Szczegółowe informacje o IBM Debug for z/OS

Kompleksowe wsparcie dla środowiska z/OS

Zapewnia kompleksowe wsparcie dla podsystemów — obejmujących środowiska wsadowe, CICS®, IMS, Db2®, z/OS® Unix i TSO — tak aby nowoczesne zasoby infrastruktury, kompilatory oraz środowiska z/OS, CICS, IMS, Db2 i wsadowe były gotowe do pracy od samego początku. Umożliwia debugowanie zarówno aplikacji 64-bitowych, jak i modułów zoptymalizowanych z użyciem IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS.

Pokrycie kodu na potrzeby testowania

Oferuje możliwość badania pokrycia kodu inicjowanego przez klienta lub w sposób automatyczny oraz daje wgląd w wyniki tego procesu i umożliwia ich łączenie.

Cenne dane w zasięgu ręki

Monitorowanie zmiennych, rejestrów, pamięci i wyrażeń.

Bogate opcje debugowania

Umożliwia m.in. ustawianie punktów zatrzymania dla poleceń, programów i warunków, wykonywanie działań do czasu dotarcia do punktu zatrzymania oraz przeglądanie i zmienianie wartości zmiennych i zawartości pamięci.

Sprawniejsze debugowanie

Wykorzystaj rozwiązanie IBM Debug for z/OS lub IBM Developer for z/OS Enterprise Edition do debugowania z pomocą tradycyjnego interfejsu użytkownika 3270.
Debugowanie wizualne, dostępne za pośrednictwem rozwiązań IBM Developer for z/OS, IBM Developer for z/OS Enterprise Edition lub IBM Wazi Developer, przedstawia proces wykonywania programu w postaci graficznej z uwzględnieniem bieżącej ścieżki wykonywania, a także umożliwia definiowanie punktów zatrzymania z poziomu edytora kodu źródłowego. Rozszerza podstawowe funkcje debugowania IBM Debug for z/OS w środowisku Eclipse IDE.
W przypadku środowisk IDE VS Code lub Red Hat CodeReady Workspaces rozwiązanie Z Open Debug wchodzi w skład produktów IBM Wazi Developer i IBM Developer for z/OS Enterprise Edition, umożliwiając programowanie w środowisku OpenShift.

Wsparcie testowania na wczesnych etapach

Ocenia wydajność automatycznego testowania, wykorzystując pokrycie kodu i funkcje platformy IBM Wazi Virtual Test Platform lub środowiska ZUnit w rozwiązaniu IBM Developer for z/OS.
Rozwiązania IBM Debug for z/OS lub IBM Developer for z/OS Enterprise Edition, wykorzystywane wspólnie z komponentem Rational Integration Tester beta, oferują funkcje wirtualizacji wywołań bazy danych Db2, usprawniając testowanie.

Szczegóły techniczne

Wymagania programowe

Kompletna lista wymagań programowych znajduje się poniżej.

Wymagania sprzętowe

Kompletna lista wymagań sprzętowych znajduje się poniżej.

Dane techniczne

Narzędzie Host Configuration Assistant for Z Development może uprościć planowanie wykorzystania i konfigurowanie rozwiązania z/OS Debugger.

  • Kliknij poniższy odsyłacz, aby dowiedzieć się więcej o produkcie Host Configuration Assistant for Z Development.

Większa zwinność i elastyczność

IBM oferuje elastyczne modele płatności, które pomogą Ci inwestować w infrastrukturę stosownie do Twoich potrzeb związanych z obciążeniami.