Zacznij bezpłatnie

Zainstaluj edycję Community Edition

Zainstaluj lokalną bazę danych IBM® Db2® za darmo, bez ograniczeń czasowych lub utraty ważności. To w pełni wyposażona edycja z funkcjami kompresji i szyfrowania, rozwiązaniami IBM BLU Acceleration® i IBM pureScale®, a także możliwościami zapewnianymi przez technologię sztucznej inteligencji (AI), dostępnymi w najnowszej odsłonie produktu. Zapoznaj się z produktem Db2 w ramach prezentacji produktu

 

Zasoby dotyczące instalacji

Instrukcje instalacji dla każdego z systemów operacyjnych, w których można wdrożyć bazę danych Db2.

Zainstaluj produkt DB2 na platformie IBM Cloud Pak for Data

Uzyskaj szczegółowe instrukcje wdrożenia Db2 na platformie IBM Cloud Pak® for Data.

Zainstaluj produkt Db2 w systemie Linux i Unix

Uzyskaj szczegółowe instrukcje wdrożenia Db2 w systemach operacyjnych Linux® i Unix.

Zainstaluj produkt DB2 w systemie Windows

Uzyskaj szczegółowe instrukcje wdrożenia edycji Db2 Community Edition w systemie Microsoft Windows.

Zainstaluj serwer Db2

Uzyskaj szczegółowe instrukcje wdrożenia komponentu serwera Db2 z systemu bazy danych Db2.

Zainstaluj produkt IBM pureScale

Sprawdź wstępne wymagania i etapy instalacji IBM pureScale w celu zapewnienia dostępności i skalowalności.

Narzędzia do wykorzystania możliwości bazy danych Db2

IBM Db2 Data Management Console

Administrowanie, monitorowanie i optymalizowanie wydajności baz danych IBM Db2 oraz zarządzanie nimi przy użyciu konsoli WWW.

IBM Db2 Connect

Połącz aplikacje działające w przedsiębiorstwie z systemem mainframe. Zapewnij integrację danych i scentralizowane zarządzanie.

IBM Db2 Advanced Recovery Feature

Postaw na zaawansowany system tworzenia kopii zapasowych baz danych oraz funkcje odzyskiwania i wyodrębniania danych, aby zwiększyć dostępność danych i ograniczyć ryzyko.

Czy Twoja organizacja jest gotowa na większą moc?

Migracja nie jest wymagana

Proces przejścia do wyższej wersji Db2 zaprojektowano tak, by przebiegał całkowicie bezproblemowo. Aby przejść z wersji próbnej na wersję licencjonowaną, nie są wymagane dodatkowe działania. Migracja obciążeń do zaktualizowanego środowiska również nie jest konieczna. Aby zwiększyć moc obliczeniową, wystarczy wprowadzić do istniejącej implementacji klucz licencyjny.