Cechy bazy danych Db2

IBM® BLU Acceleration®

Stworzona przez IBM technologia przetwarzania danych w pamięci wewnętrznej umożliwia pozyskiwanie wartościowych informacji z rewelacyjną skutecznością. Rozwiązanie zostało certyfikowane przez SAP i zapewnia większą wydajność przy mniejszym nakładzie środków na oprogramowanie marki SAP. Dowiedz się więcej o relacyjnej bazie danych, które definitywnie odmieni Twoje przedsiębiorstwo.

Optymalizacja przechowywania danych w pamięci masowej

W sposób „przezroczysty” kompresuje dane na dyskach, aby zajmowały mniej miejsca — co przekłada się na niższe koszty infrastruktury pamięci masowych. Funkcje optymalizacji pamięci masowej oferowane przez bazę danych IBM Db2® pozwalają też zwiększyć wydajność, skrócić czas przetwarzania i znacznie obniżyć zużycie mocy obliczeniowej.

IBM pureScale®

Ta technologia zapewnia nieprzerwaną dostępność danych za pośrednictwem wielu hostów. Rozwiązanie IBM Db2 zostało zaprojektowane pod kątem procesów biznesowych wymagających wysokiej dostępności danych podczas przetwarzania transakcji online (OLTP). To świetny sposób na integrację wielkich zbiorów danych z realizowanymi operacjami.

Kompatybilność z dialektami SQL

Pozwala znacznie ograniczyć koszty i ryzyko związane z przenoszeniem starych aplikacji z bazy danych Oracle do Db2. Dzięki temu za pomocą już posiadanych umiejętności można łatwo i szybko dokonywać migracji danych.

Zaawansowana optymalizacja przechowywania danych

Korzystaj z zalet technologii kolumnowego przetwarzania danych w pamięci wewnętrznej, jak również równoległego przetwarzania wektorowego, kompresji danych i pomijania danych. Rozwiązanie te przyspieszają przetwarzanie analityczne, a jednocześnie cały system nie narzuca ograniczeń typowych dla baz danych operujących w pamięci wewnętrznej.

Usuwanie skutków awarii i katastrof

Db2 chroni przed utratą danych w wyniku awarii całych ośrodków, jak i niektórych ich części, replikując zmiany zachodzące w źródłowej bazie danych.

Elastyczna hybryda

IBM Hybrid Data Management Platform pozwala na wykorzystywanie wszelkich dostępnych danych, bez względu na ich typ, źródło czy strukturę. Wystarczy zakupić jednostki IBM FlexPoint i przydzielić je wielu zasobom w ramach pojedynczej licencji subskrypcyjnej.

Next Steps

Wypróbuj przed zakupem

Materiały edukacyjne i wsparcie dotyczące wszystkich edycji bazy danych Db2