Cechy i funkcje IBM Sterling eInvoicing

Bezpieczne podpisy i usługi weryfikacji

Gwarantują autentyczność i integralność elektronicznych faktur, pomagając zachować zgodność z przepisami podatkowymi.

Monitorowanie zgodności z wymogami regulacyjnymi

Za pośrednictwem sieci skupiającej lokalne firmy prawnicze i przedstawicieli organów podatkowych daje możliwość bieżącego aktualizowania usług związanych z podpisami elektronicznymi i weryfikacją, aby zapewniać zgodność z wymogami formalno-prawnymi.

Archiwizacja

Przyspiesza kontrole i ułatwia je zarówno z perspektywy przedsiębiorstw, jak i organów podatkowych.

Automatyzacja procesów

Automatyzacja przyjmowania/wystawiania faktur, ich przetwarzania, archiwizacji oraz kontroli pozwala ograniczyć koszty i ilość błędów, które często mają miejsce w przypadku realizowanych ręcznie procesów opartych na dokumentacji papierowej.