Często zadawane pytania

FAQ

Pierwsze kroki z tym produktem

Czy istnieje możliwość bezpłatnego pobrania i wypróbowania rozwiązania IBM Db2 Event Store przed zakupem?

Tak. Oferujemy edycję IBM DB2® Event Store Developer Edition, którą możesz bezpłatnie zainstalować w systemie Mac, Windows lub Linux. Obsługuje ona import i zapytania z szybkością do 100 000 wstawień za sekundę w jednym węźle. Z kolei edycja Enterprise Edition umożliwia importowanie i odpytywanie w tempie 1 miliona wstawień na sekundę na węzeł.

Czy mogę liczyć na materiał Tech Talk, który pomoże mi opanować podstawy?

Tak. Jeden ze starszych specjalistów w zespole technicznym i wynalazców odpowiedzialnych za produkt Db2 przygotował internetową prezentację rozwiązania Db2 Event Store, która pomoże Ci szybko postawić pierwsze kroki. Dzięki temu możesz błyskawicznie zacząć przechwytywać i analizować dane. Kliknij poniższy odsyłacz, aby bezpłatnie wziąć udział w dostępnej na żądanie prezentacji Tech Talk.

Czy istnieje demo produktu z kodem do Db2 Event Store, wykorzystującym notatniki Jupyter?

Tak. Kliknij poniższy odsyłacz „Obejrzyj demo”, aby obejrzeć demo produktu Db2 Event Store. Jeśli chcesz zobaczyć więcej demonstracji, kliknij opcję „Biblioteka zasobów” w menu „Zasoby” na pasku nawigacyjnym.

Jakie wymagania systemowe ma rozwiązanie Db2 Event Store Developer Edition?

W przypadku produktu DB2 Event Store 1.1.3 należy zapoznać się z wymaganiami systemowymi edycji Developer Edition w dokumentacji dostępnej pod odsyłaczem „Centrum wiedzy” w dolnej części tej strony. W przypadku innej edycji należy wybrać informacje dotyczące tej edycji na stronie.

Czy przygotowano wskazówki dotyczące instalacji rozwiązania Db2 Event Store Developer Edition?

Tak. W przypadku produktu DB2 Event Store 1.1.3 należy zapoznać się z wymaganiami systemowymi edycji Developer Edition w dokumentacji dostępnej pod odsyłaczem „Centrum wiedzy” w dolnej części strony. W przypadku innej wersji, należy wybrać informacje dotyczące tej wersji na stronie.

Dlaczego warto wdrożyć Db2 Event Store w IBM Cloud Pak™ for Data?

IBM Cloud Pak for Data — w pełni zintegrowana platforma danych i sztucznej inteligencji, oparta na Red Hat® OpenShift® Container Platform — pomaga w automatyzacji i upraszczaniu procesów analizy danych w organizacjach dzięki spójnemu i zintegrowanemu systemowi, który pozwala użytkownikom zbierać, organizować i analizować dane oraz wykorzystywać mechanizmy sztucznej inteligencji w całym przedsiębiorstwie. Produkt Db2 Event Store, wchodzący w skład IBM Cloud Pak for Data, umożliwia połączenie uczenia maszynowego z aktualnymi bazami danych i modeli strumieniowania, a w konsekwencji — pozyskiwanie, analizę i wykorzystanie szybko napływających danych, aby użytkownicy mogli wykorzystywać potencjał sztucznej inteligencji w czasie rzeczywistym.

Czy jest dostępna dokumentacja dotycząca wdrażania Db2 Event Store w IBM Cloud Pak for Data?

Tak. Szczegółowe wytyczne w zakresie planowania i przygotowania środowiska do wdrożenia produktu, a także informacje dotyczące instalacji znajdują się na stronie poświęconej IBM Cloud Pak for Data.

Wsparcie

Gdzie znajdę dokumentację dotyczącą rozwiązywania problemów?

W Centrum Wiedzy IBM można znaleźć specjalną stronę poświęconą rozwiązywaniu problemów z aplikacjami Db2 Event Store. W przypadku produktu DB2 Event Store 1.1.3 należy zapoznać się z dokumentacją dostępną pod odsyłaczem „Centrum wiedzy” w dolnej części tej strony. W przypadku innej wersji, należy wybrać informacje dotyczące tej wersji na stronie.

Inne częste pytania

Czy można obejrzeć prezentacje wdrożenia rozwiązania Db2 Event Store w konkretnych branżach?

Tak. Dostępnych jest wiele prezentacji wykorzystania rozwiązania Db2 Event Store w różnych branżach i w kontekście internetu rzeczy. Dobry przykład stanowi przygotowane przez nas demo dotyczące handlu detalicznego. Można w nim zobaczyć, jak produkt Db2 Event Store pozyskuje informacje o klientach z danych dotyczących strumieni kliknięć. 

Czy rozwiązanie Db2 Event Store jest zintegrowane z IBM Watson Studio (wcześniej: IBM Data Science Experience)?

Db2 Event Store zawiera rozwiązanie IBM Watson® Studio, które umożliwia korzystanie z notatników Jupyter. Kliknij przycisk „Obejrzyj demo” poniżej i wybierz materiał „Db2 Event Store and Jupyter Notebook Integration”, by dowiedzieć się, jak korzystać z notatników Jupyter w Db2 Event Store.