Czym jest IBM Db2 Performance Management Offering?

IBM Db2® Performance Management Offering to pakiet narzędzi do monitorowania, kontrolowania i zwiększania wydajności baz danych i aplikacji. Zapewnia administratorom baz danych (DBA) i innym pracownikom działów IT dostęp do niezbędnych informacji na potrzeby proaktywnego zarządzania wydajnością i zapobiegania problemom, jeszcze zanim zaczną wpływać na działalność przedsiębiorstwa.  Pakiet Db2 Performance Management Offering jest dostępny dla środowisk baz danych Db2, Db2 Workgroup Server Edition i Db2 Express Server Edition.

Dwie osoby pracujące przy komputerach w biurze

Korzyści

Większa wydajność i kontrola

Pomaga rozwiązywać problemy z wydajnością dzięki praktycznym rekomendacjom w zakresie kompleksowego dostrajania obciążeń.

Proaktywne zapobieganie problemom

Zapobiega problemom związanym z wydajnością dzięki definiowaniu i wykorzystywaniu bardziej przewidywalnego środowiska wykonawczego serwera bazy danych.

Identyfikacja podstawowych przyczyn nieprawidłowości

Identyfikuje podstawowe przyczyny nieprawidłowości i izoluje problematyczne obszary aplikacji, sieci oraz baz danych.

Cechy

IBM InfoSphere Optim Performance Manager

IBM InfoSphere® Optim™ Performance Manager monitoruje wszystkie elementy bazy danych, dzięki czemu ułatwia wykrywanie pojawiających się problemów. Powiadamia o obniżonej wydajności i wąskich gardłach w wykorzystaniu zasobów. Pomaga w identyfikacji podstawowych przyczyn nieprawidłowości i izoluje problematyczne obszary aplikacji, sieci oraz baz danych.

Obsługiwane edycje Db2

Do tej pory narzędzia do zarządzania wydajnością były dostępne jedynie dla edycji Db2 Advanced. Od teraz organizacje mogą z nich korzystać również w środowiskach baz danych Db2, Db2 Workgroup Server Edition i Db2 Express Server Edition.

IBM InfoSphere Optim Query Workload Tuner

InfoSphere Optim Performance Manager pomaga rozwiązywać problemy związane z wydajnością, dostarczając obciążenia do rozwiązania IBM InfoSphere Optim Query Workload Tuner w celu określenia przydatnych rekomendacji dotyczących ich kompleksowego dostrajania. InfoSphere Optim Query Workload Tuner jest częścią pakietu Db2 Performance Management Offering.

Db2 i zarządzanie danymi

Baza danych Db2 stanowi kluczowe narzędzie do zarządzania danymi. Jej serwery danych pracują na licznych systemach operacyjnych, takich jak IBM z/OS®, IBM i, Linux, UNIX i Windows. Idealnym sposobem na zapoznanie się z tym rozwiązaniem jest sprawdzenie, jak korzystają z niego inne organizacje. Dowiedz się więcej z prezentacji dotyczącej rozwiązań Db2 i zarządzania danymi.