IBM Elastic Storage System

Pamięci masowe na potrzeby technologii AI i modernizacji chmury hybrydowej nie muszą być skomplikowane

IBM Elastic Storage System (ESS) to nowoczesna implementacja pamięci masowej zdefiniowanej programowo. Ułatwia wdrożenie szybkiej, wysoce skalowalnej pamięci masowej na potrzeby technologii AI i wielkich zbiorów danych. Dzięki błyskawicznej technologii pamięci masowej NVMe i najlepszym na rynku funkcjom IBM Spectrum Scale do zarządzania plikami węzły ESS 3000 i ESS 5000 można skalować tak, by przechowywać nawet jottabajty danych, a także integrować je ze stowarzyszonym globalnym systemem pamięci masowej. Konsolidacja wymagań dotyczących pamięci masowej — od środowiska brzegowego do podstawowego centrum przetwarzania danych (w tym Kubernetes i Red Hat OpenShift) — sprawia, że rozwiązanie IBM ESS eliminuje przyczyny nieefektywności, ogranicza koszty nabycia, upraszcza zarządzanie pamięcią masową, integruje rozproszone dane, przetwarza wiele wymagających obciążeń w tym samym czasie i zwiększa wydajność w całej organizacji.

→ Dowiedz się więcej o IBM Spectrum Scale

→ Dowiedz się więcej o pamięci masowej na potrzeby AI i wielkich zbiorów danych

Najważniejsze cechy i funkcje rozwiązań ESS 3000 i ESS 5000

  • IBM Spectrum Scale
  • Kodowanie nadmiarowe z IBM Spectrum Scale
  • Skalowanie wszerz
  • Współużytkowanie i współpraca na globalną skalę
  • Strategia zarządzania warstwami
  • Zintegrowana i modułowa konstrukcja
  • Łatwość zarządzania
IBM Elastic Storage System 3000 (ESS 3000)

Co IBM ESS Storage System 3000 może zmienić w Twojej firmie?

Rozwiązanie IBM Elastic Storage System 3000 (ESS 3000) zaprojektowano tak, by pozwalało pokonać wyzwania związane z zarządzaniem danymi, które są używane do celów analitycznych. Upakowany w kompaktową obudowę 2U system ESS 3000 stanowi sprawdzone rozwiązanie do zarządzania danymi, które za sprawą błyskawicznej pamięci masowej z interfejsem all-NVMe oraz prostej, szybkiej instalacji i aktualizacji skonteneryzowanego oprogramowania pozwala szybciej zacząć czerpać korzyści z wdrożenia technologii sztucznej inteligencji/głębokiego uczenia i intensywnych obliczeń. Dzięki bezkompromisowej konstrukcji sprzętu i oprogramowania użytkownik zyskuje najlepszą w branży wydajność i optymalnie wykorzystuje łaknące danych procesory. Rozwiązanie ESS 3000 jest zgodne ze wszystkimi modelami produktu IBM Elastic Storage Server.

Korzyści

Szybkie generowanie wartości

ESS 3000 łączy oprogramowanie IBM Spectrum Scale do zarządzania plikami i pamięć masową flash z interfejsem NVMe, zapewniając znakomitą skalowalność i prostotę, a także przepustowość danych na poziomie 40 GB/s dla jednego systemu o wysokości 2U.

Efektywność operacyjna

Instalacja skonteneryzowanego oprogramowania i zaawansowany interfejs GUI do zarządzania minimalizują obciążenie działu IT i potrzebę posiadania fachowej wiedzy. Pamięć mieści się w szafie 2U, więc zajmuje niewiele miejsca w centrum przetwarzania danych.

Niezawodność

Zdefiniowany programowo mechanizm kodowania nadmiarowego pozwala na odtwarzanie danych, a przy tym wykorzystuje mniej przestrzeni niż replikacja danych. Zamiast godzin czy nawet dni odtwarzanie zajmuje tylko kilka minut i nie zakłóca realizowanych procesów.

Elastyczne wdrożenie

Dostępne są różne pakiety pojemności od dziesiątek do setek terabajtów na szafę 2U. Rozwiązanie można wdrożyć jako autonomiczny system brzegowy lub rozszerzyć o dodatkowe systemy ESS 3000 lub produkt IBM Elastic Storage Server.

