Wykorzystaj możliwości oferowane przez Db2 for z/OS

IBM Db2® for z/OS Value Unit Edition umożliwia wdrażanie nowych obciążeń aplikacyjnych na platformie IBM System z®. Zwiększa przy tym dostępność, wiarygodność i bezpieczeństwo danych biznesowych. Oprogramowanie obsługuje m. in. architektury zorientowane na usługi (SOA), aplikacje WWW, hurtownie danych, operacyjną analizę danych oraz gotowe aplikacje (takie jak SAP i PeopleSoft). Udostępnia również funkcje serwera danych Db2 for z/OS za jednorazową opłatą początkową i jest dostępne dla kwalifikujących się nowych aplikacji lub obciążeń WWW.

Korzyści

Szybsze wyniki analiz i niższe koszty

Szybciej dostarcza wyniki analiz biznesowych, a przy tym pomaga obniżyć koszty.

Większa wydajność

Umożliwia przetwarzanie w pamięci wewnętrznej w celu zwiększenia wydajności bazy danych.

Dostępność i wiarygodność

Zapewnia najwyższy standard dostępności, wiarygodności i bezpieczeństwa dla Twoich newralgicznych danych.