Większa dostępność danych i mniejsze ryzyko

Pakiet IBM Db2® Advanced Recovery Feature obejmuje trzy zaawansowane narzędzia Db2 do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych baz danych oraz wyodrębniania danych: Db2 Merge Backup for Linux, UNIX and Windows, Db2 Recovery Expert for Linux, UNIX and Windows oraz IBM InfoSphere® Optim™ High Performance Unload for Db2 for Linux, UNIX and Windows. Oferowane narzędzia pomagają zwiększać dostępność danych, niwelować ryzyko i usprawniać realizację kluczowych zadań administracyjnych. Db2 Advanced Recovery Feature można zakupić oddzielnie i używać z różnymi edycjami Db2.
Grupa pracowników zebrana wokół monitora

Korzyści

Ograniczenie wpływu tworzenia kopii zapasowych

Skraca czas odtwarzania kopii zapasowych i usprawnia ich tworzenie.

Szybkie odtwarzanie obiektów baz danych

Udostępnia oparte na samozarządzaniu funkcje tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, by chronić dane o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorstwa.

Wydajniejsze procesy aplikacji bazodanowych

Zmniejsza wpływ na procesy produkcyjne dzięki opcji szybkiego wyjmowania, wyodrębniania i ponownego partycjonowania danych w całym przedsiębiorstwie.

Która opcja jest odpowiednia dla Ciebie?

IBM Db2 Merge Backup


IBM Db2 Merge Backup for Linux, UNIX and Windows skraca czas odtwarzania kopii zapasowych i usprawnia proces ich tworzenia.

IBM Db2 Recovery Expert


IBM Db2 Recovery Expert for Linux, UNIX and Windows udostępnia oparte na samozarządzaniu funkcje tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, by chronić dane o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorstwa.

IBM InfoSphere Optim High Performance Unload


InfoSphere Optim High Performance Unload for Db2 for Linux, UNIX and Windows umożliwia błyskawiczne wyjmowanie, wyodrębnianie i ponowne partycjonowanie informacji w bazach danych Db2.