Czym jest IBM Db2 Big SQL?

IBM Db2® Big SQL to hybrydowy, zgodny ze standardem ANSI silnik SQL klasy korporacyjnej na platformie Hadoop umożliwiający przetwarzanie masowo równoległe i tworzenie złożonych zapytań o dane. Db2 Big SQL umożliwia zastosowanie pojedynczego połączenia z bazą danych lub pojedynczego zapytania w odniesieniu do różnych źródeł, takich jak bazy danych Hadoop HDFS i WebHDFS, relacyjne (RDMS), NoSQL oraz składnice obiektów. Niskie opóźnienia, wysoka wydajność, bezpieczeństwo, zgodność kodu SQL oraz funkcje stowarzyszania zapewniają możliwość zadawania zapytań ad hoc oraz zapytań złożonych, co niesie ze sobą wiele korzyści.

Ogłoszenie: Zapowiedź IBM Db2 Big SQL v5.04 na platformie Cloudera CDH v6.2

Przeczytaj najnowszy wpis na blogu: Początek integracji: jak SQL on Hadoop łączy dane tak, by zapewniać w nie lepszy wgląd  

 

Zalety produktu

Uzyskuj dostęp do danych, analizuj je i formułuj zapytania w obrębie wszystkich platform do przechowywania danych

Zrozumienie powszechnie używanej składni ANSI SQL umożliwia obsługę zapytań dotyczących danych wsadowych i danych czasu rzeczywistego na platformie Hadoop, w obiektowych pamięciach masowych i w hurtowaniach danych.

Wykorzystuj elastyczne możliwości działania w chmurze

Pozwala przenosić obciążenia pomiędzy chmurą publiczną, chmurą prywatną a środowiskami lokalnymi w zależności od wymagań aplikacji.

Analizuj w czasie rzeczywistym dzięki integracji z Apache Spark

Współbieżnie korzystaj z zapytań Hadoop SQL w obrębie rozwiązań Hive, Hbase i Spark, używając pojedynczego połączenia z bazą danych, a nawet pojedynczego zapytania.

Zapewniaj analitykom dostęp do danych

Stowarzyszaj dane do relacyjnych baz danych oraz systemów Oracle, Db2 i IBM Netezza®, korzystając z rozwiązania IBM Watson® Studio lub istniejących notebooków Jupyter.

Uzyskuj dostęp do danych w miejscu ich przechowywania

Dane są stowarzyszane bezpośrednio z bazami danych z rodziny Db2, w tym Db2 AI. Ponieważ czasem nie ma możliwości przeniesienia wszystkich danych do systemu Hadoop, Db2 Big SQL pozwala na stowarzyszanie danych z całego przedsiębiorstwa.

Zwiększaj wydajność obsługi zapytań

Uruchamiaj wszystkie 99 zapytań TPC-DS o objętości do 100 TB z wieloma współbieżnymi użytkownikami. Db2 Big SQL oferuje możliwość pracy wielu osób na jednym węźle zwiększa efektywność wykorzystania zasobów procesorowych i pamięci operacyjnej.

Przykładowe obrazy

Next Steps

Zapytaj eksperta