Zgodność z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi faktur elektronicznych

Przepisy i wymogi dotyczące handlu elektronicznego, kontroli i podatków stale się zmieniają i różnią się w zależności od kraju. Sprawia to, że organizacja musi korzystać z usług wielu dostawców, dysponujących różnymi zestawami kompetencji. Jak sobie z tym poradzić?

IBM® Sterling eInvoicing wspiera organizacje w automatyzacji i upraszczaniu procesów handlu elektronicznego i fakturowania, jednocześnie dbając o zachowanie zgodności z przepisami podatkowymi w różnych krajach — a wszystko to w ramach jednej sieci biznesowej. 

Oferowane rozwiązanie automatyzuje procesy biznesowe i ułatwia zapewnianie zgodności ze zmieniającymi się przepisami podatkowymi. Działa w oparciu o globalne standardy integracji, wspierając zarówno nabywców, jak i dostawców w spełnianiu obowiązujących wymogów. Większe bezpieczeństwo i skuteczniejsza weryfikacja dzięki elektronicznym podpisom, archiwizacji i dopuszczeniu przez organy podatkowe. 

Kluczowa wartość IBM Sterling eInvoicing

Automatyzacja obsługi faktur elektronicznych

Upraszcza i automatyzuje proces obsługi faktur elektronicznych, pomagając zachować zgodność ze zmieniającymi się przepisami podatkowymi i wymogami w zakresie kontroli w poszczególnych krajach — wspierając zarówno nabywców, jak i dostawców.

Konsolidacja rozwiązań do zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi faktur elektronicznych

Upraszcza zarządzanie zgodnością na potrzeby międzynarodowej obsługi faktur elektronicznych — w ramach pojedynczego rozwiązania. Pomaga w spójnym świadczeniu usług i wsparcia. Zapewnia kompleksowy widok informacji dotyczących fakturowania.

Najważniejsze korzyści

  • Usprawnienie procesów na potrzeby zapewniania zgodności z wymogami
  • Uniknięcie kar, grzywien i podejmowania działań prawnych
  • Pojedyncze rozwiązanie i jeden panel kontrolny
  • Redukcja ryzyka, kosztów i złożoności
  • Synergia usług wsparcia i umów dotyczących poziomów usług
  • Większa efektywność operacyjna
  • Eliminacja błędów w zakresie zapewniania zgodności