Najważniejsze cechy IBM Sterling Document Conversion Services

Zaawansowany tryb OCR do odczytu obrazów

Zaawansowany tryb OCR (Optical Character Recognition) bezbłędnie odczytuje wszystkie obrazy, również te o kiepskiej jakości.

Obsługa wielu języków

Niemiecki, włoski, chiński czy koreański to zaledwie kilka z 46 obsługiwanych języków. Mimo że komunikaty EDI zawierają tylko litery i cyfry, w dokumentach mogą występować słowa w różnych językach.

Konfiguracja obsługi sytuacji wyjątkowych

Dla różnych klientów można określić i skonfigurować różne rodzaje wyjątków. Dokumenty zawierające wyjątki trafiają do kolejki, w której czekają na upoważniony do ich rozwiązywania personel, a następnie są umieszczane z powrotem w procesie automatycznej konwersji.

Technologia ICR do rozpoznawania pisma odręcznego

Funkcja ICR (Intelligent Character Recognition), opracowana z myślą o odręcznie uzupełnianych formularzach, szybko i dokładnie interpretuje wszystkie dokumenty.