Szczegóły produktu IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS

Głęboka integracja z Db2 w ramach platformy IBM Z

Głęboka integracja z serwerem DB2® for z/OS® zapewnia maksymalnie efektywną obsługę każdej aplikacji, jako że każde zapytanie jest realizowane w optymalnym środowisku.

Wydajne wykonywanie zapytań

Skomplikowane zapytania z serwera DB2 for z/OS mogą być w sposób transparentny kierowane do środowiska przetwarzania masowo równoległego. Przyspiesza to ich wykonywanie bez konieczności modyfikowania aplikacji.

Transformacja danych bezpośrednio w bazie

Aktywnie przekazując („wypychając”) transformacje SQL do akceleratora, można korzystać z prostszej i mniej rozbudowanej infrastruktury. Takie rozwiązanie sprawia, że dane rzadziej przesyłane są między różnymi platformami, a proces transformacji danych jest prostszy.

Elastyczne opcje wdrożenia

Wdrażaj w modelu, który najlepiej odpowiada wymaganiom Twojej organizacji — jako produkt będący częścią rozwiązania IBM Integrated Analytics System lub bezpośrednio na platformie IBM Z®.

Zaawansowana technika synchronizacji danych

Zintegrowana synchronizacja ułatwia wdrożenie protokołu spójności danych, charakteryzującego się niewielkimi opóźnieniami, między systemem Db2 for z/OS a akceleratorem. Pozwala to na wykorzystanie najnowszych danych w zapytaniach analitycznych — bez opóźnień. Dzięki temu dane — brane pod uwagę przy zapytaniach transakcyjnych i analitycznych — są tak samo aktualne, co wpływa na spójność wyników.

Zwiększona skalowalność produktu Db2 Analytics Accelerator na platformie IBM Z

Oferuje szeroki zakres skalowalności, od wdrożeń pojedynczych i jednowęzłowych do dużych i wielowęzłowych. Każda organizacja może wykorzystać możliwości tego akceleratora — bez względu na ilość wdrożeń i wielkość obciążeń.

Przykłady z praktyki klientów

Dwóch mężczyzn rozmawiających nad tabletem

Baldor Electric Company

Kreuje możliwości produkcyjne w czasie rzeczywistym dla pozytywnych doświadczeń klientów

Mężczyzna przy biurku

SGK (zakład ubezpieczeń społecznych)

Zyskuje dostęp do analizy w czasie rzeczywistym, jednocześnie zmniejszając koszty i zwiększając jakość usług

Szczegóły techniczne

Wymagania programowe

Wymagania oprogramowania Db2 Analytics Accelerator for z/OS:

  • z/OS 2.1 lub nowsza wersja
  • Db2 11.1 for z/OS lub nowsza wersja
  • Db2 Utilities Suite for z/OS 11.1 lub nowsza wersja

Wymagania sprzętowe

Aby instalacja zakończyła się pomyślnie, muszą zostać spełnione minimalne wymagania sprzętowe. Wielkość zależy od:

  • Oczekiwanej wydajności z uwzględnieniem ilości danych
  • Liczby użytkowników
  • Złożoności zapytań
  • Szybkości ich napływania

Zobacz także

IBM Db2 12 for z/OS

IBM Db2 for z/OS to korporacyjna baza danych do przetwarzania newralgicznych informacji, która umożliwia bezpieczną i bezproblemową integrację ze środowiskami analitycznymi, mobilnymi i chmurowymi.

IBM Watson Machine Learning for z/OS

Dzięki IBM Machine Learning for z/OS można tworzyć i wdrażać wysokiej jakości samouczące się modele behawioralne, aby bezpiecznie wydobyć wartość ukrytą w danych.

IBM Db2 for z/OS Data Gate

Udostępniaj nowoczesne aplikacje dzięki szybkiemu dostępowi (w trybie tylko do odczytu) do danych Db2 for z/OS. Skorzystaj z pamięci podręcznej bazy danych DB2 for z/OS w celu obsługi dużych aplikacji działających z wysoką częstotliwością, wymaganych wyłącznie do odczytu.

Next Steps

Zobacz, jak to działa