Wyróżnione funkcje

Głęboka integracja z ekosystemem Hadoop

Korzystaj z rozwiązań Hive, Hbase i Spark, używając pojedynczego połączenia z bazą danych. W chmurze, lokalnie czy w środowisku hybrydowym — uzyskuj dostęp do danych z całej platformy Hadoop i wszystkich relacyjnych baz danych.

Zaawansowany optymalizator kosztowy i przetwarzanie masowo równoległe (MPP)

Twórz bardziej skuteczne zapytania z możliwością obsługi większej liczby jednocześnie pracujących użytkowników przy mniejszej ilości sprzętu w porównaniu z innymi rozwiązaniami SQL dla platformy Hadoop. Uruchamiaj wszystkie 99 zapytań TPCDS o objętości do 100 TB z wieloma współbieżnymi użytkownikami. Zgodny ze standardem ANSI analizator składni języka SQL umożliwia uruchamianie zapytań z nieustrukturyzowanych danych strumieniowych przy użyciu nowych interfejsów API.

Gotowość do zaawansowanych analiz danych

Jedno zintegrowane środowisko umożliwia budowanie, trenowanie i wdrażanie modeli sztucznej inteligencji oraz zarządzanie nimi, a także przygotowywanie i analizowanie danych na potrzeby uczenia maszynowego. Integracja z oprogramowaniem Apache Spark upraszcza dostarczanie danych i przyspiesza ich przetwarzanie.

Język SQL zgodny z innymi dostawcami, produktami i dialektami

Umożliwia integrację z systemami Oracle, rodziną produktów IBM Db2®, w tym z bazą danych AI IBM Db2 i IBM Netezza® oraz zapewnia stowarzyszony dostęp do danych z systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych poza platformą Hadoop dzięki IBM Fluid Query. Możliwość połączenia z bazami danych HDFS, RDBMS i NoSQL oraz składnicami obiektów i Web HDFS.

Elastyczna hybryda

IBM Hybrid Data Management Platform pozwala na wykorzystywanie wszelkich dostępnych danych, bez względu na ich typ, źródło czy strukturę. Wystarczy zakupić jednostki IBM FlexPoint i przydzielić je wielu zasobom w ramach pojedynczej licencji subskrypcyjnej.

Znany interfejs SQL i intuicyjne narzędzia

Dzięki zgodności ze standardami ODBC (Open Database Connectivity) i JDBC (Java Database Connectivity) administrator może w łatwy sposób uruchamiać i zatrzymywać usługi, konfigurować użytkowników i widoki, a także definiować alerty i powiadomienia.

Bezpieczeństwo klasy korporacyjnej

Niezawodna kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC), dynamiczne filtrowanie w wierszach, dynamiczne maskowanie w kolumnach oraz integracja z narzędziem Apache Ranger umożliwiają centralizację administrowania zabezpieczeniami i kontrolowania jezior danych. Dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom wierszy i kolumn możliwy jest samoobsługowy dostęp do danych.

Obsługa serwerów IBM Power Systems

Pracuj na platformie IBM Power Systems i zwiększaj potencjał wykorzystania danych w coraz bardziej zaawansowany sposób — od obecnie wykorzystywanych aplikacji o newralgicznym znaczeniu po sztuczną inteligencję nowej generacji.

Zastosowania

 • Kod binarny znikający w oddali

  Lepsze decyzje oparte na danych

  Problem

  Nowe formy nieustrukturyzowanych i częściowo ustrukturyzowanych danych wymagają integracji z tradycyjnymi danymi ustrukturyzowanymi.

  Rozwiązanie

  Integracja nowych formatów częściowo ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych (media społecznościowe, sentyment, multimedia strumieniowe, dzienniki i inne) z tradycyjnymi danymi ustrukturyzowanymi przy użyciu zaawansowanych funkcji tworzenia zapytań.

 • Oświetlone od góry centrum przetwarzania danych

  Modernizacja hurtowni danych w celu uwolnienia przepustowości i pamięci masowej

  Problem

  Ogromne ilości danych historycznych lub tak zwanych „zimnych” danych zajmują przestrzeń i generują koszty w korporacyjnej hurtowni danych zbudowanej na systemie Netezza, Oracle ExaData lub Teradata.

  Rozwiązanie

  Zmodernizuj hurtownię danych, aby uwolnić przepustowość i pamięć masową. Cloudera Enterprise Data Hub i Db2 Big SQL stanowią zaawansowaną platformę umożliwiającą przenoszenie danych historycznych (tak zwanych „zimnych”) z tematycznych hurtowni danych Oracle do środowiska Hadoop. Ponadto rozwiązanie pozwala łatwo przenosić aplikacje, tak by jeszcze szybciej osiągać korzyści.

 • Młody mężczyzna noszący słuchawki i patrzący na kod wyświetlany na monitorze

  Obsługa zapytań o dane — w czasie rzeczywistym i ad hoc

  Problem

  Utrudniony dostęp do danych ze środowiska Hadoop dla użytkowników danych, analityków danych, analityków biznesowych i programistów.

  Rozwiązanie

  Zapewnij użytkownikom danych odpowiednie narzędzia, w tym silnik Db2 Big SQL zintegrowany z oprogramowaniem Apache Spark, tak by mogli wykonywać zapytania ad hoc i w czasie rzeczywistym w odpowiedzi na potrzeby biznesowe.

 • Futurystycznie wyglądające czarne bloki

  Usprawnienie wydajności operacyjnej i procesów

  Problem

  Rosnące wymagania dotyczące poprawy wydajności operacyjnej i usprawnienia procesów.

  Rozwiązanie

  Wykorzystuj opcje wirtualizacji i stowarzyszania w celu ujednolicenia dostępu do danych przechowywanych w logicznej hurtowni danych, w chmurze i na platformie Hadoop, tak by podejmować lepsze decyzje w oparciu o dane.

Next Steps

Zapytaj eksperta