztowną konteneryzację danych. IBM Spectrum Scale to równoległy system plików stanowiący fundament działania serwera IBM ESS 5000, który zwiększa przepustowość w miarę rozrastania się serwera. Umożliwia integrację z poprzednimi modelami ESS, pozwalając chronić inwestycje i korzystać z bardziej ekonomicznych systemów, takich jak pamięć masowa w chmurze czy taśmowe pamięci masowe IBM. Dzięki IBM Spectrum Scale możesz rozwiązać problem separacji danych i wąskich gardeł, uprościć zarządzanie pamięcią masową i zyskać szybszy dostęp do danych.

Korzyści

Szybsze osiąganie korzyści

Dzięki IBM Spectrum Scale klienci mogą połączyć, w pojedynczym klastrze 8YB, węzły ESS 53000, węzły ESS 3000 i węzły IBM Spectrum Scale — zarówno w chmurze publicznej, jak i w środowiku lokalnym.

Większa efektywność operacyjna

Instalacja skonteneryzowanego oprogramowania i zaawansowany interfejs GUI do zarządzania minimalizują obciążenie działu IT i potrzebę posiadania fachowej wiedzy. Pojemność pojedynczego węzła w konfiguracji 13,5 PB.

Niezawodne odtwarzanie

Zdefiniowany programowo mechanizm kodowania nadmiarowego pozwala na odtwarzanie danych, a przy tym wykorzystuje mniej przestrzeni niż replikacja danych. Zamiast godzin czy nawet dni odtwarzanie zajmuje tylko kilka minut i nie zakłóca realizowanych procesów.

Elastyczność wdrożenia

Serwer ESS 5000 oferuje wiele różnych pojemności — od 500 terabajtów w pojedynczej obudowie do 13,5 petabajtów w 8 obudowach. Rozwiązanie można wdrożyć jako autonomiczny system brzegowy lub rozszerzyć o dodatkowe systemy ESS 3000 lub produkt IBM Elastic Storage Server.

Zdolność obsługi ogromnych wolumenów danych

IBM ESS 5000 jest w stanie osiągnąć przepustowość nawet 55 GB/s i umożliwia skalowanie do pojemności rzędu eksabajtów z wykorzystaniem IBM Spectrum Scale. Rosnącą ilością danych można zarządzać, także wielopoziomowo, praktycznie w dowolnych pamięciach masowych.

Integracja pamięci masowej NVMe

IBM ESS 5000 może działać w jednym klastrze z serwerami IBM ESS 3000, udostępniając zaawansowaną, prostą w użyciu i skalowalną wszerz pamięć masową NMVe dla sztucznej inteligencji, intensywnych obliczeń i wielu innych zastosowań związanych z danymi.

Prosty, intuicyjny graficzny interfejs użytkownika

Zarządzanie systemem i oprogramowaniem odbywa się w sposób zintegrowany, za pomocą interfejsu GUI Spectrum Scale, który jest wdrażany w centrum przetwarzania danych lub w chmurze publicznej przy użyciu udoskonalonego skonteneryzowanego oprogramowania.

Najważniejsze cechy

  • IBM Spectrum Scale
  • Kodowanie nadmiarowe z IBM Spectrum Scale
  • Skalowanie wszerz
  • Strategia zarządzania warstwami
  • Zintegrowana i modułowa konstrukcja
  • Łatwość zarządzania
  • Współużytkowanie i współpraca na globalną skalę