Zmodernizuj istniejące funkcje: wszystkie dane dostępne w dowolnym miejscu z rozwiązaniem IBM Db2 on IBM Cloud Pak for Data.

Przegląd

Przypadek użycia

Modernizacja zarządzania danymi

Rozwiązanie Db2 for IBM Cloud Pak for Data usprawnia zarządzanie danymi dzięki skonteneryzowanej edycji bazy Db2, pomagając w szybszym uzyskiwaniu informacji z ogromnych ilości danych przy jednoczesnym zarządzaniu kosztami i zasobami.

Szybsza eksploracja danych

Wirtualizacja danych rozszerza dostęp do danych przedsiębiorstwa i poprawia ich widoczność.

Zmniejszenie kosztów operacyjnych

Skonteneryzowane wdrożenia obejmują zautomatyzowaną administrację.

Większa produktywność

Skonteneryzowane mikrousługi przyspieszają cykle programowania.

Charakterystyka funkcji

Szczegóły dotyczące bazy danych IBM Db2

Najwyższy poziom wydajności w branży

Czas reakcji na transakcje potencjalnie krótszy o 30%⁶ dzięki szybkiemu odzyskiwaniu danych i zapytań oraz kompresji miejsca na dysku

Zaawansowana ochrona

Zaawansowane uwierzytelnianie, szyfrowanie danych w spoczynku i w trakcie przesyłu oraz kompleksowe kontrole bezpieczeństwa na potrzeby zarządzania zgodnością z rozporządzeniem RODO

Nieprzerwana dostępność

Automatyczna ponowna synchronizacja i odzyskiwanie oraz klastrowanie za pomocą rozwiązania IBM pureScale® pozwalające utrzymać nieprzerwaną działalność firmy

Zautomatyzowane administrowanie i dostrajanie

Automatyczna konfiguracja, optymalizacja, diagnostyka i zarządzanie środowiskiem bazy danych w celu przyspieszenia cyfrowej automatyzacji procesów biznesowych i obniżenia kosztów utrzymania.

Wiele rodzajów danych i języków

Elastyczne środowisko umożliwiające integrację z wieloma platformami i obsługę środowisk NoSQL, pureXML, Graph i JSON oraz języków Java, Net, Ruby, Python, Perl i innych na potrzeby tworzenia stabilnych aplikacji

Skalowanie

Elastyczne skalowanie do 128 maszyn w środowiskach wielochmurowych i hybrydowych w celu zmniejszenia kosztów wykorzystania pamięci masowej; federacja danych eliminuje silosy danych

Ilustracje przedstawiające produkt

Wykorzystanie zasobów baz danych

Zrzut ekranu przedstawiający wykorzystanie zasobów Db2

Wykorzystanie zasobów baz danych

Pobierz informacje o wykorzystaniu zasobów na potrzeby przetwarzanych lub oczekujących zapytań.

Przepustowość bazy danych

Zrzut ekranu przedstawiający przepustowość bazy danych

Przepustowość bazy danych

Sprawdzenie szybkości pobierania, wysyłania i wprowadzania zmian danych w systemie docelowym.

Skalowalność

Zrzut ekranu przedstawiający zarządzanie skalą

Skalowalność

Monitorowanie skalowalności na żądanie w rozwiązaniu Db2 on Cloud pozwalające zarządzać zapotrzebowaniem na dane.

Ładowanie danych

Zrzut ekranu przedstawiający ekran ładowania pliku

Ładowanie danych

Szybko przesyłaj dane do Db2 on Cloud z pamięci masowej w chmurze lub z komputera desktop.

Przenieś obciążenia SAP z baz danych Oracle do IBM Db2 i zaoszczędź do 80%⁷

Nowości w świecie bazy Db2

IBM na pozycji lidera

Firma Gartner opublikowała zestawienie Magic Quadrant 2020 dla systemów zarządzania chmurowymi bazami danych.

Rozwiązanie Db2 on IBM Cloud Pak for Data

Dyrektorzy IBM, Daniel Hernandez i Ayal Steinberg, sprawdzają, w jaki sposób właściwa bazowa architektura zarządzania danymi może przyspieszyć wdrażanie sztucznej inteligencji.

IBM Informix®

Skalowalna, możliwa do wdrożenia baza danych zoptymalizowana pod kątem danych z systemów OLTP i internetu rzeczy

IBM Db2® 12 for z/OS

Korporacyjna baza danych do obsługi newralgicznych danych z funkcją integracji dla środowisk analitycznych, mobilnych i chmurowych

IBM Db2® Warehouse

Zdefiniowana programowo, prywatna hurtownia danych w chmurze dla infrastruktur opartych na kontenerach Docker

Wypróbuj przed zakupem

Zacznij od bezpłatnej edycji próbnej bazy danych Db2.

Przypisy

¹, ⁶Analiza kosztów/korzyści dla IBM Db2 11.5 w porównaniu z Oracle Database 19c dla wdrożeń systemów przetwarzania transakcji online. Quark + Lepton. 14 kwietnia 2020 r.

² New Technology: The Projected Total Economic Impact™ of IBM Cloud Pak for Data, badanie firmy Forrester zlecone przez IBM. Luty 2020 r.

³ Blog „Ceny Handlowe Neo4j Enterprise” (Neo4j Enterprise Commercial Prices). John Mark. 10 stycznia 2018 r. (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM)

⁴ Dostarczanie wartości biznesowej poprzez przejście z zarządzania maszynami wirtualnymi do koordynacji kontenerów. Raport Ovum zlecony przez IBM. Luty 2019 r.

Wartość biznesowa Red Hat Open Shift (PDF, 322 kB) (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM). Opracowanie IDC sponsorowane przez Red Hat. Październik 2017 r.

⁷ Szacunkowe oszczędności są obliczane przy założeniu 5% rocznego wzrostu i do 80% oszczędności na kosztach obsługi. Rzeczywiście uzyskane oszczędności mogą być inne.