Często zadawane pytania

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tego produktu.

FAQ

Pierwsze kroki z tym produktem

W czym może pomóc rozwiązanie IBM Db2 Augmented Data Explorer?

IBM Db2®Augmented Data Explorer zwiększa interaktywność procesu przeszukiwania i eksplorowania danych w tabelach, a także pozwala w bardzo prosty sposób przeprowadzać analizy danych ad hoc. Rozwiązanie Db2 Augmented Data Explorer znacznie ułatwia zadania, w których analityk danych lub użytkownik biznesowy musi przeanalizować nieznane dane.

Jak działa rozwiązanie Db2 Augmented Data Explorer?

Łączy się z Twoją bazą danych Db2 i przetwarza zapytania w języku naturalnym, dostarczając wyniki zapytań w czasie rzeczywistym, jeszcze w trakcie ich wprowadzania. Wyniki te są rozszerzane o informacje statystyczne, które zwracają uwagę użytkowników na najważniejsze aspekty zwróconych danych.

Skąd mogę pobrać rozwiązanie Db2 Augmented Data Explorer?

Aby pobrać wersję beta, kliknij poniższy odsyłacz. Zaloguj się do swojego konta IBM i pobierz spakowany plik. Rozpakuj plik i otwórz dokument Read me, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące uruchamiania skryptu instalacji. Przed uruchomieniem skryptu musisz zainstalować platformę Docker.

Co dokładnie oznacza termin „przeszukiwanie” (ang. crawling)?

Gdy użytkownik przeszukuje bazę danych, rozwiązanie Db2 Augmented Data Explorer analizuje próbkę danych w celu zbudowania profilu metadanych dla tabel bazy danych, tak by uzyskiwać dostęp do tych informacji podczas odpowiadania na zapytania w czasie rzeczywistym.

Jakiego rodzaju dane są wyodrębniane?

Proces przeszukiwania gromadzi i przetwarza metadane, takie jak nazwy tabel i kolumn, wyniki pomiarów, unikatowe wartości kategorialne, wynik wskazujący względną przydatność kolumny jako kolumny grupowania oraz wynik wskazujący względne prawdopodobieństwo wykorzystania kolumny jako celu analizy statystycznej.

Czym jest buforowanie?

Po zakończeniu przeszukiwania metadanych rozwiązanie Db2 Augmented Data Explorer inicjuje proces zwany buforowaniem, tak by przechowywać zagregowane dane i wyniki statystyczne pozyskane w oparciu o te dane. Buforowanie odbywa się również wtedy, gdy użytkownik zadaje konkretne zapytanie.

Jakie korzyści przynosi buforowanie?

Buforowanie może znacząco skrócić czas reagowania, zwłaszcza w przypadku wolniejszych połączeń i większych baz danych. Uwaga: w ramach buforowania przechowywane są wyniki analityczne dotyczące zapytania, a nie surowe dane. Ta metoda ogranicza ilość potrzebnej pamięci masowej i jest zoptymalizowana pod kątem wyświetlania wyników w rozwiązaniu Db2 Augmented Data Explorer.

Gdzie rozwiązanie Db2 Augmented Data Explorer przechowuje buforowane dane?

Dane są przechowywane w indeksie Elasticsearch.

W jaki sposób tworzone są łączenia?

Rozwiązanie Db2 Augmented Data Explorer automatycznie buduje ukierunkowany wykres głównych i dalekich kluczowych relacji zachodzących między tabelami, wykorzystując w tym celu wstępnie zdefiniowane relacje (jeśli są one dostępne). Jeśli relacje nie są zdefiniowane, narzędzie analizuje relacje między tabelami w oparciu o nazwy kolumn, typy danych i wartości.

Jak działa wyszukiwanie w języku naturalnym?

Podczas gdy użytkownik wprowadza zapytanie, rozwiązanie Db2 Augmented Data Explorer przekształca tekst użytkownika w zapytanie, a następnie wykorzystuje metadane w celu dopasowywania kolumn w „protozapytaniu” z kolumnami istniejącymi w bazie danych. Narzędzie sugeruje agregację, grupowanie i warunki, które można zastosować dla danego wyszukiwania.

Bezpieczeństwo

Czy moje dane są bezpieczne?

Aby chronić Twoje dane, rozwiązanie Db2 Augmented Data Explorer działa za zaporą sieciową Twojej własnej sieci. Oznacza to, że Twoje dane zawsze pozostają w obrębie sieci Twojego przedsiębiorstwa. Rozwiązanie przesyła dane z serwera do klienta z wykorzystaniem protokołu SSL.

W jaki sposób kontrolowany jest dostęp do rozwiązania Db2 Augmented Data Explorer?

Dostęp jest kontrolowany za pośrednictwem protokołu LDAP lub przez użytkowników w aplikacji. Po uwierzytelnieniu użytkownicy dysponują różnymi poziomami uprawnień: mogą wyszukiwać, przeszukiwać i administrować. Użytkownicy z uprawnieniami do przeszukiwania lub administrowania mogą tworzyć połączenia i przeszukiwać dane. Użytkownicy z uprawnieniami do wyszukiwania mogą wyszukiwać wszystkie dane, które zostały przeszukane.

Inne częste pytania

Jak często muszę przeszukiwać moje dane?

IBM zaleca przeszukiwanie danych za każdym razem, gdy zmianie ulegnie struktura tabeli lub gdy zostaną dodane nowe tabele. Jeśli struktura bazy danych uległa zmianie (np. wprowadzono zmiany dotyczące nazwy schematu/tabeli/kolumny), narzędzie może wygenerować wyniki, które nie będą skorelowane z bazą danych. W tym przypadku zaleca się ponowne przeprowadzenie przeszukiwania.

Co się stanie, jeśli moje dane w bazie danych ulegną zmianie?

W przypadku dodawania lub zmieniania danych niektóre z buforowanych wyników, na przykład agregacje, mogą nie być dokładne. Dla niektórych zapytań narzędzie przechodzi do bazy danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu uzyskiwane wyniki są nadal prawidłowe. Jeśli dane ulegną zmianie, należy ponownie przeprowadzić przeszukiwanie.

W jaki sposób narzędzie może obsługiwać niekompletne zapytania?

Rozwiązanie Db2 Augmented Data Explorer może również identyfikować synonimy i koncepcje powiązane z tekstem wprowadzanym przez użytkownika zapytania, a niekompletne zapytania uzupełniać o brakujące elementy.

Next Steps