Najważniejsze cechy i funkcje systemu IBM DS8900F

Wyjątkowo krótki czas reakcji na żądania aplikacji

System stwarza warunki do szybkiego przetwarzania dużych wolumenów transakcji, jednocześnie uwalniając dodatkowy potencjał newralgicznych aplikacji, oferując minimalne opóźnienia — nawet na poziomie 18 mikrosekund, dwukrotnie większą przepustowość i znacznie większą liczbę IOPS niż rozwiązania poprzedniej generacji.

Konstrukcja zoptymalizowana z myślą o serwerach IBM z15 i IBM LinuxONE III

Zwiększ korzyści płynące z użytkowania środowisk mainframe dzięki ponad 30 zoptymalizowanym funkcjom, będącym wynikiem prac projektowych i badawczo-rozwojowych prowadzonych wspólnie przez zespoły IBM odpowiedzialne za pamięci masowe i serwery mainframe w celu zapewnienia niedoścignionej wartości biznesowej.

Zaawansowane usuwanie skutków katastrofy z replikacją między 3 i 4 ośrodkami

Z myślą o newralgicznych środowiskach, w których kluczowe znaczenie ma ciągłość działania, dostępne są zaawansowane funkcje ochrony danych i usuwania skutków katastrof, zapewniające dostępność na poziomie wyższym niż siedem dziewiątek (99,999996%), mechanizmy replikacji między 2, 3 i 4 ośrodkami, a także możliwość uzyskania niemal zerowych wartości wskaźników RPO i RTO.

Safeguarded Copy: ochrona przed oprogramowaniem szkodliwym i wymuszającym okup

Zabezpiecza dane przed modyfikacją lub usunięciem w wyniku błędu użytkownika, celowego działania lub ataku oprogramowania wyłudzającego okup, tworząc niezmienialne kopie danych produkcyjnych z określonych punktów czasowych i stosując podwójny mechanizm ochrony.

Przejrzyste zarządzanie poziomami pamięci masowej

Hybrydowe środowisko wielochmurowe może stać się nową warstwą pamięci masowej, która uprości operacje tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych w środowiskach IBM Z — bez wpływu na wydajność we/wy i bez potrzeby stosowania dodatkowych serwerów lub bram. Przejrzyste zarządzanie poziomami pamięci masowej chroni dane przy użyciu szyfrowania AES-256 i nawet o 50 procent redukuje wykorzystanie zasobów CPU komputera mainframe podczas migracji dużych zbiorów danych.

Kontenery o newralgicznym znaczeniu

IBM DS8900F zapewnia trwałą pamięć masową dla kontenerów o newralgicznym znaczeniu z obsługą interfejsu Container Storage Interface (CSI). Oprócz tego IBM DS8900F obsługuje rozwiązania IBM Cloud Pak™, by zwiększyć funkcjonalność i możliwości platformy Red Hat® OpenShift®. Rozwiązania zaprojektowano tak, by zapewnić otwartą, szybszą i bezpieczniejszą opcję w zakresie przenoszenia podstawowych aplikacji biznesowych do dowolnej chmury i wdrożeń opartych na kontenerach.

IBM Copy Services Manager

Upraszcza i automatyzuje zarządzanie rozwiązaniami do replikacji, udostępniając centralnie sterowany mechanizm usuwania skutków awarii i katastrof oraz zapewniania wysokiej dostępności. IBM Copy Services Manager obsługuje technologie FlashCopy®, Safeguarded Copy i zaawansowane funkcje usuwania skutków awarii z mechanizmem przełączania awaryjnego między 2, 3 i 4 ośrodkami.

Inteligentne rozmieszczanie danych na warstwach pamięci masowej

Zautomatyzowane rozmieszczanie danych umożliwia osiągnięcie założonych celów wydajnościowych rozsądnym kosztem. IBM Easy Tier inteligentnie wykrywa i przenosi rzadziej używane dane na dyski flash o dużej pojemności. Natomiast częściej używane dane są migrowane na szybkie dyski flash, aby aplikacje, które tych danych potrzebują, jak najkrócej musiały na nie czekać.

Zarządzanie wspomagane sztuczną inteligencją i proaktywne wsparcie

Rozwiązanie IBM Storage Insights umożliwia zrozumienie trendów dotyczących wydajności i pojemności pamięci masowej, a gdy pojawią się problemy, ułatwia ich rozwiązanie. Wykorzystując analizy oparte na sztucznej inteligencji, rozwiązanie to ułatwia identyfikowanie potencjalnych kłopotów, zanim staną się realne. Produkt Storage Insights upraszcza zgłoszenia i automatyzuje przesyłanie dzienników, więc kiedy potrzebne jest wsparcie, problemy są eliminowane szybciej.