Często zadawane pytania

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tego produktu.

FAQ

Pierwsze kroki z tym produktem

Czym konsola Db2 Data Management Console różni się od innych narzędzi do monitorowania?

Różnice wykraczają daleko poza nowy wygląd i interfejs obsługi konsoli. Nową konsolę zbudowano w oparciu o innowacyjną architekturę mikrousług, która za pośrednictwem interfejsu API zapewnia otwarty dostęp do każdego obszaru interfejsu użytkownika. Chodzi o znacznie więcej niż tylko ładny wygląd — konsola oferuje zupełnie nowy sposób interakcji i pracy.

Jakie systemy operacyjne i platformy obsługuje obecnie konsola Db2 Data Management Console?

Instalację można przeprowadzić w systemach Windows, Linux i macOS. Od wersji v.3.1.1 obsługiwany jest też system IBM AIX®.

IBM Db2® Data Management Console obsługuje bazę danych Db2 for Linux, UNIX and Windows w wersjach 11.1 i 11.5. Przyszłe edycje rozwiązania będą obsługiwały także inne produkty.

Czy nowa konsola Db2 Data Management Console potrafi to wszystko co obecnie rozwiązanie Data Server Manager?

IBM planuje stopniowo dodawać obsługę wszystkich funkcji, które obecnie oferuje rozwiązanie Data Server Manager. Wstępna wersja GA obsługuje monitorowanie, alerty, zarządzanie obiektami i zabezpieczanie, uruchamianie kodu SQL i wizualizowanie planów dostępu SQL.

Czy aby korzystać z nowej konsoli Db2 Data Management Console, muszę usunąć rozwiązanie Data Server Manager?

Nie, możliwe jest przeprowadzenie aktualizacji z wersji 2.1.5 do 3.1. Można wybrać aktualizację bez konieczności deinstalacji lub sporządzić kopię aktualnej instalacji rozwiązania Db2 Data Server Manager 2.1.5, a następnie zaktualizować ją bez przerywania pracy systemu produkcyjnego Data Server Manager.

Ceny

Ile kosztuje rozwiązanie Db2 Data Management Console?

Za korzystanie z funkcji i opcji wchodzących w skład konsoli Db2 Data Management Console nie ma żadnych opłat ani dodatkowych kosztów. Rozwiązanie jest dostępne do pobrania bezpłatnie z serwisu IBM Developer. Każdy użytkownik z ważną licencją na bazę danych Db2 może też liczyć na wsparcie.

Inne częste pytania

Czy teraz, gdy konsola Db2 Data Management Console jest już dostępna, mogę nadal używać rozwiązania Data Server Manager w wersji 2.1.5?

Tak, rozwiązanie Data Server Manager jest wciąż wspierane. Jednak planowany koniec wsparcia dla rozwiązania Db2 for Linux, UNIX and Windows to kwiecień 2021 r.

Co się stało z produktem Db2 Performance Management?

Sprzedaż produktu Performance Management została zakończona wraz z rozwiązaniem Db2 w wersji 11.5. Można teraz korzystać z rozwiązania Data Server Manager 2.1.5 Enterprise obejmującego edycje Db2 Advanced i Db2 Standard w wersji 11.5.