Produkt IBM Db2 Big SQL jest teraz dostępny na platformie IBM Cloud Pak® for Data

Przegląd

Korzyści

Szybkie tworzenie zapytań między platformami

Różne kształty połączone linią

Uzyskaj dostęp do danych, analizuj je oraz uruchamiaj zapytania dotyczące danych wsadowych i danych w czasie rzeczywistym pochodzących ze źródeł takich jak Hadoop, składnice obiektów i hurtownie danych.

Elastyczne skalowanie

Dwa trójwymiarowe kształty

Przenoś obciążenia w chmurze publicznej i prywatnej oraz środowisku lokalnym w zależności od potrzeb, aby uzyskać wymaganą elastyczność chmury hybrydowej.

Analiza danych w czasie rzeczywistym

Symbol zegara

Korzystaj ze współbieżnych zapytań SQL Hadoop w środowiskach Hive, Hbase i Spark za pośrednictwem pojedynczego połączenia z bazą danych – a nawet pojedynczego zapytania – w celu wykonywania analiz w czasie rzeczywistym.

Połączone danych

Trójkąt wpisany w sześciokąt

Udostępniaj dane analitykom za pomocą połączeń z produktem IBM Watson® Studio i istniejących rozwiązań Jupyter Notebooks w celu tworzenia stowarzyszeń z systemami RDBMS, Oracle, Db2 i IBM Netezza®.

Większa wydajność

Wykres z linią trendu wykładniczego

Wielu użytkowników może jednocześnie uruchamiać zapytania dzięki możliwości uruchomienia wszystkich 99 zapytań TPC-DS o wielkości do 100 TB oraz obsłudze wielu procesów roboczych w każdym węźle. Zapewnia to efektywne wykorzystanie zasobów.

Przykłady użycia

Lepsze decyzje oparte na danych

Lepsze decyzje oparte na danych

Zintegruj nowe formaty częściowo ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych (media społecznościowe, sentyment, multimedia strumieniowe, dzienniki i inne) z tradycyjnymi danymi ustrukturyzowanymi przy użyciu zaawansowanych funkcji tworzenia zapytań.

Modernizacja hurtowni danych

Modernizacja hurtowni danych

Zwolnij przepustowość i pamięć masową. Rozwiązania Cloudera Enterprise Data Hub i Db2 Big SQL zapewniają doskonałą platformę dla odciążania historycznych lub nieaktywnych danych w hurtowniach i magazynach danych Oracle do Hadoop.

Zapytania w czasie rzeczywistym

Zapytania w czasie rzeczywistym

Zapewnij użytkownikom danych odpowiednie narzędzia, w tym silnik Db2 Big SQL zintegrowany z oprogramowaniem Apache Spark, tak by mogli wykonywać zapytania ad hoc i w czasie rzeczywistym w odpowiedzi na potrzeby biznesowe.

Usprawnienia operacyjne

Usprawnienia operacyjne

Użyj funkcji wirtualizacji i stowarzyszania, aby ujednolicić dostęp do danych w logicznej hurtowni danych przedsiębiorstwa, chmurze oraz systemie Hadoop i podejmować dokładniejsze decyzje oparte na danych.

Ilustracje przedstawiające produkt

Złożone zapytania

Zrzut ekranu strony docelowej produktu Db2 Big SQL

Złożone zapytania

Niezawodny mechanizm rozwiązania DB2 Big SQL wykonuje złożone zapytania dla danych relacyjnych i Hadoop, umożliwiając łatwe i bezpieczne wykonywanie zapytań o dane przedsiębiorstwa z całej organizacji.

Możliwości monitorowania

Zrzut ekranu panelu kontrolnego metryk Db2 Big SQL

Możliwości monitorowania

Monitorowanie metryk usług za pomocą intuicyjnych paneli kontrolnych ułatwia identyfikowanie podstawowych przyczyn spowolnień, pomagając w maksymalizowaniu wydajności i wykorzystania zasobów.

Uproszczone wdrożenie

Zrzut ekranu procesu tworzenia instancji usługi

Uproszczone wdrożenie

Uproszczone środowisko wdrażania produktu Db2 Big SQL pomaga w łatwy sposób tworzyć instancje usług i przydzielać zasoby.

Dynamiczne skalowanie

Zrzut ekranu z konfiguratorem instancji

Dynamiczne skalowanie

W zależności od obciążenia można skalować instancje w górę lub w dół, przydzielając więcej lub mniej zasobów.

Pierwsze kroki z produktem IBM Db2 Big SQL