Obniżenie kosztów informacji przechowywanych w postaci elektronicznej

Program IBM® eDiscovery Manager umożliwia uprawnionym użytkownikom z działów informatycznych i prawnych wyszukiwanie, sortowanie, wstrzymywanie i eksportowanie treści istotnych dla prowadzonych spraw w celu zmniejszenia kosztów zarządzania informacjami zapisanymi w postaci elektronicznej (ESI). To kompleksowe rozwiązanie oferuje wysoką wydajność i bogatą funkcjonalność, tak potrzebne do obsługi złożonych spraw dowodowych w całym przedsiębiorstwie.

Korzyści

Redukuje koszty ujawniania treści

Usprawnia i standaryzuje proces elektronicznego ujawniania dowodowego. Program eDiscovery Manager pomaga obsługiwać żądania znalezienia treści sprawnie i bez ponoszenia nadmiernych kosztów.

Zachowuje ESI

Zachowuje dowody zapisane w postaci ESI w solidnie zabezpieczonym, możliwym do kontroli, wysoce skalowanym, zaufanym repozytorium materiałów dowodowych, obejmującym śledzenie ich pochodzenia.

Organizuje ESI, wiadomości e-mail i inne treści

Zwiększa możliwości organizowania treści ESI, wiadomości e-mail i innych zasobów w celu zmniejszenia kosztów i ryzyka ujawnienia.

Kluczowe funkcje produktu IBM eDiscovery Manager

Niższe koszty postępowania dowodowego eDiscovery

Intuicyjny interfejs www umożliwia szybki dostęp i wgląd w treści dotyczące danej sprawy. Usprawnij proaktywne formułowanie strategii ujawniania dowodowego. Twórz nowe sprawy i pracuj nad istniejącymi przypadkami. Zapisuj wyszukiwania w celu udostępniania ich innym upoważnionym użytkownikom i planuj wyszukiwania w celu zwiększenia produktywności. Pomagaj pracownikom prawnym w zarządzaniu złożonymi sprawami przy jednoczesnym zachowaniu łańcucha pochodzenia dokumentów dowodowych w poszczególnych repozytoriach spraw.

Zachowanie materiałów dowodowych ESI

Zapewnij repozytorium śledzenia zmian, demonstruj autentyczność materiałów i spełniaj złożone wymagania pochodzenia informacji. Zachowaj solidny zapis kontrolny, możliwy do szybkiego wyeksportowania i wykorzystania w sądzie do obrony materiału dowodowego ESI. Wykorzystaj wszechstronne i solidne mechanizmy kontroli zabezpieczeń, włączone w dynamicznych funkcjach opartych na rolach. Precyzyjnie kontroluj zadania w zakresie spraw prawnych. Użyj zautomatyzowanej funkcji wstrzymania, aby zachować ESI. Ogranicz ekspozycję na ryzyko zniszczenia materiałów ESI, przypadkowe modyfikacje i usuwanie dowodów.

Użyj zaawansowanych funkcji wyszukiwania do szybkiego dostępu do treści

Skorzystaj z szerokich możliwości wyszukiwania w programie eDiscovery Manager i daj swoim pracownikom działów informatycznych i prawnych narzędzie do inteligentnego przesiewu milionów sztuk treści, w tym wiadomości e-mail i innych dokumentów. Automatycznie wybieraj najbardziej stosowny zestaw ESI dla danej sprawy.

Organizuj ESI, wiadomości e-mail i inne treści

Rozwiązuj problemy związane z ujawnianiem w powiększających się wolumenach niekontrolowanych materiałów ESI. Korzystaj ze wsparcia skalowalnej platformy zarządzania treścią przedsiębiorstwa, udostępniającej zintegrowane gromadzenie i klasyfikację treści, zarządzanie aktami, analizę treści i automatyzację procesów wykrywania. Zachowaj kontrolę nad wolumenem informacji ESI, jednocześnie opracowując szybkie, uzasadnione odpowiedzi w sprawach prawnych.

Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Chat Now