Serwer IBM ESS 5000 Elastic Storage Server

Co IBM ESS 5000 może zmienić w Twojej firmie

IBM ESS 5000 to serwer Elastic Storage Server, oferujący skalowalne węzły o pojemności rzędu petabajtów, który łączy pamięć masową zdefiniowaną programowo IBM Spectrum Scale z opartymi na procesorach IBM POWER9® serwerami we/wy do intensywnej eksploatacji. Konsolidując zadania związane z przechowywaniem danych w całej organizacji wokół serwerów IBM ESS 5000 i ESS 3000 z interfejsem NVMe, możesz eliminować przyczyny nieefektywności, ograniczać koszty nabycia oraz odpowiadać na rosnące potrzeby w dziedzinie AI, intensywnych obliczeń (HPC), analiz i/lub przechowywania dużych ilości danych generowanych przede wszystkim w sektorach opieki zdrowotnej, mediów, administracji publicznej czy usług finansowych.
Rozwiązanie ESS 5000 może wyjściowo obsługiwać obciążenia rzędu terabajtów, a w razie potrzeby także wolumeny liczące setki petabajtów, a nawet eksabajtów danych w jednej, ujednoliconej przestrzeni nazw, co wyklucza kosztowną konteneryzację danych. IBM Spectrum Scale to równoległy system plików stanowiący fundament działania serwera IBM ESS 5000, który zwiększa przepustowość w miarę rozrastania się serwera. Umożliwia integrację z poprzednimi modelami ESS, pozwalając chronić inwestycje i korzystać z bardziej ekonomicznych systemów, takich jak pamięć masowa w chmurze czy taśmowe pamięci masowe IBM. Dzięki IBM Spectrum Scale możesz rozwiązać problem separacji danych i wąskich gardeł, uprościć zarządzanie pamięcią masową i zyskać szybszy dostęp do danych.

Korzyści

Szybsze osiąganie korzyści

Dzięki IBM Spectrum Scale klienci mogą połączyć, w pojedynczym klastrze 8YB, węzły ESS 53000, węzły ESS 3000 i węzły IBM Spectrum Scale — zarówno w chmurze publicznej, jak i w środowiku lokalnym.

Większa efektywność operacyjna

Instalacja skonteneryzowanego oprogramowania i zaawansowany interfejs GUI do zarządzania minimalizują obciążenie działu IT i potrzebę posiadania fachowej wiedzy. Pojemność pojedynczego węzła w konfiguracji 13,5 PB.

Niezawodne odtwarzanie

Zdefiniowany programowo mechanizm kodowania nadmiarowego pozwala na odtwarzanie danych, a przy tym wykorzystuje mniej przestrzeni niż replikacja danych. Zamiast godzin czy nawet dni odtwarzanie zajmuje tylko kilka minut i nie zakłóca realizowanych procesów.

Elastyczność wdrożenia

Serwer ESS 5000 oferuje wiele różnych pojemności — od 500 terabajtów w pojedynczej obudowie do 13,5 petabajtów w 8 obudowach. Rozwiązanie można wdrożyć jako autonomiczny system brzegowy lub rozszerzyć o dodatkowe systemy ESS 3000 lub produkt IBM Elastic Storage Server.

Zdolność obsługi ogromnych wolumenów danych

IBM ESS 5000 jest w stanie osiągnąć przepustowość nawet 55 GB/s i umożliwia skalowanie do pojemności rzędu eksabajtów z wykorzystaniem IBM Spectrum Scale. Rosnącą ilością danych można zarządzać, także wielopoziomowo, praktycznie w dowolnych pamięciach masowych.

Integracja pamięci masowej NVMe

IBM ESS 5000 może działać w jednym klastrze z serwerami IBM ESS 3000, udostępniając zaawansowaną, prostą w użyciu i skalowalną wszerz pamięć masową NMVe dla sztucznej inteligencji, intensywnych obliczeń i wielu innych zastosowań związanych z danymi.

Prosty, intuicyjny graficzny interfejs użytkownika

Zarządzanie systemem i oprogramowaniem odbywa się w sposób zintegrowany, za pomocą interfejsu GUI Spectrum Scale, który jest wdrażany w centrum przetwarzania danych lub w chmurze publicznej przy użyciu udoskonalonego skonteneryzowanego oprogramowania.