Produkt Db2 11 for z/OS będzie obsługiwany tylko do 31 marca 2021 roku. Już teraz rozpocznij migrację do Db2 12 for z/OS.

Prowadź analizy tam, gdzie są dane i transakcje

IBM Db2® 12 for z/OS® jest czołową korporacyjną bazą do przechowywania newralgicznych danych, opartą na sztucznej inteligencji. Obsługuje różnorodne, dynamiczne i nieprzewidywalne obciążenia, a przy tym pomaga zoptymalizować wykorzystanie zasobów i inwestycje. To jedno z najbardziej skalowalnych, niezawodnych i ekonomicznych rozwiązań w zakresie serwerów danych. Przynosi korzyści Twojemu przedsiębiorstwu poprzez:

  • Analizę, która wydobywa wartość z danych korporacyjnych
  • Wsparcie dla środowisk mobilnych i sztucznej inteligencji
  • Udostępnianie i zarządzanie w chmurze IBM Cloud® w celu ograniczenia złożoności i kosztów

Szybsze uzyskiwanie wyników analiz

Obsługuje wysoce współbieżne zapytania nawet 100 razy szybciej, by dostarczać bardziej precyzyjnych spostrzeżeń.

Skalowalność i szybkość mechanizmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji

Oferuje zaawansowane mechanizmy obsługi obciążeń mobilnych, chmurowych i sztucznej inteligencji, a przy tym wysoką skalowalność i wydajność.

Niższe koszty

Nawet o 23% niższe koszty generowane przez zasoby procesorowe — dzięki wykorzystaniu technik przetwarzania danych w pamięci wewnętrznej, a także ciągłej dostępności, skalowalności i bezpieczeństwu.

Korporacyjna baza danych oparta na sztucznej inteligencji — na miarę ery cyfrowej

  • Większa wydajność
  • Obsługa urządzeń mobilnych i internetu rzeczy
  • Udostępnianie chmury i zarządzanie nią
  • Ciągłe doskonalenie